česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Wikimedia Commons
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Spotřeba potravin v Indii bude navzdory koronaviru růst

Potravinářství patří k několika málo odvětvím indické ekonomiky, která byla zasažena koronavirovou krizí v menším rozsahu. Rozvoj potravinářství a dovoz potravin do Indie tak nadále představuje zajímavou obchodní a investiční příležitost. Indie je druhou nejlidnatější zemí světa a obrovská spotřebitelská základna navíc mění zažité spotřební vzorce a preference ve prospěch zpracovaných potravin a potravinářského zboží z dovozu. Pro české exportéry může být zajímavý vývoz jablek (díky dokončení povolovacího řízení) nebo také příležitosti na trhu alkoholických nápojů, který se vyznačuje nejen vysokou oblibou whisky, ale i piva.

Indie je druhou největší zemí co do počtu obyvatel a díky ročnímu přírůstku, který činí 1,08 %, by se v budoucnu měla stát nejlidnatější zemí světa. Potravinářství je s průměrným ročním růstem přes 8 % v posledních pěti letech považováno za jeden z nejlépe prosperujících sektorů s vysokým potenciálem další expanze. V roce 2019 dosáhl dovoz potravin a potravinářského zboží do Indie hodnoty 34,1 mld. dolarů.

V dovozu Indie dominují ořechy a čerstvé ovoce, jehož hodnota dosáhla 5,7 mld. dolarů. Zároveň jde o velmi rychle rostoucí dovozní položku. Přibližně 18 % dovozu tohoto zboží pocházelo z USA. Čeští výrobci mohou od roku 2019 realizovat vývoz jablek do Indie a zájemci o zkušební zásilky by měli kontaktovat Velvyslanectví ČR v Dillí, které jim v tomto směru poskytne bližší informace o potřebných povoleních.

Maloobchod s potravinami je v Indii nadále realizován převážně menšími obchody, ale nastupují i supermarkety a hyperamarkety. Roční obrat se odhaduje na 380 mld. dolarů. Podíl supermarketů na distribuci potravin v příštích letech zřejmě rychle vzroste.

Příležitosti a silné stránky indického trhu potravin

 • - Rychlý růst potravinářství
  - Růst disponibilního příjmu domácností, rozvoj měst a stoupající preference zpracovaných potravin
  - Omezená sezónní dostupnost potravin – příležitosti pro dovoz ve vymezených obdobích roku
  - Rostoucí obliba zahraničních potravin
  - Malý avšak současně rostoucí moderní maloobchod
  - Rostoucí poptávka po kvalitních a hygienicky zabalených potravinách
  - Zvyšující se přítomnost zahraničních značek potravin
  - Popularita západní spotřebních vzorců – obliba ovocných džusů, zpracovaného masa, organických potravin
  - Podpora zahraničních investic do potravinářství
  - Spotřeba obilovin a luštěnin klesá ve prospěch potravin obsahujících protein živočišného původuVýzvy a hrozby pro dovoz potravin do Indie

 • - Vysoký podíl čerstvých nezpracovaných potravin/zemědělských komodit
  - Pomalý rozvoj logistiky a distribuce potravin
  - Fragmentovaný a dlouhý dodavatelský řetězec
  - Vysoká závislost potravinářství na lokálních dodávkách
  - Vysoká dovozní cla a další fytosanitární bariéry
  - Preference tradiční indické kuchyně
  - Domácí potravinářský průmysl zvyšuje kvalitu a objem produkce
  - Změny v regulaci bezpečnosti potravin
  - Špatně rozvinutá skladovací a dopravní infrastruktura
  - Velká část populace dává přednost vegetariánské stravě
  - Cenově velmi citlivý trh

Dopad pandemie koronaviru


Celostátní karanténa v Indii uzavřela více než 80 % občanů v jejich domovech po dobu bezmála dvou měsíců (od konce dubna do poloviny května). Koronavirus již zásadním způsobem zasáhl ekonomiku. Odhaduje se, že více než polovina obyvatel Indie je závislá na zemědělství a potravinářství. Spolu se zemědělstvím má tak potravinářství multiplikační efekt na růst ekonomiky.

Indie zaujímá první místo na světě v objemu vypěstovaných komodit, jako jsou luštěniny, čaj nebo mléko. Zaostává však ve schopnosti zpracování zemědělských komodit, v jejich uchování v čerstvém a neporušeném stavu a v jejich dopravě. Zatímco v rozvinutých zemích je více než polovina zemědělských komodit dále zpracována a následně prodávána, v Indii je tento podíl odhadován na méně než 25 % z celkové produkce.

Celostátní karanténa ovlivnila spotřebitelské vzorce a lidé z obavy před nedostatkem potravin zvýšili své domácí zásoby s tím, že se zaměřili více na zpracované a balené potraviny, které se jeví z hlediska hygieny jako bezpečnější a navíc vhodnější pro delší skladování. Spotřebitelé se přirozeně předzásobili kvůli obavám z plynulosti zásobování. Jejich obavy se naplnily jen do určité míry, a to zejména kvůli dopravním problémům a nedostatku pracovních sil.

Každý problém v sobě skrývá i obchodní příležitosti. Zatímco některé potravinářské společnosti byly nuceny snížit výrobu, nahradili je jiní výrobci. Sortiment v obchodě se částečně proměnil. Některé společnosti na sebe vzaly riziko a v této převratné době zahájily výrobu a prodej nových výrobků. Navzdory těžkým ranám, které koronavirus indické ekonomice uštědřil a navzdory prognóze možného reálného poklesu HDP, se předpokládá, že potravinářství čeká spíše mírný růst, který následně znovu zrychlí. Koronavirová krize podpoří nakupování potravin on-line a stala se příležitostí pro start-upy, které přinášejí inovativní přístupy a řešení nejen v distribuci, ale i při výrobě potravin.

 

Trh alkoholických nápojů v Indii

Z hlediska českého exportu je jistě zajímavým také tržním segmentem alkoholických nápojů v Indii, jejichž prodej se v době karantény zastavil a byl obnoven až od 4. května po více než měsíční přestávce. Přirozeně se u specializovaných obchodů (v běžných obchodech s potravinami se alkohol neprodává) vytvořily dlouhé fronty.

Ačkoliv Indové relativně nejsou velkými spotřebiteli alkoholických nápojů, protože pouze 14,6 % obyvatel pije alkohol, jedná se o rostoucí a poměrně rozsáhlý trh s početným množstvím spotřebitelů, který však má svá specifika. Například v genderovém srovnání tvoří spotřebitelé alkoholických nápojů mezi ženami pouze 1,6 %. Mezi mužskou populací se spotřebitelé alkoholu podílejí pouze 27 % na celkovém počtu mužů v Indii. Zejména tato poměrně nízká čísla umožnila vládě nařídit faktickou „prohibici“ během vyhlášené karantény.

Obrat na trhu alkoholických nápojů v roce 2019 dosáhl 48 mld. dolarů. Ve spotřebě přepočtené na hlavu připadá v Indii 5,9 l na obyvatele ročně. Ještě v roce 2017 to však bylo pouze 4,3 l na obyvatele. Pro srovnání v Číně činí roční spotřeba na obyvatele 7,4 l a v USA 9,8 l. Nejenže se od roku 2017 průměrná spotřeba zvýšila více než o třetinu, ale v mezinárodním srovnání je vidět, že Indie stále má v této oblasti prostor pro růst. Indové mají v oblibě whisky a indický trh je zřejmě v tomto segmentu největší na světě. Oblíbené je také pivo a postupně se v Indii mezi spotřebiteli prosazuje i víno. O rozložení trhu alkoholických nápojů více vypovídá následující graf.

 

Graf

 

Regulace a dovoz potravin

Pro dovoz potravin je v Indii nutné absolvovat povolovací řízení stanovené úřadem pro bezpečnost potravin FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India). Na webových stránkách FSSAI je ke stažení manuál pro dovoz potravin.

Dovozci potravin do Indie jsou sdružení do zájmové asociace FIFI (Forum of Indian Food Importers), v případě zájmu českých firem je Velvyslanectví ČR v Dillí připraveno zprostředkovat kontakt na FIFI. Zájemci se mohou obrátit na obchodně ekonomický úsek: milan_tous@mzv.cz .

 

Milan Touš, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Dillí