česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.hindustantimes.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rozvoj elektromobility v Indii – šance i pro české firmy

Automobilový průmysl již několik let hraje významnou roli v indickém hospodářství. Obrovský trh, rostoucí poptávka, důraz na lokalizaci výroby a dostupnost elektrické energie jsou hlavními předpoklady pro rozvoj elektromobility – a ani pokles hospodářského výkonu v důsledku koronavirové pandemie tento trend nezastaví. Naopak, zelené technologie budou hrát čím dál významnější roli i v životě indických motoristů. Elektromobilita se v Indii nachází na počátku jejího boomu a právě nyní je ten správný okamžik upřít své pohledy na tento jihoasijský subkontinent.

Situace v energetice při nástupu Nárendra Módiho do čela vlády nebyla jednoduchá. Vedení státu čelilo dilematu, zdali investovat počátkem 21. století do technologií století 20., když Indie čerpá z výjimečných předpokladů pro využití obnovitelných zdrojů energie. Intenzitou slunečního záření i délkou slunečního svitu disponuje jako málokterá jiná země na světě. Indii hraje do karet rovněž disponibilita mnoha pozemků vhodných pro umístění solárních panelů, tisíce kilometrů dlouhé a větrné pobřeží, hory se spádem řek jak nikde na světě, a vysoce položené horské oblasti, kde je síla slunečního záření umocněna obrovskou nadmořskou výškou. Dnes již pozice Indie jako světového lídra v implementaci obnovitelných zdrojů energie nikoho nepřekvapí.

 

Dalším předpokladem pro rozvoj elektromobility je intenzivní probíhající urbanizace, která má za následek poptávku po mobilitě nejen v dynamicky se rozvíjejících megalopolích, ale i ve stovce dalších měst nad 500 000 obyvatel, kde se automobilismus rozvíjí velmi rychlým tempem. Se 17 automobily na 1000 obyvatel vlastně neexistuje nic jiného, než prostor pro růst, cestu vzhůru. I proto se očekává, že v roce 2030 bude Indie jedním ze 4 největších trhů s elektromobily.  

 

Další determinantou růstu sektoru elektrických dopravních prostředků je vysoká míra závislosti Indie na dovozech ropy, která se navíc ještě stále zvyšuje. Na druhou stranu, elektrické energie má už nyní na rozdávání, když ze země s nedostatkem i pro pokrytí vlastní spotřeby, se stala země, která si upevnila svou pozici exportéra, když elektrickou energii dodává Nepálu, Bangladéši, ale i Barmě.  Indie se tak snaží i plnit závazky z Pařížské dohody, kde si vytyčila snížit uhlíkové emise o 33 – 35%.

 

Zatímco ve fiskálním roce 2018-19 se v Indii prodalo 1 200 elektromobilů a 54 800 elektromotorek, v roce následujícím již 3 600 aut s elektrickým pohonem a 126 000 elektrických motorek. To představuje impozantní 2-3násobný nárůst. Rychlý růst zaznamenaný v tomto odvětví do jisté míry i odráží snahu indické vlády o stimulaci elektromobility, která povede ke snížení znečištění ovzduší způsobené vozidly. Indie tím zároveň naplňuje svou vizi, že do roku 2030 bude na indických silnicích alespoň 30% vozidel s čistě elektrickým pohonem. Již nyní některá města jako Dillí, nepovolují provoz automobilů s dieselovými motory starších 10 let a s benzínovými motory staršími 15 let. Zatímco se doposud vyráběla auta s emisní normou Bharat IV (obdoba Euro IV), od dubna 2020 plánuje indická vláda povolit výrobu vozidel jen s přísnými normami Bharat VI, čímž o jednu „generaci“ úplně přeskočila emisní normy Bharat V. A to v zemi, kde má takovéto rozhodnutí dopad na miliony pracujících a voličů, nese jasné poselství, že Indie bere zavedení elektromobility zcela vážně.

 

Zatímco je stále možné častěji vidět v ulicích indických měst volně se pohybující krávy než elektromobily, existuje segment, kde jsou již nyní elektromotory stejně časté, jako ty spalovací. Ano, jsou to rikšy. Dvoustopé, tříkolé, lehké dopravní prostředky, nejčastěji fungující jako levné taxi, zná každý, kdo alespoň jednou Indii navštívil. Cena takovýchto dopravních prostředků je ve srovnání s tradičními pohony už v současnosti levnější, jelikož Indie elektrifikaci rikš podporuje, např. úplným odpuštěním poplatků za povolení pro provoz, 100% výjimkou z daně z provozu na komunikacích či nulového poplatku za první registraci rikšy. Podobné státní pobídky existují i pro dvoustopá elektromotorová vozidla sloužící k přepravě pasažérů – např. vozidel taxi, nájemných vozidel, limuzín s šoféry atp. Ty navíc, v závislosti na zpracovaných strategiích elektromobility v jednotlivých svazových státech, mohou dosáhnout i na dotace na pořízení.

 

Takto silně „našlápnutý“ sektor přináší řadu příležitostí, které mohou využít i české společnosti. Není pravda, že elektromobilita je výsadním trhem pouze pro velké hráče. I malé a střední podniky, či dokonce start-upy totiž mohou využít potenciál tohoto obrovského trhu, rostoucí poptávky a přítomnosti výrobních podniků více jak 40 automobilek přímo zde v Indii. Potenciál se tak skýtá zejména v dobíjecích stanicích a v přepravních službách. To přináší příležitost pro celou řadu navazujících odvětví včetně digitálních technologií – od vyhledávačů dobíjecích stanic, přes rezervační aplikace, online platby, cloudové služby až po celé systémy sdílených jízd. Předpokládá se, že zejména v segmentu elektrických motocyklů, si najdou příležitosti finanční ústavy a poskytovatelé půjček, zejména ty s dynamickými a tržně orientovanými produkty. Celý sektor energetických uložišť, výroby a recyklace baterií, kontrolních bateriových systémů, chytrých sítí a dalších oborů bude těžit z rozvoje sektoru elektromobility.  

 

Indický trh rovněž představuje příležitost pro firmy z oblasti fotovoltaiky, výrobce dobíjecích stanic, chytrých technologií pro parkování, výrobce baterií a bateriových systémů, společnosti z oblasti obnovitelných zdrojů energie a všechny ostatní zástupce z dopravní infrastruktury. Trh láká rovněž světové výrobce hybridních prostředků, vozidel poháněných dalšími alternativními zdroji, firmy zaměřené na hledání zdrojů z OZE, firmy specializované na transformaci elektrické energie, elektromotory atd. V neposlední řadě tento segment láká i světové investory. Zatímco ve fiskálním roce 2018 bylo do trhu s elektrickými prostředky investováno 147 mil. USD, v loňském roce to bylo již celkem 376 mil. USD.

 

Milan Dostál, ekonomický diplomat, Velvyslanectví České republiky v Dillí