česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: TD
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zápis a vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného při ZÚ

Upozorňujeme, že závěrečný termín podání žádosti o zapsání do zvláštního seznamu voličů při ZÚ Nikósie  uplynul 29.08.2021.
Informace je určena zejména občanům ČR, kteří se v zahraničí zdržují dlouhodobě či trvale.
 

Zápis do zvláštního seznamu voličů

Zvláštní seznam voličů je trvalé povahy a neslouží jen pro účely konkrétních voleb. Pokud jste se tedy do zvláštního seznamu voličů v minulosti nechali zapsat, nemusíte tak při dalších volbách znovu činit.

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit v případě voleb, které se uskuteční na zastupitelském úřadu ČR, na základě voličského průkazu vydaného voliči příslušným obecním úřadem.

Nejzazším termínem pro předání žádosti o zápis zastupitelskému úřadu osobně je termín 40 dnů přede dnem konání voleb (pro volby v říjnu 2021 je nejzažším termínem podání žádosti 29. srpen 2021).

Ve volbách do zastupitelstev krajů a do zastupitelstev obcí nebude volič moci hlasovat vůbec.

Volič je do zvláštního seznamu voličů zapsán na základě:

  • písemné žádosti o Zápis do ZVS (DOC, 28 KB).
  • dokladu totožnosti (český doklad totožnosti tj. občanský průkaz či cestovní pas, cizozemský doklad totožnosti - řidičský průkaz apod.)
  • dokladu prokazujícím státní občanství ČR (občanský průkaz, cestovní pas, osvědčení o státním občanství)
  • dokladu potvrzujícího bydliště v územním obvodu (cizozemský řidičský průkaz s adresou, faktura za elektřinu nebo plyn apod.)

 

Důležitá upozornění:

 

Volič, který bude na základě své žádosti zapsán do zvláštního seznamu voličů v zahraničí, bude automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem dle místa jeho trvalého pobytu. Budete-li chtít v budoucnu volit na území České republiky, musíte nejprve požádat ZÚ Nikósie o vydání voličského průkazu nebo o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů.

 

Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů

Na území ČR se může volič účastnit voleb až po vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného ZÚ Nikósie  nebo na základě voličského průkazu.

Vyškrtnutí nemá za následek automatický zápis voliče do stálého seznamu voličů na území ČR - ten je proveden až na základě předložení potvrzení od zastupitelského úřadu a to buď před volbami obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi. 

Volič je ze zvláštního seznamu voličů zastupitelského úřadu vyškrtnut na základě: