česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © Velvyslanectví ČR v Dillí
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Velvyslanectví propagovalo českou vědu v Kolkatě

Kdy: 12.09.2018 - 14.09.2018, Kde: Kolkata

Vědečtí radové velvyslanectví různých členských zemí Evropské unie se sídlem v Indii se jako každoročně zúčastnili regionální cesty, tzv. „field tripu“ mimo Dillí, kde prezentovali evropské vědeckovýzkumné kapacity jednotlivých států EU, možnosti financování pro podporu indo-evropské výzkumné a inovační spolupráce a zároveň získali cenné informace z regionů. Ve dnech 12. – 14. září 2018 uspořádala takovouto cestu Delegace Evropské unie do Kolkaty, aby během třídenního programu podpořila fungování Evropského výzkumného prostoru, a to prezentacemi na osmi univerzitách a výzkumných institucích.
 

Letošního tzv. „fieldtripu“ se po boku zástupců velvyslanectví Belgie, Dánska, Francie, Itálie, Maďarska, Německa, Švédska či Velké Británie zúčastnil i obchodní rada Velvyslanectví České republiky v Dillí Milan Dostál, který agendu vědy a výzkumu zastává. Pomocí sérií seminářů a schůzek tak velvyslanectví podpořilo spolupráci v oblasti vědy, výzkumu a inovací, navázání kontaktů s místními institucemi v regionech a podporu konceptu tzv. „vědecké diplomacie“. Pod organizačním vedením Delegace Evropské unie v Indii byl v navštívených institucích prezentován systém podpory na multilaterální i bilaterální úrovni, možnosti mobility postgraduálních i postdoktorských pracovníků včetně nástrojů na jejich podporu. Indičtí vědci měli možnost získat představu i o české infrastruktuře v podobě vědecko-technických parků, výzkumných center a vědeckých pracovišť, včetně těch nejmodernějších v Evropě.

Mezi navštívenými institucemi nechyběl Boseho institut, významná organizace v oblasti rostlinné biologie, molekulární medicíny anebo biochemie. Indický statistický institut zase poptává spolupráci v oblasti analýzy a vyhodnocování dat, včetně výměny vědeckých kapacit.

 

Jadavpúrská univerzita

 

 

Indický institut chemické biologie (Indian Institute of Chemical Biology – IICB) je předním ústavem v tomto oboru v Indii a pro Česko představuje zajímavého partnera rovněž z toho důvodu, že dalším nedávno sjednaným dokumentem podpořivším spolupráci ve vědě a výzkumu byla Dohoda o porozumění mezi Akademií věd České republiky a Radou pro vědecký a průmyslový výzkum Indie, pod kterou IICB administrativně náleží, a který byl podepsán během nedávné návštěvy prezidenta Rám Náth Kóvinda v České republice.

Jadavpúrská univerzita poskytuje vzdělání 13 000 studentům a přes 2 600 doktorandům a představuje tak jednu z nejvýznamnějších univerzit nejen v Západním Bengálsku, ale i v celé Indii. Obory nabízené tímto ústavem jsou v souladu s nabídkou České republiky a bez zajímavosti jistě není, že v hodnocení indických státních vyšších vzdělávacích institucí zaujímá lichotivé 2. místo.

 

Společné foto

 

Indická asociace pro kultivaci vědy představuje dalšího potenciálně důležitého partnera pro Českou vědeckovýzkumnou infrastrukturu, a to nejen ve světle vyhlášených a připravovaných výzev programu Horizont 2020 na vakcíny či polární vědy. Mezi hlavní náplně Indické asociace pro kultivaci vědy patří biochemie, anorganická chemie, organická chemie, nové materiály, fyzikální chemie, kvantová fyzika, teoretická fyzika či spektroskopie. IACS vede čilou spolupráci s mnoha zahraničními institucemi včetně Pasteurova institutu v Paříži. Do budoucna hledají kromě výše zmíněných oblastí kooperaci v oblastech výzkumu plastů a energií.

Inovační potenciál České republiky byl podpořen schůzkami na Ministerstvu mikro, malých a středních podniků a textilií vlády Západního Bengálska a Inovačního parku Indického institutu managementu v Kolkatě. Podstata spolupráce spočívá zejména v rovině identifikace nejlepších start-upových inkubátorů v Indii, které po selekci podpoří DEU při spolupráci s jejich evropskými protějšky. Oblast inovací je totiž plánována jako jeden z hlavních programů podpory v multilaterální úrovni na rok 2019, což představuje příležitost i pro české start-upové inkubátory.

 

Jednání na Indickém statistickém institutu

 

Program byl ukončen návštěvou Sahova institutu nukleární fyziky, který vyjádřil zájem především o výměnu doktorandských studentů a využití infrastruktury spojené s laserovým výzkumem. Příjemným zjištěním bylo, že většina indických vědců měla povědomí o České republice jako o zemi s vyspělou vědeckotechnickou základnou. Sami většinou graduovali na některé z univerzit v Evropě, či mají za sebou již nějaký společný výzkum s partnery z Evropské unie, nyní se proto zajímají o společné projekty či využití infrastruktury během dalšího vývoje, pro své týmy či studenty.

Velvyslanectví České republiky v Dillí přikládá vědecké diplomacii velký význam a v případě zájmu o spolupráci s výše uvedenými institucemi, ale i jinými subjekty z oblasti vědy, výzkumu, inovací či start-upů rádo poskytne podporu, zprostředkování kontaktu či bližší informace, stejně jako poradenství v oblasti možností financování jak z národních zdrojů, tak z fondů EU či grantů Evropské komise. Pro tyto účely prosím kontaktujte obchodního radu velvyslanectví Milana Dostála na adrese Milan_Dostal@mzv.cz

 

 

Milan Dostál, ekonomický diplomat, Velvyslanectví České republiky v Dillí