česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Návštěva ministra průmyslu a obchodu České republiky J. Mládka v Indii ve znamení posílení ekonomické a obchodní spolupráce

Ve dnech 28. a 30. ledna 2015 se uskutečnila oficiální návštěva ministra průmyslu a obchodu České republiky Jana Mládka v Indii. Jednalo se o třetí návštěvu ministra průmyslu a obchodu České republiky v Indii od října 2011. Během návštěvy, jejíž součástí byla rovněž návštěva Nepálu dne 29. ledna, doprovázela ministra J. Mládka oficiální delegace, jejímiž členy byli mezi jinými náměstek ministra průmyslu V. Bärtl, nebo předseda Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky I. Pilný. Obchodní delace doprovázející ministra průmyslu a obchodu sestávala ze zástupců 24 českých firem a vedl ji vice-prezident Hospodářské komory České republiky B. Minář. Součástí návštěvy ministra průmyslu a obchodu ČR J. Mládka v Indii bylo rovněž 10. zasedání Smíšené česko-indické komise pro ekonomickou spolupráci. V průběhu návštěvy jednal ministr J. Mládek v hlavním městě Indické republiky v Dillí a dále v Mumbaji, který je pokládán za obchodní centrum Indie.

V Dillí (dne 28. ledna 2015) se ministr J. Mládek setkal s představiteli centrální vlády, jmenovitě se státní ministryní obchodu a průmyslu Indické republiky N. Sitharaman, s níž na závěr bilaterálního jednání podepsal Protokol z 10. zasedání Smíšené česko–indické komise pro ekonomickou spolupráci. Dále se v Dillí setkal s ministrem pro civilní letectví G. R Pushapatim, se státním ministrem pro vědu, technologie a přírodní vědy Y. S. Chowdarym, s ministrem železnic S. Prabhu, se státním ministrem obrany I. Singhem, s náměstkem ministra pro těžké strojírenství R. Katochem a s předsedou Railway Boardu (výkonného orgánu Indických drah) A. K. Mitalem. V Dillí se ministr J. Mádek zúčastnil také podnikatelského fóra připraveného Federací indických obchodních komor a průmyslu (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, FICCI) ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a ZÚ Dillí. V průběhu obchodního fóra byly podepsány celkem 4 dohody a MoU o vzájemné spolupráci mezi českými firmami a jejich indickými partnery. Dále se ministr J. Mládek zúčastnil pracovního oběda uspořádaného na jeho počest velvyslancem M. Staškem, na kterém se setkal s představiteli obchodní komory FICCI a s představiteli českých firem Aircraft Industries, Transcon a IWET a s jejich indickými obchodními partnery. Ministr J. Mládek poskytl v Dillí exkluzivní rozhovor indickému televiznímu kanálu Doordarshan News a v průběhu recepce na ZÚ Dillí se zúčastnil tiskové konference obsazené zástupci 30 indických medií. V průběhu recepce na ZÚ předal ministr J. Mládek stříbrnou medaili MZV ČR doktoru A. Samantovi, zakladateli školy/univerzity KIIT/KISS za přínos v sociální oblasti. Kromě výše uvedeného programu proběhla v Dillí schůzka zástupců Hospodářské komory ČR s vedením obchodní komory FICCI.

V Mumbaji (dne 30. ledna 2015) se ministr J. Mládek setkal s předsedou vlády státu Maharáštra D. Fadnavisem a s představiteli největších indických korporací se sídlem ve státě Maharashtra (Larsen & Toubro, Mahindra & Mahindra, Reliance Industries a Tata Sons). Zúčastnil se rovněž podnikatelského fóra připraveného Federací indických obchodních komor a průmyslu (FICCI) ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a ZÚ Dillí. V průběhu podnikatelského fóra v Mumbaji se ministr J. Mládek setkal kromě představitelů českých a indických firem z oblasti Mumbaje rovněž s představiteli obchodní komory FICCI a jako čestný host byl na podnikatelském fóru přítomen A. Chandra, první náměstek ministra průmyslu státu Maharáštra. Kromě výše uvedeného programu se v Mumbaji ministr J. Mládek zúčastnil tiskové konference v rezidenci honorární konzulky ČR, kde byla rovněž uspořádána recepce za přítomnosti oficiální a obchodní delegace a za přítomnosti významných indických hostů. Kromě uvedených schůzek proběhla v době návštěvy ministra J. Mládka v Indii zároveň celá řada individuálních setkání představitelů českých firem s jejich indickými obchodními partnery.

Návštěva ministra J. Mádka v Indii přinesla posílení obchodních a ekonomických vztahů České republiky a Indie a prezentovala zájem České republiky na další spolupráci s Indií v oblasti průmyslu. Všechna výše uvedená setkání přispěla ke zviditelnění České republiky v Indii a k prezentaci zájmu České republiky spolupracovat s indickými obchodními partnery. Ministr J. Mládek byl prvním ministrem vlády České republiky, který měl možnost zahájit dialog s kabinetem premiéra N. Modiho.

Indická ekonomika se pod vedení indické vlády vzešlé z květnových (2014) voleb pozvolna vrací k růstu a nová indická vláda přichází s řadou iniciativ zaměřených na rozšíření a modernizaci průmyslu, budování nových energetických kapacit, rozvoj infrastruktury, řešení palčivých ekologických výzev či rozšíření volby pro indické spotřebitele, na kterých by se chtěly české firmy podílet. Z uvedeného důvodu je nezbytné, aby byly schopnosti a možnosti českých firem v Indii prezentovány právě dnes a návštěvy politiků doprovázených obchodními delegacemi jsou jednou z cest, jak dveře k výše uvedenému cíli, tj. k účasti českých firem na současných a budoucích zakázkách v Indii, ještě více otevřít.

Galerie


Ministr průmyslu a obchodu J.Mládek v IN