česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ©Velvyslanectví České republiky v Dillí
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Technologická mise českých inovačních firem v Indii

Velvyslanectví České republiky v Dillí prezentovalo společně s agenturou CzechInvest Českou republiku jako technologicky perspektivní a inovačně orientovanou ekonomiku, jako zemi pro budoucnost, jak zní hlavní vize Inovační strategie ČR 2019 – 2030. Generálního ředitele CzechInvestu Patrika Reichla, který se účastnil celého programu technologické mise, doplnilo několik společností z českého inovačního ekosystému – od start-upů, vývojových a inovačních firem až po vědeckou instituci. Program se uskutečnil od 11. do 15. listopadu 2019 v Dillí a centru indických technologických firem, v Bengalúru za přispění finančního nástroje na podporu ekonomické diplomacie PROPED.
 

Programu se zúčastnili české společnosti ComAp, Kiwi.com, LIKO-S, NANOTEC System, PiktoDigital, PRAGOTHERM či SYNETECH, spolu s  Mikrobiologickým ústavem Akademie věd České republiky. Startupovou scénu reprezentoval rovněž CzechInvest, který je zodpovědný za pilíř Inovační strategie Národní startup a spin-off prostředí a zastřešuje několik inkubačních a akceleračních programů, díky nimžvýrazným způsobem stimuluje český inovační ekosystém a jeho mezinárodní spolupráci.

Během programu delegace vedená velvyslancem Milanem Hovorkou navštívila Bengalúru v jihoindickém svazovém státě, které je známé také jako místo, kde se koncentrují všechny významné technologické firmy na indickém subkontinentu. Delegace měla možnost interakce s významnými zástupci místní samosprávy a politickými zástupci. Diskuze na téma možné podpory příchozím firmám proběhla v sídle InvestKarnataka, státní organizaci zodpovědné za podporu přímých zahraničních investic do svazového státu Karnataka, jehož je Bengalúru hlavním městem.

 

Accelerating Business Xpo 2019

 

Obchodní kontakty pomohlo naše velvyslanectví propojit během semináře, který jsme v pondělí 11. listopadu uspořádali ve spolupráci s Federací obchodních komor Karnataky (Federation of Karnataka Chambers of Commerce and Industry), a kde se měli čeští účastníci možnost prezentovat nejen členům komory, ale i pozvaným hostům z řad podnikatelského prostředí. Významní hosté místní podnikatelské scény byly pak pozváni na společnou večeři, kterou Velvyslanectví uspořádalo v hotelu Radisson Blu Atrium.

Další významnou akcí, na které se Česká republika prezentovala jako Country for The Future byla konference Accelerating Business Xpo, kterou ve spolupráci s americkou firmou Intel organizovalo Fórum malých a středních podniků Indie (India SME Forum), a kde České republika a účastníci mise měli vyhrazený blok pro propagaci nemalému okruhu posluchačů. Velvyslanectví České republiky v Dillí ve spolupráci s regionální kanceláří CzechTrade na této konferenci rovněž zajistilo informační stolek, kde se mohli návštěvníci dozvědět o podnikatelském a investičním prostředí v České republice. Této akci se dostalo i značné mediální pozornosti v místních sdělovacích prostředcích.

Pozitivní ohlas získalo přijetí u vedení technologického gigantu Infosys, který má mezi 50 pobočkami po celém světě rovněž významné zastoupení v Brně. Na závěr programu byla rovněž uspořádána prohlídka kampusu – města ve městě, kde pracuje 22 000 technologů a inovátorů zejména z odvětvích informačních služeb.

Po přesunu do Dillí se Česká republika prostřednictvím CzechInvestu poprvé zúčastnila EU-Indie partnerství inkubátorů, který se koná dvakrát ročně a jenž propojuje 10 nejvýznamnějších inkubátorů na každé straně. Na půdě velvyslanectví zároveň probíhaly některé B2B schůzky, které měly firmy zajištěné přímo na míru. Podpory Mikrobiologickému ústavu AV ČR se dostalo při společné schůzce na Ministerstvu Biotechnologií a firmě NANOTEC Systém, která se zabývá vývojem a aplikací fotokatalytických ochranných nátěrů, zase na památkovém úřadě Indie – Archeological Survey of India.

 

Hartron inkubátor

 

Dynamicky se rozvíjející se město Gurugram na okraji Dillí je sídlem mnoha technologicky orientovaných firem, stejně jako zajímavých inkubátorů. Jeden z nich, svazovým státem Haryana podporovaný HARTRON, navštívila delegace, aby si prohlédla laboratoře, ve kterých místní start-upy hledají nová řešení. K propojení s ostatními inkubátory, zástupci vlády ale místními inovátory došlo během večerního koktejlu Delegace Evropské unie, na který byly pozváni i čeští účastníci technologické mise.

Důležitým bodem celého programu byl program a přijetí na InvestIndia, který má s CzechInvestem podepsané memorandum o porozumění, a který je i dlouhodobým partnerem Velvyslanectví České republiky v Dillí při mnoha aktivitách v Indii i v České republice. Během jednání s viceprezidentkou Madhumithou Ramanathan diskutoval generální ředitel Patrik Reichl několik konkrétních a velmi progresivních námětů, které přispějí k ještě hlubší spolupráci těchto dvou významných agentur a podpoře nejen velkých investorů, ale i malých a středních podniků, které hledají podporu při vstupu na indický trh. Přizvání zástupci Ministerstva textilu a jiných rezortů měli zase možnost se více dozvědět o technologiích, které české firmy chystají dodávat na indický trh.

Orientaci na propojení českých a indických společností potvrdil odpolední program ve čtvrtek 14. listopadu, kdy velvyslanectví České republiky v Dillí zorganizovalo ve spolupráci s BEGIN think tankem prezentační seminář, na který si našlo cestu na téměř 100 hostů z místního podnikatelského prostředí. Akce byla završena B2B meetingy a večerním networkingovým koktejlem.

 

Milan Dostál, ekonomický diplomat, Velvyslanectví České republiky v Dillí