česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Cesta do Nepálu
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pracovní cesta velvyslance M. Hovorky do Nepálu

V rámci blížícího se ukončení diplomatické mise velvyslanec České republiky pro Nepál se sídlem v Dillí Milan Hovorka vykonal ve dnech 2. až 4. října 2021 návštěvu Káthmándú.  V jejím průběhu byl přijat nepálskou prezidentkou Bidyou Devi Bhandariovou,  ministrem zahraničních věcí Narayanem Khadkou, ministrem financí Janardanem Sharmou, 1. náměstkem ministra zahraničních věcí Bharatem Rajem Paudyalem a vedoucí Delegace Evropské unie v Káthmándú Nonou Deprez. Při dalších příležitostech se potkal s celou řadou dalších vysokých představitelů státní správy, politického a veřejného života. Všem jednáním byl přítomen a celou návštěvu skvěle připravil honorární generální konzul České republiky v Káthmándú Vishnu Agarwal.

Na všech úrovních přijetí bylo ze strany nepálských funkcionářů oceňováno, že se velvyslanec přijel rozloučit i v těchto složitých podmínkách koronavirové pandemie a s ní spojených restriktivních opatření.


Hostitelé také poděkovali velvyslanci za veškeré úsilí a aktivity, které za jeho téměř šestileté působení přispěly k udržení pozitivního vývoje vzájemných vztahů a k prohloubení mezilidských vztahů. Výrazem ocenění tohoto úsilí bylo i přijetí hlavou státu, které nebývá obvyklé pro podobné příležitosti.


Věcné úvody všech jednání obstarala výměna názorů na aktuální vývoj pandemie covid-19. S přiměřenou opatrností bylo konstatováno, že situace v obou zemích je pod kontrolou, jakkoli o závěru pandemie nemůže být řeči. Velvyslanec zdůraznil aktivní roli České republiky jako člena Evropské unie v globálním boji proti pandemii a ozřejmil mechanismus poskytnutí dvou miliónů dávek vakcín proti covid-19 jako pomoci České republiky řadě zemí realizované prostřednictvím mechanismu COVAX.


Velvyslanec se s partnery shodl, že k politickému rozvoji vztahů přispěla návštěva Parlamentu České republiky vedená jeho místopředsedou. To, že nemohla být realizována reciproční návštěva nepálských zákonodárců do České republiky, je důsledkem propuknutí pandemie koronaviru.


V zahraničněpolitické části rozhovorů strany ocenily pravidelné kontakty obou zemí na půdě mezinárodních organizací, v nichž spolupracovaly na řešení některých globálních výzev, včetně změny klimatu, zelené obnovy, a vzájemně se podporovaly prostřednictvím výměn kandidatur do volených funkcí.


Zejména s 1. náměstkem ministra zahraničních věcí B. Paudyalem velvyslanec diskutoval návrh rezoluce k rovné účasti na politickém a veřejném životě, kterou bude Česká republika spolu s dalšími zeměmi předkládat na půdě Rady pro lidská práva, a požádal nepálskou stranu o podporu návrhu ve věci, která byla v minulosti přijímána konsensem.

Pan velvyslanec spolu s 1. náměstkem ministra zahraničních věcí B. Paudyalem

Pan velvyslanec spolu s 1. náměstkem ministra zahraničních věcí B. Paudyalem


Pokud jde o hospodářskou spolupráci, ta nezaznamenala nějaký skokový vývoj, a to nehledě na řadu akcí zaměřených na zvýšení povědomí o příležitostech a vytváření networkingových příležitostí pro české firmy a jejich nepálské partnery. V Nepálu je zájem o české technologie, který umocňuje přítomnost známých českých značek na místním trhu zejména v automobilovém a leteckém průmyslu a v oblasti vodní energetiky. V případě značky Škoda jsou její automobily ve zvýšeném množství dováženy z Indie, kde jsou vyráběny.

Velvyslanec opakovaně zdůrazňoval, že procesu vzájemného poznávání pro účely hospodářské spolupráce by napomohla větší pravidelnost v činnosti Společné česko-nepálské smíšené komise, která byla ustanovena na základě dohody mezi českým ministerstvem průmyslu a obchodu a nepálským ministerstvem financí.


Velkého pokroku bylo dosaženo v oblasti mezilidských vztahů, když Nepál každoročně navštíví tisíce českých turistů. Českou stranu těší zájem mladých Nepálců o studium na některé z jejích vysokých škol. S cílem usnadnit vízový proces v části krátkodobých víz bylo v Káthmándú otevřeno ve spolupráci se společností VFS Global vízové aplikační centrum.

Velvyslanec ocenil znovuotevření Nepálu pro očkované turisty. Uvedl, že ve stejném duchu je nastavována cesta pro občany z třetích zemí do České republiky, kteří v případě očkování jednou z vakcín schválených Evropskou lékovou agenturou či Světovou zdravotnickou organizací a za předpokladu uznání certifikátu o provedeném očkování nemusí po příjezdu do Česka podstupovat karanténu. Velvyslanec avizoval, že od 4. října 2021 bude Nepál zařazen na seznam zemí, jejichž certifikáty o očkování proti covid-19 jsou uznávány pro účely cestování do České republiky, což se také stalo.


Během rozhovorů opětovně zaznívalo poděkování nepálských partnerů za rozvojovou pomoc, kterou Česká republika poskytla Nepálu v uplynulých letech prostřednictvím malých lokálních projektů, programu MEDEVAC, nevládních organizací (Člověk v tísni, Namasté Nepál) či jako člen Evropské unie. Nepálští představitelé se ve svých vděčných vzpomínkách vraceli k pomoci, kterou Česko poskytlo po ničivých zemětřeseních v roce 2015.
 

V průběhu pobytu v Káthmándú se velvyslanec sešel také s ředitelkou nepálského zastoupení nadace Člověk v tísni Věrou Exnerovou. Během rozhovoru velmi ocenil její osobní angažovanost a nasazení nadace ve velmi složitých podmínkách koronavirové pandemie.


Honorární generální konzul V. Agarwal byl přítomen všem jednáním. Velvyslanec neopomněl jedinou příležitost, aby nevyjádřil vděčnost za jeho angažovanost a neocenil vše, co dělá on osobně a celý tým konzulátu nejen pro zastupování zájmů České republiky, avšak také na podporu česko-nepálských vztahů.