česky  english 

rozšířené vyhledávání

Náhradní cestovní průkaz

Náhradní cestovní průkaz

Náhradní cestovní doklad ČR, vystavovaný konzulárním oddělením velvyslanectví pro občany ČR v nouzových situacích - tj.v případě odcizení, poškození anebo ztráty původního platného cestovního dokladu. Doklad slouží pouze k návratu ze zahraničí do České republiky. Nelze jej použít pro opětovný vstup. Lze jej vystavit s platností maximálně na 6 měsíců.

Doporučujeme po přečtení níže uvedených informací ještě před podáním žádosti kontaktovat konzulární úsek příslušného zastupitelského úřadu, abyste se vyhnuli zaslání neúplné dokumentace z Vaší strany, a tím i zbytečnému prodlužování vyřízení Vaší žádosti z důvodu nutnosti dodatečného doplňování podkladů k žádosti.

Požadované dokumenty k žádosti

K podání žádosti o vystavení cestovního průkazu je nutné předložit následující:

  1. Vyplněný formulář "Žádost o vydání cestovního průkazu". Formulář obdržíte na příslušném zastupitelském úřadě ČR (velvyslanectví, generální konzuláty, anebo i honorární konzuláty) České republiky.
  2. 2 fotografie pasového formátu 3,5 x 4,5 cm. Fotografie musí vyhovovat zákonem stanoveným podmínkám
  3. fotokopie českých dokladů, potvrzující Vaše české občanství
  4. v případě, že nemáte platný doklad totožnosti, je nutné ověřit totožnost prostřednictvím svědecké výpovědi osoby s platným dokladem totožnosti
  5. potvrzení o ztrátě nebo zničení cestovního pasu - policejní zpráva/číslo případu nebo Oznámení o odcizení, ztrátě, poškozené nebo zničení cestovního dokladu

Pro ověření Vaší totožnosti v ČR sdělte příslušnému zastupitelskému úřadu následující údaje

  • jméno a příjmení popř i rodné příjmení
  • datum a místo narození
  • rodné číslo
  • poslední trvalé bydliště v ČR
  • typ a číslo dokladu totožnosti

Cestovní průkaz lze vyzvednout pouze na příslušném zastupitelském úřadě ČR.

 

Správní poplatky

Správní poplatek se platí při podání žádosti a v hotovosti v INR.

 

V případě jakýchkoli nejasností se s námi spojte emailem: consular_delhi@mzv.cz

 

Upozornění

Aby se zamezilo případnému zneužití ztraceného či odcizeného cestovního dokladu, velvyslanectví neprodleně informuje příslušné orgány pasové služby ČR a tento pas je pasovou službou zneplatněn. Prokazování se odcizeným nebo ztraceným pasem (t.j. pasem neplatným) je protiprávní.

Rovněž z důvodu množného zneužití doporučujeme nahlásit ztrátu či odcizení cestovního dokladu místní policii.

přílohy

PROTOKOL O SVĚDECKÉ VÝPOVĚDI K POTVRZENÍ TOTOŽNOSTI 253 KB PDF (Acrobat dokument) 18.1.2019

Žádost o vydání náhradního cestovního dokladu 427 KB PDF (Acrobat dokument) 18.1.2019

Požadavky na pasové fotografie 153 KB PDF (Acrobat dokument) 18.1.2019