česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ©Embassy of the Czech Republic
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ratifikace Multilaterálního instrumentu

Dne 13. května 2020 uložila Česká republika v sidle OECD v Paříži ratifikační listinu Mnohostranné úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám (Multilaterální instrument - tzv. MLI). MLI podepsalo celkem 94 států a zatím ratifikovalo 47 z nich. Úmluva vstoupí pro Českou republiku v platnost 1. září 2020, čímž dojde ve vztahu k Indii k novelizaci Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, z roku 1999.

Multilaterální instrument podepsala Česká republika 7. června 2017, a to s cílem se spolupodílet na spolupráci v oblasti zamezení přesunu zisků v globálním měřítku a posunout dále opatření vyplývající z bilaterálních smluv s 52 státy světa. MLI je nástroj, jehož prostřednictvím může dojít ke změně mnoha smluv o zamezení dvojího zdanění. Česká republika však implementuje jen nejnutnější minimum – tzv. minimální standard – preambule o účelu smlouvy, pravidlo proti zneužití (tzv. principal purpose test) a úpravu procedury řešení případů dohodou.

 

Úmluva vstoupí pro Českou republiku v platnost dne 1. září 2020, přičemž okamžik účinnosti ve vztahu k té které smlouvě je obecně odvozen (s určitým posunem) od ratifikace oběma MLI signatáři, což se v případě Indie stalo 25. června 2019. Obě země tak stojí bok po boku v boji proti přesouvání a odsunu zisků právnických osob z míst ekonomické aktivity.

 

Milan Dostál, ekonomický diplomat, Velvyslanectví České republiky v Dillí