česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: EU-WOP Programme
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Spuštění EU programu na spolupráci ve vodním hospodářství

Kdy: 15.01.2021 - 15.04.2021

Velvyslanectví České republiky informuje dotčené subjekty o spuštění výzvy k podávání návrhů projektů v rámci programu EU-WOP (Water Operators Partnerships) určené pro provozovatele vodovodní infrastruktury s cílem navázat nezisková partnerství prostřednictvím vzdělávání a capacity buildingu. Pro tento program se kvalifikovala i Indie  a Bhútán a Velvyslanectví České republiky v případě zájmu ochotně nabízí své služby při asistenci s vyhledáním vhodného partnera z místního prostředí.

Program je vyhlášený na období 4 let a financovaný Evropskou unií ve výši 8,3 mil. €. V jeho rámci bude vybráno na 20 – 30 vhodných projektů s délkou implementace 36 měsíců. Cílem programu je navzájem provázat synergie evropských a třetích zemí při dosahování cílů udržitelného rozvoje, proto je program veden i Globálním partnerstvím provozovatelů vodovodní infrastruktury spadajícím pod UN-Habitat’s (GWOPA).

Specifické cíle programu jsou:

· Lepší přístup ke zdokonalenému zdroji pitné vody a / nebo sanitaci v oblasti působení příjemce podpory (Indie, Bhútán)

· Zlepšená provozní, finanční, sociální, environmentální a průřezová kapacita a efektivita provozovatelů vodovodní infrastruktury v oblastech kvality vody a hygieny

· Dodatečné financování provozu a zlepšení infrastruktury a vodohospodářství

· Posílená kapacita a odhodlání mezi partnerskými organizacemi zapojit se do partnerství s provozovateli vodovodní infrastruktury nad rámec tohoto programu

 

EU-WOP představuje podporu družby mezi dvěma nebo více provozovateli vodovodní infrastruktury, prováděná na neziskovém základě a poskytovaná prostřednictvím mentoringu s postupným posílením kapacit a výkonnosti příjemců na manažerské, finanční a technické úrovni s cílem implementovat provozní a organizační změny, které vedou k lepším a udržitelnějším službám.

Projekty zaměřené na Indii a Bhútán jsou pro tuto výzvu k předkládání návrhů způsobilé.

Kdo se může zúčastnit:

  • 1 Vedoucí partner: poskytovatel vodohospodářských a / nebo sanitačních služeb
  • Alespoň 1 příjemce grantu: poskytovatel vody a / nebo sanitačních služeb
  • 0-5 Další partneři: spolupracovníci, sdružení komunálních služeb, příslušné místní vládní instituce, finanční instituce, znalostní a akademické instituty, odborové svazy, nevládní organizace nebo organizace občanské společnosti, subjekty komunitního nebo soukromého sektoru

Vedoucí partner musí být poskytovatel vodohospodářských a sanitačních služeb, který je buď vládním orgánem, nebo je ve veřejném vlastnictví (alespoň většinové vlastnictví), registrovaný a působící v zemi Evropské unie.

Příjemcem musí být poskytovatel vodohospodářských a sanitačních služeb, který je buď vládním orgánem, nebo je ve veřejném vlastnictví a je registrován a působí v evropské zemi nebo v zemi schválené Nástrojem rozvojové spolupráce (DCI).

 

Ilustrační foto

 

Účast je možné v případě splnění jednoho ze dvou oken výzvy:

Okno 1: Nové WOP, v nichž vedoucí partner a příjemce (partneři) nemají předchozí historii partnerství nebo až jeden rok historie partnerství, ale nepřesahují jej.

Okno 2: Nedávné nebo probíhající WOP, které staví na nejméně jednom roce nedávné historie partnerství. Taková historie partnerství musela nastat v posledních třech letech.

Program má k dispozici 250 000 až 450 000 USD pro 20 až 30 projektů WOP s trváním 36 měsíců. Návrhy lze zasílat do 15. dubna.

Veškeré podrobnosti výzvy najdete v přiloženém textu výzvy, informační brožuře anebo na Webu programu. . Balíček výzev k předkládání návrhů (EN, FR, ES) lze stáhnout v předchozím odkazu a zde: https://unhabitat.org/node/145078

 

Milan Dostál, ekonomický diplomat, Velvyslanectví České republiky v Dillí

přílohy

Informační brožura 697 KB PDF (Acrobat dokument) 3.3.2021

Text výzvy 2 MB PDF (Acrobat dokument) 3.3.2021