česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestovní pas s biometrickými údaji (e-pas)

Cestovní doklady se strojově čitelnou zónou a s nosičem dat s biometrickými prvky tzv. e-pasy jsou vystavovány příslušnými úřady v ČR s platností na 10 let, osobám do 15 roků s platností na 5 let.

Cestovní pas s biometrickými údaji

(e-pas)

Cestovní doklady se strojově čitelnou zónou a s nosičem dat s biometrickými prvky tzv. e-pasy jsou vystavovány příslušnými úřady v ČR s platností na 10 let, osobám do 15 roků s platností na 5 let.

Žádost o cestovní doklad se strojově čitelnou zónou a s nosičem dat s biometrickými prvky lze podat pouze osobně u Velvyslanectví ČR v Dillí.

Doklady nezbytné pro podání žádosti

 • Doklad totožnosti (platný cestovní pas ČR , platný občanský průkaz ).
 • Doklad o jménu a příjmení, které má být uvedeno v pasu (platný cestovní pas nebo platný občanský průkaz, vdané ženy předkládají český oddací list).
 • Doklad o státním občanství České republiky (platný cestovní pas, platný občanský průkaz nebo aktuální osvědčení o st. občanství ČR, od jehož vydání neuplynulo více než 1 rok). Pokud takový doklad nemáte, dále postupujte podle informace o postupu vyřízení žádosti o osvědčení o státním občanství ČR. Osvědčení musí být vystaveno před podáním žádosti o e-Pas.
 • Doklad o rodném čísle (rodný list, cestovní pas, občanský průkaz nebo doklad o rodném čísle).
 • Fotografiefotografie žadatele.

  Fotografie má mít standardní rozměr 50x50 mm.

  Požadavky na pasovou fotografii pro biometrické pasy jsou velmi specifické a musí vyhovovat všem dále uvedeným parametrům:

 • Nesmí být starší 6-ti měsíců.
 • Musí být zaostřena a bez rušivých bodů, vytištěna na fotografickém papíře s co nejvyšším rozlišením a s vysokou kvalitou tisku.
 • Obličej musí být umístěn uprostřed fotografie a musí zabírat většinu plochy snímku - nesmí být příliš blízko, ani příliš daleko, nesmí být nakloněn.
 • Pohled musí být namířen přímo do fotoaparátu. Výraz obličeje musí být neutrální a ústa musí být zavřená.
 • Oči musí být otevřené a celé viditelné, nesmí být zakryty.
 • Červené oči nebo stíny ve tváři nejsou povoleny.
 • Oči za brýlemi nesmí být skryté, není povolen odlesk brýlí ani barevná skla.
 • Pokrývka hlavy není povolena s výjimkou náboženských důvodů.
 • Pozadí musí být jednolité a neutrální, kontrast a jas musí být přirozené, osvětlení stejné na celé ploše.
 • U dětí nesmí být na fotografii vidět doprovázející osoba, její ruce, ani hračky či dudlík.

Žádost o vydání cestovního pasu pro děti do 15 let mohou podat a podepsat jedině rodiče, případně jiná oprávněná osoba (pěstoun apod.). Osobní přítomnost dětí do 15 let je požadována pouze při podání žádosti, vyhotovený cestovní pas přebírá zákonný zástupce. Nezletilí žadatelé starší 15 let k žádosti přikládají písemný souhlas rodičů, resp. zákonného zástupce, s vydáním pasu. Pokud žádost o vydání cestovního pasu podávají v nepřítomnosti rodiče nebo jiného zákonného zástupce, musí být jejich podpis na uvedeném souhlasu notářsky ověřen. Rodič přikládá k žádosti o pas pro nezletilého kromě rodného listu dítěte i  svůj rodný list nebo platný doklad totožnosti (cestovní pas nebo občanský průkaz).

Doporučujeme vám domluvit si pro podání žádosti schůzku přes email: consular_delhi@mzv.cz

 

Správní poplatky

Správní poplatek se platí při podání žádosti a v hotovosti v INR. Pro děti do 15 let věku je nižší sazba.

Viz vízové a konzulární poplatky.

Lhůta pro vyřízení žádosti

Cestovní pas se vydává ve lhůtě 120 dnů, je-li žádost podána u zastupitelského úřadu. Občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let.

přílohy

Požadavky na pasové fotografie 153 KB PDF (Acrobat dokument) 6.2.2019