česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Embassy of the Czech Republic in New Delhi
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Obchodní a pracovní cesty do Indie částečně povoleny

Ministerstvo vnitra Indie oznámilo, že nepravidelné a charterové lety do Indie mohou nově vedle indických občanů vracejících se zpět do vlasti využít také zahraniční podnikatelé přijíždějící do Indie na tzv. business vízum, kromě víz B-3 za účelem sportu, a některé další osoby.  
Možnost cestovat do Indie se týká i řady občanů ČR, kteří dlouhodobě působí ve společnostech vlastněných českými či zahraničními investory, či specialistů cestujících do Indie za účelem montáže či údržby technologického zařízení.

Problémem však zůstává faktické využití této možnosti, neboť zatím nebyl vytvořen a testován mechanismus, jehož prostřednictvím by letecké společnosti organizující nepravidelné a charterové lety z Evropy do Indie (KLM, Air France, Lufthansa a Air India) mohly dopravovat zmíněné kategorie osob do Indie.  

Mezi povolené kategorie osob patří inženýrští, manažerští, designoví nebo jiní specialisté cestující do Indie jménem zahraniční obchodní entity se sídlem v Indii. To zahrnuje všechny výrobní podniky, konstrukční kanceláře, softwarové a IT firmy, stejně jako společnosti finančního sektoru (firmy bankovního i nebankovního finančního sektoru). 

Dále bylo rozhodnuto povolit příjezd do Indie následujícím zahraničním expertům:  

• zdravotničtí specialisté, 

• výzkumní pracovníci v oblasti zdravotnictví, a 

• inženýři a techničtí pracovníci za účelem technické práce v indických zařízeních spadajících do sektoru zdravotnictví, včetně laboratoří a továren, a to za podmínky, že budou vybaveni dopisem s pozváním vystaveným uznávaným a registrovaným zdravotnickým zařízením, registrovanou farmaceutickou společností nebo v Indii akreditovanou univerzitou. 

Na pozvání registrované indické obchodní entity mohou dále přicestovat do Indie zahraniční techničtí specialisté a inženýři cestující za účelem instalace, opravy a údržby stroje nebo zařízení zahraničního původu, ať již jde o instalaci zařízení, záruční opravu, anebo o poprodejní servis nebo opravu na komerčním základě. 

Všichni výše jmenovaní musí nejprve na zastupitelském úřadu Indie (Velvyslanectví Indie v Praze) získat příslušné čerstvé indické vízum, tj. "Business Visa" nebo "Employment Visa".  

Občané cizích států, kteří jsou držiteli platného dlouhodobého indického víza typu Business visa k neomezenému počtu vstupů (multiple entry), jiného než B-3 za účelem sportu, uděleného příslušnou indickou misí/zastupitelským úřadem v zahraničí, si musí nechat takové vízum re-validovat indickou misí/zastupitelským úřadem. Cestovat do Indie pouze na základě dříve vystaveného elektronického indického víza těmto cizím občanům nebude povoleno. 

Přílet do Indii je upravován samostaným souborem pravidel, jako je například povinná karanténa po příletu v délce 14 dní, z nichž první týden musí být vykonán v k tomu určeném zařízení na vlastní náklady a druhý v domácí izolaci. 

Viz informace zde: https://mha.gov.in/sites/default/files/MHAOrderDt24052020forspecifiedpersonstotravelabroad.pdf    

Aktuální informace o vývoji pandemie COVID-19 můžete sledovat na internetových stránkách Velvyslanectví ČR v Dillí: https://www.mzv.cz/newdelhi/cz/ko/info/koronavirus/indie.html Je samozřejmostí, že se na nás můžete v případě potřeby nadále obracet. Jsme připraveni Vám poskytnout maximální možnou podporu.

Současně doporučujeme konzultovat podmínky vstupu cizinců do Indie přímo s pracovníky Velvyslanectví Indie v Praze, protože pravidla se mohou měnit v závislosti na vývoji situace.