česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Krajánek ve světě zahajuje zápisy do online výuky pro školní rok 2021/22

Kdy: 03.06.2021 11:45 - 20.06.2021

Projekt je zaměřen především na děti, které nemají přístup k výuce češtiny (například nežijí v místě, jež má aktivní krajanskou školu nebo krajanský spolek, který výuku češtiny organizuje, popřípadě výuka poskytovaná krajanským spolkem nepokrývá jejich potřeby). Cílem projektu je vytvoření systému, který by umožnil dětem přístup k výuce, učebním pomůckám přizpůsobeným specifickým požadavkům multilingvních dětí a vytvoření inkluzivních tříd tvořených dětmi žijícími v zahraničí. Distanční online výuka českého jazyka je uzpůsobena specifikům českých žáků žijících dlouhodobě v zahraničí.

Ve školním roce 2020-21 byl realizován první rok distanční výuky pro české děti žijící v zahraničí. Na tvorbě pilotního projektu spolupracoval Krajánek ve světě z.s. s Magistrátem hlavního města Prahy a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy. Výuku po odborné stránce konzultuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 
Cílem projektu je zajistit výuku českého jazyka a reálií zejména českých dětí ve světě, které žijí v místech, kde není krajanskými spolky a školami výuka organizovaná nebo to mají do krajanských škol daleko.
Z důvodu vysokého zájmu o online výuku v minulém roce vyšli organizátoři zájemcům vstříc a navýšili v příštím školním roce 2021 -22 počet tříd a časy výuky tak, aby vyhovovala i neevropským časovým pásmům. 


Ve školním roce 2021/22 bude probíhat výuka na úrovni 1. a 2. ročníku ZŠ a nově je přidána také úroveň 3. třídy ZŠ a projektově-konverzační hodiny pro děti, které se nepřipravují na přezkoušení v kmenových školách v ČR.


Předběžné přihlášky pro příští školní rok jsou přijímány z organizačních důvodů do 20.6. 2021 a od poloviny června budou probíhat online setkání – “zápisy” s rodiči a dětmi.


Bližší informace o projektu, o časové dotaci kurzů, školném a technických požadavcích naleznete na webové stránce  spolku 

 

Krajánek ve světě z.s. je nezávislá, dobrovolná iniciativa, která vznikla za účelem realizace projektu časopis Krajánek. Účelem spolku je kromě vydávání časopisu propagace českého jazykaliteratury a kultury, tvorba výukových materiálůpodpora mladé generace Čechů žijících v zahraničí, podpora bilingvnosti a multilingvnosti a další aktivity s tím spojené.