по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Hospodářské a obchodní vztahy ČR – Kazachstán

Česko-kazachstánské bilaterální vztahy jsou dlouhodobě korektní. Kazachstán je pro ČR nejvýznamnějším obchodním partnerem v oblasti Střední Asie s relativně vysokým objemem vzájemného obchodu. Pokračuje trend narůstajícího zájmu české podnikatelské sféry směrem ke Kazachstánu, který se mj. projevuje v rostoucím obchodním obratu a ve vysoké účasti českých firem na podnikatelských misích do Kazachstánu a na významných veletrzích a výstavách v Kazachstánu.


Hospodářské a obchodní vztahy ČR – Kazachstán

Kazachstán je největším a nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR v regionu Střední Asie. Vzájemný obchod vzrostl od roku 1993 (vznik ČR) do současnosti (rok 2021) v ekvivalentu USD více než 40x nad hodnotu 1 mld. USD. Z Kazachstánu výrazně převažuje dovoz nerostných surovin, zejména ropy. Export z ČR má diverzifikovanější strukturu, jedná se zejména o vývoz strojů, zařízení, součástek a spotřebního zboží.  S ohledem na přírodní bohatství země a na jeho průmyslový i ekonomický potenciál ČR považuje Kazachstán za významného strategického partnera nejenom v rámci středoasijských zemí, ale i v rámci postsovětského regionu.

Hodnota vzájemného obchodu v roce 2021 překonala po 7 letech hranici 1 mld. USD a vrátila se tak na úroveň let 2013-2014, tedy před obdobím ekonomické a finanční krize v r. 2015, COVID-19 atd. Rekordní byl zejména dovoz kazachstánské ropy (cca 66 % z celkového objemu obchodu). K nárůstu došlo především díky zvýšení dováženého množství ropy a stabilizaci světových cen. Český vývoz od roku 2020 klesl zejména v důsledku zastavení dodávek dílů vozů značky Škoda na finální montáž do Kazachstánu (tyto dodávky v minulosti tvořily přes třetinu celkového českého vývozu).

Níže uvádíme tabulku obchodní výměny ČR – KZ za posledních 5 let (v tisících USD)

Rok Vývoz Dovoz Obrat Saldo
2017 217 811 509 841 727 651 -292 030
2018 291 093 656 889 947 981 -365 796
2019 320 049 597 636 917 686 -277 587
2020 379 217 330 443 709 659 48 774
2021 229 831 781 042 1 010 874 -551 211
2021 (I-V) 86 509 270 219 356 728 -183 710
2022 (I-V) 170 589 379 054 549 643 -208 465

Zdroj: Český statistický úřad

Ve vzájemné obchodní výměně ČR – Kazachstán dominují energetické komodity (zejména ropa) a další nerostné suroviny. Kazachstán je v posledních letech třetím největším dodavatelem ropy do ČR po Rusku a Ázerbájdžánu (jeho podíl činí cca 10-20 % z celkového objemu dovozu ropy do ČR). Mezi další dovozní položky řadíme železo, zemní plyn, bavlnu, tkaniny, rybí výrobky apod.

Oproti dovozu z Kazachstánu je český vývoz mnohem diverzifikovanější s výraznou převahou strojírenské a chemické produkce. Hlavní položky českého vývozu představují zařízení pro telekomunikaci, elektrické přístroje, léky, průmyslové, zdravotnické a zemědělské stroje, potravinářské výrobky, skot, sklo, svítidla, apod.

Prioritní pozornost ČR a Kazachstánu se zaměřuje především na spolupráci v energetice, strojírenství, těžebním průmyslu, zdravotnictví a zemědělství. Česká strana klade důraz také na rozvoj spolupráce s kazachstánskými regiony. Zájem českých společností se soustřeďuje na mezinárodní veletrhy v Kazachstánu jako je veletrh obranného průmyslu KADEX,  veletrh zdravotnické techniky KIHE, turistický veletrh KITF, veletrh v oblasti energetiky Power Kazakhstan, potravinářský veletrh WorldFood, zemědělský veletrh AgriTek, KazAgro apod.

V Kazachstánu úspěšně působí více jak 10 českých společností, např. Fosfa, Home Credit, Lasvit. Tyto společnosti zpravidla působí na kazachstánském trhu již delší dobu. Dle oficiálních údajů působí na kazachstánském trhu cca 30 společností s českou účastí. Dále je v Kazachstánu více jak 35 kanceláří a zastoupení českých společností, nejvíce z nich je v Almaty a v Nur-Sultanu, dále v Karagandě, Pavlodaru a Taldykorganu. Zájem o kazachstánský trh projevuje cca 200 českých společností.

V roce 2005 byla ustavena česko – kazachstánská Mezivládní komise k ekonomické, průmyslové a vědecko-technické spolupráci, a to jako pracovní orgán pro řešení aktuálních obchodně-ekonomických otázek vzájemné spolupráce. V listopadu 2021 se v Praze uskutečnilo 11. zasedání Mezivládní komise ČR – KZ.

Více informací:

Souhrnná teritoriální informace Kazachstán

Mapa strategických příležitostí - Kazachstán

 

V letech 2021 a 2022 proběhly následující akce v Kazachstánu:

2022:

2021:

 • 1.- 2. 2. - Návštěva velvyslance R. Hykla v Akmolinském regionu, jednání s hejtmanem a místními firmami ve věci podpory dodávek zemědělských firem;
 • 3.-4. 2. - Návštěva velvyslance R. Hykla v Severokazachstánském regionu, jednání s hejtmanem a místními firmami ve věci podpory dodávek energetických a zemědělských firem;
 • 14. - 19. 3. - Oborová mise CzechTrade do Kazachstánu zaměřená na uhelné technologie organizovaná ve spolupráci se ZÚ Nur-Sultan;
 • 14. 3.a 19. 3. Setkání pracovníků ZÚ Nur-Sultan na akimátech Východokazachstánské a Pavlodarské oblasti, podpora dodávek zemědělských firem (technologie, plemenný skot);
 • 29. 4. - Videokonzultace organizované ZÚ Nur-Sultan ke statistice služeb, účast zástupců ČSÚ, ČNB a KZ Ministerstva obchodu a integrace, KZ Národní banky a Statistické agentury;
 • 24. - 28. 5. - Oborová mise CzechTrade do Kazachstánu zaměřená na povrchové dobývání organizovaná ve spolupráci se ZÚ Nur-Sultan;
 • 23. - 25.6 PROPED Katalogová účast českých firem na zemědělském veletrhu AgriTech/FarmTech
 • 22.-24.9. - Účast Velvyslanectví ČR na strojírenském veletrhu “Kazakhstan Machinery Fair“ v Nur-Sultanu
 • 20.-22.10. - PROPED Česká účast na zemědělské výstavě KazAgro/KazFarm
 • 11.-12.11.2021 - 11. zasedání Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci mezi ČR a Kazachstánem v Praze, podnikatelský seminář a doprovodná jednání a návštěvy CZ firem;
 • 29.11.-3.12. - Oborová mise CzechTrade do Kazachstánu zaměřená na technologie pro petrochemický průmysl a návštěva velvyslance R. Hykla v Atyrauské oblasti, jednání s hejtmanem a kulatý stůl s účastí českých firem a představiteli sektorových odborů akimátu k obchodně-investičním příležitostem v regionu.