česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rekordní obchod mezi ČR a Indií v roce 2016

Kdy: 01.01.2016 - 31.12.2016, Kde: Dillí, Indie

Historicky nejvyšší hodnoty dosáhl vývoz do Indie v roce 2016. České firmy vyvezly zboží za 15,22 miliardy korun a zlepšily svůj dosavadní nejlepší výkon z roku 2011, kdy se na indickém trhu uplatnilo české zboží v hodnotě 15,09 miliardy korun. Ve srovnání s rokem 2015 vzrostl vývoz v korunovém vyjádření o 13,2 % (v dolarech o 14,1 %). Rekordně vysoký byl i vzájemný obrat česko-indického obchodu, který v roce 2016 dosáhl 33,13 miliardy korun. Díky rychlejšímu růstu vývozu (dovoz vzrostl o 7,9 %) se snížilo záporné saldo obchodní bilance v obchodu mezi Českem a Indií o 454 miliónů korun (ze 3,14 na 2,69 miliardy korun).
 
 

Český vývoz do Indie rostl v posledních třech po sobě jdoucích letech. V roce 2016 však zaznamenal nejvyšší meziroční nárůst. Od roku 2013, kdy se zastavil pokles vývozu do Indie (dosáhl 10,99 miliardy korun), se roční vývoz zvýšil o 38,5 %. Trend posledních tří let potvrzuje, že čeští výrobci a vývozci věnují indickému trhu stále větší pozornost a využívají příležitostí plynoucích z robustního růstu indické ekonomiky, který se pohybuje v intervalu nad sedmi procenty hrubého domácího produktu.

Potěšitelná je i struktura vývozu, v němž převažují výrobky s vyšší přidanou hodnotou: automobilové motory, části a součásti motorových vozidel, nákladní automobily, průmysloví roboti, obráběcí stroje, centra obráběcích strojů, textilní stroje, optické přístroje a nejrůznější elektronické přístroje.

Příležitosti pro český export

Poněkud stranou zájmu mezi českými vývozci zůstává pouze trh zemědělských a potravinářských výrobků, jejichž vývoz se v roce 2016 meziročně snížil a dosáhl hodnoty pouhých 57,76 miliónů korun. Do Indie se vyvezly: výtažky z rostlin, luštěniny, šištice chmelové a přípravky používané k výživě skotu. Jakkoli objem vývozu zemědělských komodit a potravinářských výrobků odráží uzavřenost indického trhu a velmi složitý dovozní režim, loňský výsledek je hluboko pod možnostmi českých vývozců.

Český export do Indie má stále velký prostor k dalšímu růstu. Dynamický rozvoj letectví v Indii a vládní záměr připravit podmínky pro zvýšení počtu prodaných vnitrostátních letenek ze 70 milionů v roce 2015 až na 300 milionů v roce 2022 představuje obrovskou příležitost pro dodavatele technologií a služeb v letectví. V oblasti dopravy chce dále vláda zvýšit průměrnou rychlost přepravy osob a nákladu po železnici, což si rovněž vyžádá vysoké investice do zprůchodnění stávající infrastruktury a do nových souprav. K tomu je třeba připočíst i rozvoj městské kolejové dopravy – zejména metra. V oblasti infrastruktury zůstává v Indii velkým problémem vodohospodářství, přičemž tento sektor by měl být pilířem budoucího rozvoje vztahů s EU. Evropská komise proto vyčlenila finanční prostředky na výzkum a na další aktivity spojené s podporou spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Díky aktivitě některých firem se v Indii stále zřetelněji zviditelňuje české sklářství, ale například také výroba nástrojové oceli. I tyto dvě oblasti by v budoucnu mohly přispět k dalšímu růstu českého vývozu do Indie.

Velvyslanec  České republiky v Indii Milan Hovorka k výsledkům bilaterálního obchodu s Indií poznamenal: "Prognóza vývoje indické ekonomiky a uplatnění českých vývozců na indickém trhu pro rok 2017 zůstává optimistická. Lze očekávat, že po zmírnění tempa hospodářského růstu v důsledku demonetizace a s ní spojeného poklesu průmyslové výroby v závěru roku 2016, se indická ekonomika rychle vrátí k cílené růstové trajektorii někde v intervalu osmi procent. V celkovém souhrnu pak bude nabízet řadu atraktivních příležitostí pro tuzemské i zahraniční výrobce, dodavatele a investory. Rizikovým faktorem je vývoj vnějšího prostředí, který může vyvolávat tlaky na omezování dovozů. Věřím, že Indie bude schopna odolat případným ochranářským tlakům."

 

Milan Touš, ekonomický diplomat Velvyslanectví České republiky v Dillí