česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: RoMa
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Turné Filharmonie Bohuslava Martinů v Indii

Kdy: 10.01.2018 - 21.01.2018, Kde: Dillí, Mumbai, Goa, Kolkata

Důstojné a velmi výjimečné vyvrcholení oslav 70. výročí vzniku diplomatických vztahů mezi Českou republikou a Indií připravilo velvyslanectví ČR v Dillí ve spolupráci s řadou institucí a sponzorů z obou zemí v podobě turné zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů po Indii. V průběhu turné realizovaného ve dnech 10. - 21. ledna 2018 filharmonie potěšila indické milovníky vážné hudby ve čtyřech městech - v Dillí, Mumbai, Pandžimu ve státě Goa a v Kolkatě. Svými výkony přispěla ke skvělé prezentaci České republiky jako kulturně vyspělé země, jež má zájem na rozvoji všestranných vztahů s Indií v celé řadě oblastí, a k dosažení tohoto cíle je schopna vyvinout i zcela výjimečné úsilí. ZÚ Dillí i tímto prostřednictvím vyjadřuje poděkování orchestru a také všem zúčastněným institucím za partnerství v projektu.
 

Během „Indického turné 2018“ Filharmonie Bohuslava Martinů  absolvovala pět koncertů, které navštívilo na pět tisíc milovníků české a světové vážné hudby. 

První koncert měl charakter vloženého vystoupení žesťového sextetu a tři dalších hudebníků filharmonie, které připravila velvyslanectví České republiky a Slovenské republiky v Dillí jako připomenutí 25. výročí vzniknu nového státoprávního uspořádání obou zemí.  Koncert, v jehož průběhu vystoupil kromě velvyslanců Milana Hovorky a Žigmunda Bertóka rovněž vedoucí Delegace Evropské unie v Indii Tomasz Kozlowski, se uskutečnil jako součást společné expozice Evropské unie na Světovém knižním veletrhu v Dillí.

Další vystoupení Filharmonie Bohuslava Martinůjiž sledovalo logiku turné. S cílem zvýšit účinek přinášeného poselství česko-indického přátelství se všech koncertů zúčastnil velvyslanec Milan Hovorka, který ve svých úvodních vystoupeních připomněl nosnou myšlenku 70. výročí diplomatických vztahů mezi Českem a Indii, pro jehož výjimečné připomenutí spojila úsilí celá řada vládních a nevládních institucí z obou zemí. Velvyslanec ve svých osloveních také stručně připomínal několik desetiletí trvající společnou česko-indickou cestu a děkoval všem, díky nimž se sen o turné plnohodnotného českého filharmonického orchestru v Indii stal skutečností.

Ve stejné logice zněly v úvodu všech koncertů hymny obou zemí, jejichž prezentace nenechala nikoho na pochybách o výjimečnosti momentu.

S časovou posloupností a místní různorodostí pak filharmonie pod taktovkou v Kolkatě narozeného dirigenta Debashishe Chaudhuriho zahrála dne 12. ledna 2018 v Dillí, 14. ledna v Mumbai, 17. ledna v Pandžimu (hlavním městě svazového státu Goa) a 19. ledna v Kolkatě.

Ve všech městech Filharmonie Bohuslava Martinů přednesla skladby Bedřicha Smetany (Z českých luhů a hájů), Sergeje Rachmaninova (Symfonie č. 2) a Antonína Dvořáka (Symfonie č. 8). Rachmaninův klavírní koncert bravurně zvládla sólistka Jana Chaudhuri.

Nasazení a brilantní výkony dirigenta a všech muzikantů nezůstaly bez reakce. Publikum svůj neutuchající vděk projevovalo dlouhotrvajícími aplausy a také žádostmi o přídavky. V nich pak ze strany sólistky zaznívalo jedno z Chopinových nokturn. Orchestr si k velkému překvapení všech připravil přídavky, jež symbolicky odrážely místo konání koncertů a umožnily nadšenému a také silně dojatému publiku se přidat se zpěvem. Nadlehčení přinášela skladba, jejímž prostřednictvím orchestr publiku představil pizzicato.

Celé koncertní turné se odehrávalo za velké pozornosti indických médií, která kromě kulturního rozměru akcentovala myšlenku vyvrcholení oslav 70. výročí diplomatických vztahů.

Logisticky bylo turné zajištěno tak, že každá zastávka orchestru po Indii měla svého garanta. V Dillí to bylo české velvyslanectví. Koncerty ve svazových státech Maháráštra a Goa garantoval honorární konzulát České republiky na čele s Rashmi Jolly, který v Mumbai spojil síly s nadací s názvem Time & Talent Club, a v Goa, kde se vážná hudba dostala na Indický subkontinent počátkem 16. století, s akademií umění Kala Academy Goa. V Kolkatě byla nositelem projektu hudební škola Calcutta School of Music, jíž byl k dispozici tamní honorární konzulát na čele s Utsavem Parekhem. V Kolkatě se koncert stal součástí Bengálského globálního podnikatelského summitu, jehož se Česká republika zúčastnila jako partnerská země.

Náročnost turné nebyla dána jen počtem koncertů, dlouhým cestováním, počtem členů orchestru (60), avšak také zajištěním těch hudebních nástrojů, které nebylo možné přepravit z České republiky, bylo nutné je najít v Indii a po každém koncertu přepravovat za orchestrem.

Velvyslanectví ČR v Dillí využívá příležitost, aby poděkoval řediteli filharmonie Josefu Němému, dirigentovi Debashishovi Chaudhurimu, sólistce Janě Chaudhuri a všem členům orchestru za mimořádný projev lidskosti, který prezentovali nezištným přístupem k turné, a za skvělou reprezentaci české kultury.

Zastupitelský úřad děkuje ministerstvům zahraničních věcí a kultury za poskytnutou záštitu a veškerou podporu, které se mu z jejich strany dostalo. Velmi si váží přístupu k turné ze strany Zlínského kraje a města Zlína.

Česká ambasáda v Dillí rovněž oceňuje přístup indického Ministerstva informací a vysílání, které dalo bezplatně k dispozici největší koncertní sál v hlavním městě, jakož i partnerství v turné ze strany Indické rady pro kulturní vztahy, jež bylo zvýrazněno osobní účastí její generální ředitelky Rivy Ganguly Das na koncertě v Dillí. Ministerstvo zahraničních věcí Indie bylo velmi nápomocno při zajišťování formalit spojených s uvolněním muzikanty přivážených hudebních nástrojů do vázaného oběhu v Indii po dobu turné.

Velké poděkování patří oběma honorárním konzulátům a zejména oběma zmíněným honorárním konzulům.

Vyjadřujeme poděkování všem sponzorům z řad českých a indických společností. Bez jejich štědrosti a nasazení by turné nemohlo být realizováno. Jako výraz vděku udělalo velvyslanectví ČR v Dillí vše proto, aby všichni sponzoři dostali během turné náležitou visibilitu.

Jmenovitě vyjadřujeme vděk těmto společnostem - na české straně: Home Credit, GHH-Bonatrans, Škoda Auto, Česká zbrojovka, Zetor, na indické straně: Induslnd Bank, Blue Cross Laboratories, El Rey, VFS Global, GEMS, Kotak Mahindra Bank a Premier's Tea.

Pro úplnost pak zmiňujeme přínos ubytovacích partnerů v jednotlivých městech The Umrao Delhi,  Trident Nariman Point Mumbai a Pan Asian Continental Kolkata a leteckých přepravců Qatar Airways, Jet Airways a IndiGo, který spočíval v nabídnutí služeb za co nejvýhodnějších podmínek.

Závěrem konstatujeme, že velvyslanectví ČR v Dillí v roce 2017 zorganizovalo celou řadu akcí, během nichž připomenulo významný mezník ve dvoustranných česko-indických vztazích, kterým 70. výročí navázání diplomatických styků mezi oběma zeměmi je. S ohledem na kalendář a časové možnosti posunul vyvrcholení těchto oslav na počátek roku 2018. Výsledný efekt odpovídá vynaloženému úsilí a plně odráží očekávání, která velvyslanectví s náročným projektem spojovalo. Vyprodané koncerty s bezprostředním oslovením více než pěti tisíců návštěvníků a zprostředkovaným dopadem na desetitisíce dalších indických občanů díky mediálnímu pokrytí umožnily prezentovat Českou republiku jako kulturně vyspělou zemi, která využila vážnou hudbu jako pomyslný most ke sblížení obou zemí a pro další rozvoj vzájemných vztahů.