česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Czech Embassy New Delhi
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Společné prohlášení prezidentů ČR a Indie

Kdy: 07.09.2018, Kde: Praha

Společné prohlášení mezi Českou republikou a Indickou republikou u příležitosti státní návštěvy prezidenta Indické republiky Rám Náth Kóvinda v České republice

 1. Na pozvání prezidenta České republiky, Jeho Excelence prezidenta Miloše Zemana, je na návštěvě České republiky ve dnech 6. – 9. září 2018 prezident Indické republiky, Jeho Excelence prezident Rám Náth Kóvind.
   
 2. Prezidenta Kóvinda doprovází manželka paní Savita Kóvind, ministr zemědělství pan Parshottam Rupala, členové parlamentu pan Sunil Kumar Singh a pan Ram Shakal, a další vládní představitelé.
   
 3. Během návštěvy se prezident Kóvind setkal s prezidentem Zemanem. Setká se s premiérem České republiky Andrejem Babišem a s předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radkem Vondráčkem. Prezident Kóvind navštíví Mezinárodní laserové výzkumné centrum - ELI Beamlines, vystoupí na Česko-indickém podnikatelském fóru a promluví k českým indologům na Univerzitě Karlově.
   
 4. Bilaterální rozhovory proběhly v přátelské, srdečné a pozitivní atmosféře, která reflektuje dlouhotrvající a přátelský vztah mezi Českou a Indickou republikou založený na společně sdílených hodnotách míru, stability, demokracie, svobody a právního státu.
   
 5. Oba vedoucí představitelé vyjádřili spokojenost s mnohostranným rozměrem bilaterálních vztahů a také přání posilovat a rozvíjet strategické aspekty tohoto vztahu i v budoucnu. V tomto smyslu se rovněž shodli, že další diskuse mohou napomoci posílení vzájemných vztahů na úroveň strategického partnerství, včetně usnadnění dočasných pobytů odborníků na obou stranách.
   
 6. Prezidenti se dohodli, že zintenzivní kontakty na všech úrovních zahrnující pravidelné návštěvy na vysoké úrovni a časté politické konzultace mezi ministerstvy zahraničních věcí na témata, která jsou předmětem zájmu obou stran. S uspokojením konstatovali, že obě ministerstva uspořádají v blízké době konzultace na úrovni náměstků. Oba představitelé uvítali otevření nových honorárních konzulátů České republiky v Bengalúru a Čennaí.
   
 7. Oba představitelé potvrdili, že Spojené národy je nutné komplexně reformovat. Zdůraznili nutnost bezodkladně reformovat Radu bezpečnosti OSN, včetně jejího rozšíření v obou kategoriích členství tak, aby se stala reprezentativnější zodpovědnější, efektivnější a aby pohotověji reagovala na geo-politické uspořádání v 21. století.
   
 8. Oba představitelé jednoznačně odsoudili terorismus v jeho všech podobách, stejně jako projevy přeshraničního terorismu. Zdůraznili význam mezinárodního úsilí v boji proti terorismu. Vyzvali všechny státy, aby neposkytovaly teroristům útočiště, aby se zaměřily na rozbití teroristické infrastruktury, sítí a financování, a aby zamezily přeshraničnímu pohybu teroristů. Oba představitelé také zdůraznili, že terorismus nemůže být za žádných okolností jakkoliv ospravedlnitelný a neměl by být spojován s žádným náboženstvím, státní příslušností, civilizací nebo etnickou skupinou.
   
 9. Oba představitelé se shodli na nutnosti posílit protiteroristické iniciativy prostřednictvím multilaterálních fór a dohodli se na spolupráci ve věci brzkého uzavření Úmluvy Organizace spojených národů v boji proti mezinárodnímu terorismu.
   
 10. Obě strany se znovu zavázaly posílit globální snahu v oblasti nešíření zbraní. Prezident Zeman poblahopřál k přijetí Indie do Režimu kontroly raketových technologií, Wassenaarského ujednání, Haagského kodexu chování a Australské skupiny. Znovu vyjádřil silnou a aktivní podporu České republiky pro přijetí Indie do Skupiny jaderných dodavatelů, a zdůraznil, že přijetí Indie bude přínosné pro další cíle, o které se Skupina jaderných dodavatelů zasazuje.
   
 11. Prezidenti uvítali bilaterální spolupráci v oblasti mírového využití jaderné energie a dohodli se na spolupráci obou zemí v této oblasti s ohledem na možný potenciál a kapacitu. Obě strany v tomto smyslu uvítaly probíhající diskusi o zahájení spolupráce mezi indickým Global Centre for Nuclear Energy Partnership (GCNEP) a relevantní institucí v České republice.
   
 12. V širším kontextu bilaterálních vztahů oba představitelé znovu potvrdili své závazky ke strategickému partnerství mezi Evropskou unií a Indií a dohodli se na spolupráci v celé řadě oblastí. Poukázali na probíhající snahy obou stran znovu otevřít jednání týkající se vzájemně prospěšné obchodní a investiční dohody mezi Indií a EU (BTIA).
   
 13. Prezidenti také znovu potvrdili závazek obou zemí postavit se proti obchodnímu protekcionismu a jejich připravenost spolupracovat ve prospěch spravedlivého, transparentního a mnohostranného systému obchodování založeného na pravidlech v duchu Světové obchodní organizace.
   
 14. Lídři ocenili dlouhou historii obranné a bezpečnostní spolupráce mezi Českou republikou a Indickou republikou, která byla tradičně nedílnou součástí jejich vztahu a důležitým faktorem budování vzájemné důvěry.
   
 15. Prezidenti znovu potvrdili svůj závazek zvýšit povědomí o existujících příležitostech, které nabízejí trhy dvou zemí, a napomáhat kontaktům mezi podniky, mimo jiné prostřednictvím obchodních misí, účasti na veletrzích a výstavách, sdílení informací a školení.
   
 16. Lídři se shodli na tom, že nadcházející jedenácté zasedání Smíšené komise pro hospodářskou spolupráci ČR a Indie, které se bude konat v říjnu 2018 v Praze a které budou společně předsedat ministr průmyslu a obchodu České republiky a ministryně obchodu a průmyslu Indické republiky, poskytne významnou příležitost k vytvoření nových představ o tom, jak posunout bilaterální hospodářské vztahy. Prezident Zeman a prezident Kóvind v uplynulých letech uvítali vzestupnou tendenci dvoustranných obchodních a investičních toků.
   
 17. Prezident Zeman a prezident Kóvind uvítali partnerství mezi vysokými školami obou zemí a ocenili dlouhou tradici českých studentů v oboru indologie, stejně jako rostoucí popularitu jógy v České republice.
   
 18. Prezident Zeman a prezident Kóvind ocenili vysokou úroveň kompetence obou zemí v oblasti výzkumu a inovací. V tomto ohledu uvítali podepsání pracovního plánu na podporu česko-indických projektů v letech 2019-2022 mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvem vědy, techniky a technologie Indické republiky.
   
 19. Rovněž uvítali podpis Memoranda o porozumění v oblasti vědeckotechnické spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Radou vědeckého a průmyslového výzkumu Indické republiky.
   
 20. Prezident Zeman a prezident Kóvind se shodli na zintenzivnění výměn mezi lidmi, usnadnění cestovního ruchu a prohloubení kulturních vazeb mezi oběma zeměmi. Uvítali podepsání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o osvobození od vízové ​​povinnosti pro držitele diplomatických pasů.
   
 21. Oba představitelé rovněž zdůraznili význam zavedení přímého letu mezi oběma zeměmi pro další rozvoj kontaktů mezi lidmi.
   
 22. Jeho Excelence pan Rám Náth Kóvind, prezident Indické republiky, vyjádřil poděkování Jeho Excelenci Miloši Zemanovi, prezidentu České republiky, za jeho vřelé přijetí, které se mu a jeho delegaci dostalo. Obě strany vyjádřily přesvědčení o budoucím posilování bilaterálních vztahů.