česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pracovní cesta velvyslance M. Hovorky na Maledivy

Ve dnech 6. a 7. října 2021 vykonal VZÚ Dillí Milan Hovorka zahraniční pracovní cestu do Malé s cílem otevřít historicky vůbec první honorární konzulát České republiky na Maledivách a také se rozloučit s jejich představiteli s ohledem na blížící se ukončení jeho diplomatické mise. VZÚ Dillí, kterého na cestě doprovázela vedoucí Konzulárního oddělení ZÚ Dillí Nicole Machová, se v  průběhu krátké cesty setkal s ministrem zahraničních věcí Malediv Abdullou Shahidem a ministrem cestovního ruchu Abdullou Maussomem. Na pozvání maledivského prezidenta Ibrahima Mohameda Soliha se zúčastnil slavnostního večera při příležitosti státního svátku Malediv, v jehož průběhu byly oceněny významné maledivské osobnosti za jejich přínos pro rozvoj země.

Honorárním konzulem České republiky na Maledivách se stal Madeeh Jamal. Do funkce byl ustanoven v průběhu slavnostního otevření honorárního konzulátu dne 7. října 2021, jehož se zúčastnili také maledivský náměstek ministra zahraničních věcí Abdul Ghafoor Mohamed a vrchní ředitelka téhož ministerstva zodpovědná za Evropu Shiuneen Rasheed.

 

V jeho vystoupení v úvodu aktu VZÚ Dillí zdůraznil časový aspekt otevření honorárního konzulátu,  k němuž dochází ve stejný den, kdy Maledivané v kontextu státního svátku oslavují své úspěchy. VZÚ Dillí zmínil vysokou dynamiku dvoustranných vztahů. Konzulát prezentoval jako důkaz závazku České republiky k jejich dalšímu rozvoji. Popřál nově jmenovanému honorárnímu konzulovi vše nejlepší. Vyjádřil přesvědčení, že v jeho osobě budou mít i čeští občané pobývající na Maledivách velkou oporu v řešení složitých situací, do nichž se mohou dostat. Od honorárního konzula však očekává, že bude přiměřeně aktivní také při hledání příležitostí pro rozvoj dvoustranné spolupráce v hospodářské oblasti a v oblasti kultury.

 

Pozitivní vývoj česko-maledivských vztahů ocenil ve svém vystoupení také náměstek A. Mohamed, který VZÚ Dillí ujistil, že maledivské orgány poskytnou honorárnímu konzulátu veškerou součinnost pro výkon jeho funkce. Poblahopřál české straně k volbě honorárního konzula v osobě M. Jamala, který se těší všeobecné úctě a patří k nejúspěšnějším maledivským podnikatelům.

 

Dne 6. října 2021 byl VZÚ Dillí poctěn přijetím u maledivského ministra zahraničních věcí Abdully Shahida. Význam momentu umocňuje skutečnost, že k setkání došlo vůbec v první den, kdy se ministr vrátil krátce do vlasti z New Yorku, kde předsedá 76. zasedání Valného shromáždění OSN.

 

VZÚ Dillí poblahopřál ministrovi nejen k ujmutí se funkce, ale především způsobu, jakým ji vykonává. Připomněl, že Česká republika patřila k zemím, které kandidaturu Malediv a jeho osobně na prestižní post podporovala.  Ujistil ministra, že rozumí mottu, kterým je předsednictví naděje, které také velmi dobře odráží mentalitu maledivského lidu.

 

Ministr Shahid reagoval vyjádřením vděku za podporu ze strany České republiky a ujištěním, že udělá vše, aby důvěru vloženou do něj mezinárodním společenstvím nezklamal.

 

VZÚ Dillí informoval ministra o otevření honorárního konzulátu. Poděkoval ministrovi za jeho osobní angažovanost ve věci a připomněl, že v osobě M. Jamala česká strana akceptovala jeho doporučení.

 

VZÚ Dillí potvrdil, že se jeho diplomatická mise blíží ke konci. Ministrovi osobně, jím řízenému ministerstvu a také všem maledivským orgánům, s nimiž spolupracoval, poděkoval za veškerou podporu, které se mu dostalo v průběhu jeho mandátu.

 

Ministr vysoce ocenil jeho osobní úsilí a zdůraznil, že během jeho mandátu se česko-maledivské vztahy dostaly na kvalitativně vyšší úroveň. Ministr popřál velvyslanci hodně úspěchů v jeho profesionálním i osobním životě a vyjádřil naději, že i v budoucnu bude mít možnost dvoustranné vztahy pozitivně ovlivňovat.

 

Jednání s maledivským ministrem cestovního ruchu Abdullou Maussomem bylo věnováno primárně jeho portfoliu, za které je zodpovědný.

 

VZÚ Dillí v úvodu poděkoval ministrovi za veškerou pomoc, jíž se dostalo českým turistům v souvislosti s loňským evakuacemi a letošními případy nákazy.

 

Ministr toto ocenění přivítal s tím, že v situacích, jako je tato pandemie, jsou možnosti odchýlení se od striktních hygienických předpisů omezené.

 

Ministr ze své strany využil rozhovoru s velvyslancem, aby jeho prostřednictvím poděkoval českým občanům za projevenou důvěru v místní orgány, že pandemii zvládnou, tím, že přijížděli v tak velkých počtech. Česko aktuálně zaujímá 12. příčku, co do počtu zahraničních turistů.

 

VZÚ Dillí reagoval, že na jaře letošního roku bylo Česko dokonce 7. největším trhem pro Maledivy. Počty českých turistů opět porostou s probíhajícím podzimem a blížící se zimou.

 

VZÚ ještě zmínil, že na aktualizovaném seznamu zemí, jejichž certifikáty o provedeném očkování jednou z vakcín schválených Evropskou lékovou agenturou či Světovou zdravotnickou organizací jsou uznávány Českou republikou, budou od pondělí 11. října 2021 figurovat také Maledivy.

 

V závěru velvyslanec informoval ministra o blížícím se ukončení jeho diplomatické mise, přičemž navazující průběh zdvořilostních výměn měl podobný průběh jako při setkání s ministrem zahraničních věcí.

Otevření Honorárního konzulátu

Otevření Honorárního konzulátu

Maledivy

Maledivy

Konzulát

Konzulát

Maledivy

Maledivy