česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Návštěva parlamentní delegace ČR v Indii

Kdy: 30.05.2017 - 02.06.2017, Kde: Dillí, Tamilnádu, Kérala

Ve dnech 30. května až 2. června 2017 navštívila Indii delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vedená jejím 1. místopředsedou Radkem Vondráčkem. Obecným cílem návštěvy bylo využít parlamentní dimenzi zahraniční politiky k podpoře dvoustranných vztahů mezi Českem a Indií.

Specifickým cílem návštěvy bylo seznámení se se současnou úrovní indického zdravotnictví, včetně tradiční medicíny, jež v Česku nachází stále více zastánců, není zde však nijak legislativně upravena a ani k ní neexistují certifikované vzdělávací instituce, a na tomto základě hledání možností pro rozšíření vzájemné spolupráce, proto většina členů delegace byla ze sněmovního Výboru pro zdravotnictví.

Delegace  v Indii jednala s celou řadou představitelů zastupujících vládní i nevládní instituce a kromě hlavního města Dillí zavítala také do dvou svazových států Tamilnádu a Kéraly, ve kterých je tradiční medicína nejvíce aplikována.

 

V1

 

Složení delegace bylo následující: Radek Vondráček, 1. místopředseda PS PČR, Rostislav Vyzula, předseda Výboru pro zdravotnictví, Soňa Marková, místopředsedkyně Výboru pro zdravotnictví, a dále členové Výboru pro zdravotnictví Marek Benda, Pavel Antonin a Jana Pastuchová. Delegaci doprovázel velvyslanec Milan Hovorka a jeho zástupce Roman Masařík.

V22

 

V hlavním městě Dillí byla delegace přijata indickým státním ministrem se samostatnou působností pro ajurvédu, jógu, naturopatii, unani, siddhu a homeopatii (tzv. ajuš) Šrípadem Jesso Naikem a indickým ministrem zdravotnictví a péče o rodinu Džagátem Prakašem Naddou.

V2

 

Na ministerstvu pro ajuš (http://ayush.gov.in/) se uskutečnilo setkání s více než 20 nejvyššími představiteli nejen tohoto ministerstva, ale také jím zřízených institucí se samostatnou působností, včetně ředitelů Centrální rady pro výzkum ajurvédických věd CCRAS, Centrální rady pro výzkum homeopatie (CCRH), Centrální rady pro výzkum jógy a naturopatie (CCRYN), Centrální rady pro výzkum siddhy (CCRS), Centrální rady indické medicíny (CCIM), Centrální rady homeopatie (CCH), Korporace léčiv indické medicíny (IMPCL), Národního institutu jógy Morardžího Desaje (MDNIY), Národního institutu ajurvédy (NIA), Národního institutu homeopatie (NIH), Národního institutu naturopatie (NIN), Národního institutu unanijské medicíny (NIUM) a Národního institutu siddhy (NIS). 

V23

 

V průběhu jednání indická strana nabídla podporu a spolupráci při implementaci zdravotního systému ajuš mezi českou populací. Za tímto účelem navrhla připravit memorandum buď na vládní úrovni nebo založit katedru ajuš na některé z českých univerzit.

V27

V27

 

Hlavním účelem by mělo být usnadnit dvoustrannou spolupráci při zavádění té části tradiční indické medicíny a aktivit ajuš, o kterou by měla česká strana zájem. Indická strana také navrhla, že uspořádá v ČR seminář o ajuš, kterého by se mohli zúčastnit zdravotničtí odborníci, legislativci a další osoby, které mají o tematiku ajuš zájem a chtěli by zformulovat koncepci zavádění ajuš v Česku. Indická strana zároveň nabídla stipendium pro české studenty, kteří by měli zájem o studium ajuš v Indii. Vedle samotného jednání se uskutečnila rozsáhlá powerpointová prezentace jednotlivých komponent ajuš a jejich zařazení do indického zdravotního systému.

V3

 

Na ministerstvu zdravotnictví a péče o rodinu (http://mohfw.nic.in/) ministr Džagat Prakaš Nadda seznámil delegaci s indickým systémem zdravotní péče a péče o rodinu s tím, že bohužel stále neexistuje rozvinutější spolupráce s Českou republikou.

V26

 

Při této příležitosti jako příklad uvedl, že nedávno bylo podepsáno memorandum se Španělskem o spolupráci služeb odpovědných za transplantaci orgánů.  Ministr Nadda navrhl, aby byl vytvořen institucionální rámec ve formě pracovní skupiny, která by možnosti budoucí vzájemné spolupráce prozkoumala a dále rozvíjela.

V25

 

V průběhu navazující diskuse byly posouzeny nejrůznější aspekty systémů zdravotní péče, včetně souvisejících otázek týkajících se jejich strategického směřování, nástrojů na podporu realizace cílů národních politik, vzdělávání, systémů zdravotního pojištění, vzájemného vztahu zdravotnictví v našem pojetí a tradičních forem indické medicíny.

V27

 

Projednávány byly rovněž možnosti vzájemné spolupráce, a to zejména v oblastech sdílení informací a nejlepších praktik, vzdělávání, spolupráce vysokých škol či zdravotnických institucí, studia na lékařských fakultách českých vysokých škol a spolupráce v oblasti výzkumu a inovací.

V24

 

V průběhu jednání byl ze strany české delegace oceněn způsob, s jakým se indická vláda zhostila uspořádání sedmého zasedání Konference smluvních strany Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku v listopadu 2016, kterého se jako vedoucí delegace zúčastnil náměstek ministra zdravotnictví Tom Phillip.

V21

 

Bylo zároveň připomenuto, že spolupráce mezi oběma stranami probíhá v několika oblastech. Celá řada indických studentů projevuje zájem o lékařské fakulty v ČR. Výhodou pro ně je, že získaná kvalifikace je v Indii postavena na roveň zde získanému vzdělání. V Česku působí významná indická farmaceutická firma a jiná, působící v oboru výroby vakcín, v nedávné době získala do svého vlastnictví továrnu na výrobu vakcín v Česku. Pokud jde o ajuš, v Česku je stále více populární. Celá řada českých občanů kvůli ní jezdí do Indie, přičemž je i na české straně zájem, aby se Indové zajímali o náš systém lázeňské péče.

V4

 

V Dillí jednala delegace také se členy indického parlamentu, který byl zastoupen členy obou komor (dolní tzv. Lok Sabha a horní tzv. Rajya Sabha) reprezentujících několik indických svazových států. Jednání na indické straně vedla předsedkyně mandátového a imunitního výboru dolní komory Mínakší Lekhi, která je zároveň mluvčí vládní Indické lidové strany premiéra Narendry Modiho.

V5

 

Během několikahodinového setkání spojeného s pracovním obědem byla probrána řada otázek společného zájmu jak z oblasti zdravotní péče a tradiční medicíny, tak i z pohledu širších souvislostí vztahů mezi oběma zeměmi. Přítomnost členů indického parlamentu zastupujících některé svazové státy (Dillí, Rádžasthán, Bengálsko, Uttarpradéš, Bihár) umožnila projednat i specifické otázky vztahů s těmito státy.

V13

 

V rámci veřejné diplomacie a seznámení se s podporou mezilidských vztahů prostřednictvím výměny turistů a krátkodobě cestujících indických občanů do Česka delegace navštívila vízové centrum společnosti VFS Global, která pro Česko a další státy zajišťuje přijímání a prvotní zpracování žádostí o krátkodobá víza k cestě do schengenského prostoru. Delegace se seznámila se systémem nabírání žádostí, biometrických prvků, vybírání správních poplatků i zajištění ochrany osobních dat.

V6

 

Na počest delegace se v úterý 30. května 2017 na českém velvyslanectví v Dillí uskutečnil slavnostní koktejl, na který byli pozváni zástupci dotčených resortů, významní indičtí lékaři a vědečtí pracovníci a také vybraní představitelé diplomatického sboru.

V14

 

Delegace navštívila i svazový stát Tamilnádu. Jeho hlavní město Čennai je centrem zdravotnictví na jihu Indie. 45 procent všech zahraničních pacientů, kteří přijíždějí do Indie získat lékařskou péči, je léčeno právě v Čennai.

V15

 

Čennai je v Indii označováno jako „India’s health capital“, tj. zdravotnické hlavní město Indie. Řada vzájemně si konkurujících nemocnic ve městě přitahují každoročně i tisíce pacientů z různých částí Indie, kteří věří, že místní léčba je nejlepší v Indii. Stát Tamilnádu má nejmenší kojeneckou i mateřskou úmrtnost ze všech indických států. Léčiva zde vyrábí řada farmaceutických firem.

V34

 

Delegace město navštívila s cílem získat praktické poznatky z fungování nemocnice skupiny Apollo, která je dlouhodobě hodnocena jako nejlepší v žebříčku indických nemocničních zařízení.

V7

 

V této logice připravilo vedení nemocnice pro delegaci prohlídku jejich některých specializovaných pracovišť a bylo k dispozici pro interaktivní výměnu názorů, v jejímž průběhu se členové delegace dozvěděli celou řadu aspektů působení skupiny Apollo a jí poskytované péče.

V16

 

Delegaci zaujalo rovněž to, že skupina Apollo je průkopníkem telemedicíny v jižní Asii, což na mnoha místech Indie přispělo ke zvýšení dostupnosti lékařské péče.  Telemedicína je používána nejvíce ve vysokohorských a vesnických oblastech, kdy moderní přenosová technika pomáhá určit diagnózu pacienta a stanovit tak způsob léčby, aniž by pacient musel cestovat do mnoha set kilometrů vzdálené nemocnice.

V31

 

V Tamilnádu se delegace setkala i s řadou představitelů politického, zdravotnického, společenského a obchodního života státu Tamilnádu.

V8

 

Velvyslanectví ČR v Dillí při příležitosti návštěvy připravilo ve spolupráci s indickou filmovou nadací Indo Cine Appreciation Foundation přehlídku českých filmů, kterou zahájil film Tmavomodrý svět režiséra Jana Svěráka, a jež se těšila mimořádné pozornosti indických médií. Její slavnostní zahájení bylo zaznamenáno prakticky ve všech místních denících a v mnoha televizních stanicích. Během festivalu v Thákurově filmovém centru v Čennai byly promítnuty i filmy Jak se krotí krokodýli a Babí léto.

V19

 

V průběhu hojně navštívené tiskové konference po skončení jednodenní návštěvy Tamilnádu pak česká delegace prezentovala cíle cesty, avšak také konkrétní oblasti spolupráce s Českou republikou. Mimo jiné zaznělo, že v roce 2018 (v březnu) se Česko do Čennai vrátí znovu, tentokrát jako partnerská země největšího indického strojírenského veletrhu s názvem India Engineering Sourcing Show (IESS).

V20

 

Dále se delegace přesunula na jih Indie do státu Kérala, který je kolébkou ajurvédy a má mnohé rozvinuté resorty léčící tradiční indickou medicínou. Kérala má nejvyšší index lidského rozvoje ze všech indických států. Je zde nejvyšší střední délka života, nejnižší přírůstek obyvatelstva a nejvyšší gramotnost ze všech indických států.

V17

 

V hlavním městě Kéraly Thiruvananthapuramu (býv. Trivandrum) jednala delegace s premiérem Kéraly Pinarajem Vidžajanem, který má ve svém portfoliu vedle dalších běžných agend i ministerstvo vnitra.

 

Premiér Vidžajan v průběhu rozhovoru vyjádřil zájem, aby Česká republika podpořila jeho myšlenku na založení Globálního ajurvédického centra, které by stanovovalo celosvětové standardy ajurvédické léčby. Tato část medicíny se zde vyvíjela více než 7 tisíc let a má tedy na co navazovat. Připomněl také, že Kérala se před mnoha sty lety stala překladištěm koření z různých koutů světa, čímž vznikla dnešní kéralská gastronomie, jež se tolik odlišuje od stravy v jiných částech Indie.

V11

 

Z české strany byla možnost takového partnerství připuštěna a byl potvrzen zájem se k tématu vrátit, jakmile bude centrum vytvořeno. Zároveň zaznělo, že česká strana má zájem o dvoustranný rozvoj cestovního ruchu a využívání systému lázeňské péče, jak je rozvinut a uplatňován v Česku. Premiér byl také informován, že v hlavním městě Kéraly bude v průběhu návštěvy otevřeno nové vízové aplikační centrum, které takovou výměnu občanů obou zemí podpoří.

V10

 

Pokud jde o možnosti hospodářské spolupráce, členové delegace uslyšeli od premiéra, že stát Kérala chce rozvíjet především zelené technologie a odvětví průmyslu, která jsou šetrná k životnímu prostředí. V této logice byly zmíněny jako možné oblasti spolupráce obnovitelné zdroje a informační technologie.

V12

 

V jednání s kéralskou ministryní zdravotnictví a sociální spravedlnosti K. K. Shylajou Teacher česká strana zformulovala několik základních námětů pro další orientaci možné spolupráce.

V29

 

Jednak by byla ráda, kdyby bylo možno lépe pochopit formulaci rámce výkonu ajurvédy v indických poměrech s cílem zvážení možnosti využití takové informace pro tvorbu obdobného rámce v Česku. Druhým námětem byla podpora studentů z Kéraly na lékařských fakultách v České republice. Třetím námětem pak byla možnost identifikovat kéralské instituce, které by mohly přijímat české pacienty i léčitele, udělovat certifikáty příslušným léčitelům a jimi navrhovaným postupům, aby do budoucna vznikl v České republice systém kvalitní ajurvédické péče. Čtvrté téma se týkalo problematiky středního zdravotnického personálu a možnosti vzájemného uznávání profesní kvalifikace s cílem zaměstnávání kéralských zdravotních sester v Česku.

V15

 

Jednání s místopředsedou Legislativního shromáždění státu Kérala V. Sasim umožnilo posoudit řadu z již výše zmíněných aspektů z pohledu specifik státu Kérala.

V16

 

V Thiruvananthapuramu delegace navštívila jednu z nejlepších ajurvédských nemocnic v Indii, kterou spravuje skupina Somatheeram. Za přítomnosti ředitele a zakladatele skupiny Baby Mathewa absolvovala i instruktážní prezentaci o tom, na čem je vlastně ajurvéda založena.

V33

 

V hlavním městě Kéraly bylo za přítomnosti delegace dne 1. června 2017 otevřeno nové, v tomto státě v pořadí již druhé vízové aplikační centrum. Dosah tohoto kroku byl mediálně a marketingově znásoben početně navštívenou tiskovou konferenci, v jejímž průběhu členové delegace informovali o průběhu svých jednání, a tuto informaci zasadili do širšího kontextu vztahů mezi Českou republikou a Indií.

V18

 

Návštěva umožnila potvrdit zájem České republiky o rozvoj všestranných vztahů s Indií, který jde napříč politickým spektrem. Jedná se o důležitý signál, k jehož předání je parlamentní delegace ideálním nositelem. Návštěva přispěla ke zviditelnění České republiky v Indii, a to zejména ve dvou svazových státech, které disponují perspektivou pro rozvoj vztahů. Zároveň umožnila posoudit konkrétněji některé oblasti spolupráce, přičemž za perspektivní lze považovat spolupráci vysokých škol, studentské výměny, resp. studium na českých vysokých školách, spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje, jakož i možnosti řešení akutního nedostatku středního zdravotnického personálu v České republice prostřednictvím kvalifikovaných zdravotních sester z Indie.

V9