česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Innowide.eu
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

INNOWWIDE – 2. výzva grantů pro startupy a malé a střední podniky skýtá příležitost pro Indii

Velvyslanectví České republiky v Dillí informuje, že druhá výzva k předkládání žádostí o VAP – Viability Assesment Projects - byla zahájena 15. ledna 2020. Každý schválený VAP obdrží pevnou částku grantu 60 000 EUR, což představuje maximálně 70% celkových způsobilých nákladů (zaměstnanci, spotřební materiál, vybavení, subdodávky, ostatní), což musí být minimálně 86 000 EUR. Výzva k podávání projektů běží do 31. března 2020 a představuje zajímavou podporu pro mladé společnosti se zájmem o vstup na indický trh.
 

Cílem projektů může být uvedení nových inovativních produktů na nové trhy nebo ověření technických, komerčních, právních nebo socio-ekonomických parametrů inovativních nápadů pro tržní uplatnění. Podmínkou přihlášky je spolupráce s mimoevropským strategickým partnerem.

Svoji přihlášku budete moci odeslat do 31. března na následujícím portálu: https://innowwide.smartsimple.ie/s_Login.jsp

Rozpočet, který je k dispozici pro druhou výzvu, činí 4,2 milionu EUR.

Program je určen pro inovativní malý a střední podnik s ambicí vyvinout novou a inovativní kombinaci produktů nebo trhu (nebo procesů nebo služeb), a to se strategickým protějškem mimo Evropu; program je určen pro firmy, které potřebují nejprve zkontrolovat technickou, obchodní, právní a sociálně-ekonomickou proveditelnost své inovativní myšlenky. Řešením může být nástroj VAP podporovaný společností INNOWWIDE CSA!

Pokud se chcete o procesu dozvědět více, navštivte stránku „VAP Application and Guidelines“ na webu INNOWWIDE.

Pokud jste inovativním malým nebo středním podnikem či startupem, se zájmem o rozvoj kombinace nového produktu a nového trhu, je tato výzva právě pro Vás. Innowide definuje tzv. VAP projekt, jako ucelený a vyvážený celek předběžných technických, tržních, právních a socio-ekonomických hodnocení, jejichž cílem je dokumentovat udržitelnost či potenciál inovativního řešení v mezinárodním prostředí nebo v objevujících se hodnotových řetězcích.

Innowwide zdůrazňuje charakter výzvy, jako prvotní podpory spolupráce. Realizace se tak předpokládá ještě před začátkem práce na samotném společném produktu. VAP projekt je také vhodným předstupňem případných přihlášek komplexních návrhů např. do programu DELTA Technologické agentury ČR.

Cílem výzvy je podpořit spolupráci (smluvní) evropských subjektů s mimoevropskými partnery ze zemí tří kategorií. Jde zejména o rozvojové hospodářství či velké rozvíjející se ekonomiky (Rusko, Čína, Brazílie, Indie, JAR) a rozvinuté země. Celková alokace 4.2 mil. EUR bude rovnoměrně rozdělena mezi tyto 3 skupiny zemí.  

 

Milan Dostál, ekonomický diplomat, Velvyslanectví České republiky v Dillí