по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání

Poselství a dotaz ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka pro všechny Čechy v zahraničí

Ministr zahraničních věcí České republiky Tomáš Petříček dlouhodobě vnímá zásadní roli krajanů v našich dějinách i naší současnosti. Domnívá se, že Česká republika by si význam svých krajanů měla pravidelně připomínat. Ministerstvo zahraničních… více ►

Podmínky cestování občanů ČR do/z Kazachstánu

thumb

Vláda ČR rozhodla s účinností od 27. dubna 2020 ukončit platnost opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR. Níže uvádíme aktuální podmínky cestování občanů ČR do/z Kazachstánu. více ►

Podmínky cestování občanů ČR do/z Kyrgyzstánu

thumb

Vláda ČR rozhodla s účinností od 27. dubna 2020 ukončit platnost opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR. Níže uvádíme aktuální podmínky cestování občanů ČR do/z Kyrgyzstánu. více ►

​Nový požadavek od 13.7.2020 - doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění

Po cizincích, kteří žádají o schengenská a dlouhodobá víza nebo povolení k pobytu za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit bude v souladu s bodem I.6 v návaznosti na bod I.5 Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví… více ►

Podmínky vstupu do ČR

thumb

Po skončení nouzového stavu, jenž byl ukončen k 17. květnu 2020, platí na území České republiky mimořádná opatření vyhlášená v souvislosti s epidemií koronaviru. více ►

Česká zdravotnická řešení prezentovaná on-line zaujala Kazachstán

thumb

První proexportní videokonference svého druhu, zaměřená na podporu českých společností na kazachstánském trhu, se uskutečnila dne 23. června 2020. Tématem byla nabídka komplexních řešení českých výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků.… více ►

Částečné obnovení vízové agendy na ZÚ Nur-Sultan

Na základě Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 11.6. 2020 (č.j.: MZDR 20599/2020-8/MIN/KAN) a rozhodnutí NMSPK sdělujeme, že s účinností od 15. 6. 2020 bude částečně obnovena vízová agenda velvyslanectví ČR se sídlem v… více ►

Česká Mattonka vstupuje na trh Kazachstánu

thumb

Po několika značkách českého piva, vstoupivších na kazachstánský trh v posledních letech, rozšíří sortiment české produkce na místním trhu i minerální voda Mattoni. První importovaná dodávka 6 palet známé české minerálky tak v průběhu června… více ►

Perspektivy pro export českého zboží a služeb do Kazachstánu v zemědělském a potravinářském sektoru

thumb

Kazachstán je země se značným potenciálem svého zemědělství. Přesto je však u řady potravin závislý na dovozech. Již v minulosti bylo cílem zemědělské politiky země zvýšit soběstačnost a lze očekávat, že zkušenosti ze současné pandemie tyto… více ►

Česká kultura on-line

thumb

V době celosvětové epidemie koronaviru a sociální distance podpoří Ministerstvo zahraničních věcí ČR několik českých kulturních projektů on-line, které Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu zprostředkuje milovníkům české hudby, filmu, tance a dalšího… více ►