česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: MZV ČR
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výzva k předkládání malých lokálních projektů na rok 2022

(Archivní článek, platnost skončena 30.09.2021.)

Velvyslanectví České republiky v Dillí vyhlašuje výzvu k předkládání návrhů malých lokálních projektů, které by mohly být podpořeny finančním příspěvkem v rámci oficiální rozvojové spolupráce České republiky. 
 

Malé lokální projekty (MLP) jsou jedním z nástrojů rozvojové spolupráce České republiky. MLP jsou identifikovány příslušnými zastupitelskými úřady České republiky (prostřednictvím žádostí podaných potenciálními realizátory) a schváleny Ministerstvem zahraničních věcí (MZV). Cílem MLP je přispět  místním subjektům k jejich  rozvojovým aktivitám menšího rozsahu v souladu s národními rozvojovými prioritami přijímající země.

Českou republikou podpořený malý lokální projekt by měl přinést nejen rozvojové výstupy, ale měl by též přispět ke zvýšení viditelnosti České republiky v dané zemi. Mohou být podpořeny nejrůznější projekty, například projekty zaměřené na podporu místního rozvoje, zlepšení zdraví nebo lékařské péče, odstraňování chudoby, zpřístupnění vzdělání, vzdělávání obyvatel venkovských oblastí, ochranu životního prostředí,  zlepšení postavení žen ve společnosti či na podporu soužití mezi etnickými a náboženskými komunitami.

Jednou z rozhodujících podmínek je udržitelnost projektu, což znamená, že  projekt může fungovat v budoucnosti bez další finanční podpory.

 

KDO MŮŽE ŽÁDAT O PŘÍSPĚVEK NA MALÝ LOKÁLNÍ PROJEKT

Finanční příspěvek je určen na projekty realizované v Bangladéši, Bhútánu, Nepálu a na Srí Lance. Realizátor MLP je místní subjekt s právní subjektivitou v zemi realizace projektu. Realizátor musí být způsobilý k podpisu smlouvy s MZV, které stanovuje jurisdikci českých zákonů a českých soudů. Realizátorem MLP může být například vzdělávací, zdravotnická, sociální nebo kulturní instituce, nestátní nezisková organizace, družstvo, územně správní celek. Žadatelem může být pouze nezisková organizace. Žadatelem  nemůže být ústřední orgán státní správy, ani politická strana nebo hnutí. Žádost o příspěvek nemůže předkládat ani fyzická osoba. 

 

REALIZACE, ROZPOČET A MOŽNÝ PŘÍSPĚVEK

Projekt musí být realizován od data podpisu smlouvy (cca březen 2022) do konce září 2022.

Hmotné výstupy projektu by měly být označeny logem české rozvojové spolupráce. V případě nehmotných aktivit projektu je vždy nutné zmínit finanční podporu české rozvojové spolupráce.

Finanční příspěvek na MLP  činí od 200 000 Kč do 500 000 Kč (přibližně až 22 000,- USD, 18 000,- EUR). Spolufinancování z jiných zdrojů není povinné, ale je žádoucí.

Projekt by měl být účelný, hospodárný a efektivní, z tohoto důvodu musí být doloženy všechny platby účtenkami.  Celkové náklady na honoráře, diety, ubytování, cestovné a případné pojištění a očkování nesmí přesáhnout 25 % celkových nákladů projektu.

Do rozpočtu nesmí být zahrnuty platby administrativních nákladů realizátora.

Každá organizace může požádat o příspěvek na více projektů, ale z prostředků rozvojové spolupráce ČR může být podpořen jen jeden projekt žadatele.

 

JAK POŽÁDAT O PŘÍSPĚVEK NA MALÝ LOKÁLNÍ PROJEKT

Žádost o příspěvek na malý lokální projekt musí obsahovat:

 

- v angličtině vyplněný Identifikační formulář opatřený razítkem organizace a podpisem. V rubrice "Local currency" se uvede částka v USD nebo EUR, všechny rubriky určené pro české koruny zůstanou nevyplněny a doplní je velvyslanectví ČR v Dillí podle platného kurzu

- ověřená kopie dokladu (v angličtině nebo přeložená do angličtiny) potvrzujícího, že žadatel má právní subjektivitu (je úředně zaregistrován)

- potvrzení v češtině nebo angličtině, že osoba podepsaná na identifikačním formuláři, je zplnomocněna jednat za organizaci, která žádá o příspěvek    


Žádost musí být doručena nejpozději do 30. září 2021 velvyslanectví České republiky v Dillí v papírové podobě na následující adresu:

 

Embassy of the Czech Republic

MLP 2020

50-M, Niti Marg, Chanakyapuri

New Delhi - 110 021

India

 

Před odesláním žádosti poštou nebo kurýrní službou musí být žádost  naskenována v souboru typu PDF a v souboru typu Excel.  Oba soubory musí být odeslány v elektronické podobě na e-mailovou adresu newdelhi@embassy.mzv.cz a v kopii též frantisek_jirasek@mzv.cz.

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Uzávěrka všech žádostí o příspěvek na realizaci malého lokálního projektu doručených velvyslanectví ČR v Dillí: 30. září 2021

Po odsouhlasení Ministerstvem zahraničních věcí ČR podepíše velvyslanectví ČR v Dillí s úspěšným žadatelem příslušnou smlouvu o realizaci projektu, a to nejpozději do 31. března 2022.

Malý lokální projekt musí být ukončen nejpozději v září 2022.

Všechny finanční doklady a účty musí být doručeny velvyslanectví ČR v Dillí nejpozději do 7. října 2022.

Závěrečná zpráva a fotodokumentace musí být doručeny velvyslanectví ČR v Dillí nejpozději do 15. listopadu 2022.

Případné dotazy zasílejte e-mailem na adresu newdelhi@embassy.mzv.cz a v kopii na adresu  frantisek_jirasek@mzv.cz a v předmětu zprávy uveďte "MLP2022". 

Veškerá komunikace musí probíhat elektronickou formou prostřednictvím e-mailu. 

přílohy

Identification Form 71 KB XLS (Excel tabulka) 20.8.2021

Identifikační formulář 74 KB XLS (Excel tabulka) 20.8.2021