по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Hospodářské a obchodní vztahy ČR – Kazachstán

Česko-kazachstánské bilaterální vztahy jsou dlouhodobě korektní. Kazachstán je pro ČR nejvýznamnějším obchodním partnerem v oblasti Střední Asie a dle Exportní strategie ČR 2012–2020 je zařazen mezi 12 «prioritních zemí» z hlediska rozvoje bilaterální obchodní spolupráce. Pokračuje trend narůstajícího zájmu české podnikatelské sféry směrem ke Kazachstánu, který se mj. projevuje v rostoucím obchodním obratu a ve vysoké účasti českých firem na podnikatelských misích do Kazachstánu a na významných veletrzích a výstavách v Kazachstánu.

Hospodářské a obchodní vztahy ČR – Kazachstán

Kazachstán je největším a nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR v regionu Střední Asie.  Vzájemný obchod od r. 1993 (vznik ČR) do r. 2014 (dosavadní nejvyšší objem obratu) vzrostl v korunovém vyjádření cca 28x (v dolarovém ekvivalentu 40x). S ohledem na přírodní bohatství země a na jeho průmyslový i ekonomický potenciál ČR považuje Kazachstán za významného strategického partnera nejenom v rámci středoasijských zemí, ale i v rámci postsovětského regionu.

Co se týče bilaterální relace, v roce 2019 pokračoval trend růstu vývozu z ČR do Kazachstánu, dovoz se nepatrně snížil zejména v důsledku poklesu cen ropy na světových trzích. Razantní pokles obratu vzájemného obchodu se očekává v roce 2020 (za prvních 10 měsíců 2020 o 25,7 %) zejména v důsledku snížení dovozu ropy skoro o polovinu, k čemuž jistě přispěla nastalá koronavirová krize a s ní související pokles poptávky.

Níže uvádíme tabulku obchodní výměny ČR – KZ za posledních 5 let (v tisících USD)

Rok Vývoz Dovoz Obrat Saldo
2015 224 095 423 295 647 390 -199 201
2016 179 021 166 617 345 638 12 404
2017 217 811 509 841 727 651 -292 030
2018 291 093 656 889 947 981 -365 796
2019 320 049 597 636 917 686 -277 587
2020 (I-X) 299 938 264 574 564 574 35 303

Zdroj: Český statistický úřad

Ve vzájemné obchodní výměně ČR – Kazachstán dominují energetické komodity (zejména ropa) a další nerostné suroviny. Kazachstán je v posledních letech třetím největším dodavatelem ropy do ČR po Rusku a Ázerbájdžánu (jeho podíl činí cca 10 % z celkového objemu dovozu ropy do ČR). Mezi další dovozní položky řadíme železo, zemní plyn, bavlnu, tkaniny, rybí výrobky apod.

Oproti dovozu z Kazachstánu je český vývoz mnohem diverzifikovanější s výraznou převahou strojírenské a chemické produkce. Hlavní položky českého vývozu představují díly automobilů (v KZ probíhá montáž vozů Škoda) kancelářské stroje, kovozpracující stroje, zařízení pro telekomunikaci, elektrické přístroje, léky, skot, soustruhy, sklo, svítidla, nábytek, apod.

Prioritní pozornost ČR a Kazachstánu se zaměřuje především na spolupráci v energetice, strojírenství, dopravě, zdravotnictví a zemědělství. Česká strana klade důraz také na rozvoj spolupráce s kazachstánskými regiony. Zájem českých společností se soustřeďuje na mezinárodní veletrhy v Kazachstánu jako je veletrh obranného průmyslu KADEX,  turistický veletrh KITF, veletrh zdravotnické techniky KIHE, veletrh v oblasti energetiky Power Kazakhstan, potravinářský veletrh WorldFood, zemědělský veletrh AgriTek apod.

V Kazachstánu úspěšně působí více jak 10 českých společností, např. Fosfa, Home Credit, Puro Klima, Hydroma, Lasvit. Tyto společnosti zpravidla působí na kazachstánském trhu již delší dobu. Dle oficiálních údajů působí na KZ trhu cca 30 společností s českou účastí. Dále je v Kazachstánu více jak 35 kanceláří a zastoupení českých společností, nejvíce z nich je v Almaty a v Nur-Sultanu, dále v Karagandě, Pavlodaru a Taldykorganu. Zájem o kazachstánský trh má cca 200 českých společností.

V roce 2005 byla ustavena Česko – kazachstánská Mezivládní komise k ekonomické, průmyslové a vědecko-technické spolupráci, a to jako pracovní orgán pro řešení aktuálních obchodně-ekonomických otázek vzájemné spolupráce. V listopadu 2019 se v Nur-Sultanu uskutečnilo 10. zasedání Mezivládní komise ČR – KZ.

Více informací:

Souhrnná teritoriální informace Kazachstán

Mapa strategických příležitostí - Kazachstán

 

V letech 2020 a 2019 proběhly následující akce v Kazachstánu:

2020:

 • 5.2. - podpora českého lázeňského turismu v Almaty;
 • 12. 2. - jednání VZÚ R. Hykla s námětkem ministra průmyslu a infrastrukturního rozvoje Berikem Kamaliyevem k podpoře zájmů českých firem v oblasti civilního letectví;
 • 3. 6. - Videokonference s českými podnikateli;
 • Vypracování sektorových analýz dopadů epidemie na obory zdravotnictví a zemědělství, sledování vývoje a dopadů opatření proti koronaviru na ekonomiku KZ;
 • 10. 9. – jednání VZÚ R. Hykla s KZ obchodními partnery v Almaty ve věci podpory dodávek českých firem;
 • 23. 9. – Webinář ZÚ Nur-Sultan pro 15 českých podnikatelů k obchodním příležitostem v Kazachstánu v oboru zemědělství, potravinářství a zemědělské techniky;
 • 24. - 25. 9. – návštěva VZÚ R. Hykla v Mangistauském regionu, jednání s hejtmanem a místními obchodními partnery ve věci podpory dodávek českých firem;
 • 29. 9. – Online individuální konzultace s českými podnikateli;
 • 21. 10. – Videokonference ZÚ Nur-Sultan pro 40 českých a kazachstánských podnikatelů ke spolupráci v oblasti zemědělství a potravinářství následovaná 18 online B2B jednáními;
 • 26. - 28. 10. – návštěva VZÚ R. Hykla v Západokazachstánském regionu, jednání s hejtmanem a místními firmami ve věci podpory dodávek českých firem;
 • 20. 11. – jednání VZÚ Hykla s novým spolupředsedou česko-kazachstánské Mezivládní komise, NM obchodu a integrace K. Torebajevem;
 • 9. 12. – vystoupení VZÚ Hykla v rámci on-line semináře CzechTrade k možnostem exportu do Kazachstánu za účasti 58 podnikatelů.

2019:

 • 25. 2. – setkání nového velvyslance ČR v Kazachstánu Rudolfa Hykla s českými exportéry na MZV ČR.
 • 13. – 15. 3. účast 4 českých firem na zemědělské výstavě FarmTek v Astaně.
 • 12. 4. – jednání zástupců ZÚ Nur-Sultan na Výboru pro civilní letectví Ministerstva průmyslu a infrastrukturního rozvoje KZ k otázce podpory dodávek letounů L 410 (Aircraft Industrie) a navázání spolupráce v oblasti školení začínajících i profesionálních pilotů.
 • 15. - 17. 4. – PROPED „Regiony ČR a jejich tradiční výrobky“ v Almaty – podpora turistického ruchu českých regionů a tradičních regionálních výrobců potravin (česká vína apod.)
 • 15. – 17. 5. – účast českých firem na veletrhu zdravotnictví KIHE v rámci programu NOVUMM-KET v podobě stánku ČR (organizované CzechTrade).
 • 16. 5. – návštěva česko-kazachstánského podniku Kazfos v Tarazu (zpracování fosforu)  VZÚ Nur-Sultan 
 • 27. - 28. 5. – mise 8 českých firem v sektoru průmyslu se zaměřením na dodávky technologií pro hlubinné dobývání. Organizátorem mise ZK CT Almaty ve spolupráci se ZÚ Nur-Sultan. Současně velvyslanec ČR R. Hykl jednal s hejtmany (akimy) 2 kazachstánských oblastí mj. ve věci podpory zájmů českých firem.
 • 2. 6. – otevření přímého leteckého spojení Nur-Sultan – Praha (SCAT Airlines)
 • 25. – 27. 6. – účast českých firem na veletrhu Mining Week Karagandy.
 • 22. – 23. 7. návštěva NM MZe J. Šíra v Nur-Sultanu, 2 jednání k zákazu dovozu českého skotu do Kazachstánu. V průběhu celého pololetí řada jednání s MZe KZ k otázce zákazu dovozu skotu;
 • 19. -23. 8. PROPED incomingová mise KZ farmářů na výstavu Země živitelka;
 • 27. 8. návštěva továrny na výrobu železničních soukolí v Ekibastusu, jednání o možných dodávkách českých obráběcích strojů;
 • 9. – 11. 9. PROPED incomingová mise KZ potravinářů do ČR;
 • Výstava českého uměleckého skla v Národním muzeu v Nur-Sultanu;
 • Účast českých VŠ na veletrzích vzdělávání v Kazachstánu;
 • 17. 10. Podnikatelské fórum v Nur-Sultanu při příležitostí návštěvy předsedy PSP ČR do KZ;
 • 18. 10. PROPED podnikatelské fórum v Šymkentu při příležitostí návštěvy předsedy PSP ČR do KZ;
 • 23. -25. 10. účast českých firem na veletrhu Power Kazkhstan;
 • 23. -25. 10. účast českých firem na veletrhu KazAgro v Nur-Sultanu;
 • 23. -24.10. účast českých firem na workshopu cestovního ruchu zemí V4 v Kazachstánu;
 • Mise dodavatelů technologií pro chemické a rafinérské závody organizovaná CzechTrade Almaty ve spolupráci se ZÚ;
 • 22. - 23. 10. Návštěva VZÚ R. Hykla v Pavlodarském kraji, včetně jednání s hejtmanem kraje k projektům českých firem;
 • 11. - 12. 11. 10. zasedání česko-kazachstánské Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci.

ZÚ Nur-Sultan  uskutečnil v roce 2020 několik pracovních cest do regionů s cílem rozvoje hospodářské spolupráce ČR s vybranými regiony Kazachstánu.