по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ Nur-Sultan
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podpora českých firem v ropném centru Kazachstánu Atyrauské oblasti

Delegace českých firem zabývajících se petrochemickým průmyslem v čele s velvyslancem ČR Rudolfem Hyklem navštívila dne 2. prosince 2021 v rámci mise Czechtrade Atyrauskou oblast. Tato oblast představuje s ohledem na těžbu ropy a plynu a její význam pro ekonomiku celé země klíčové hospodářské centrum Kazachstánu. V rámci cesty proběhlo jednání s hejtmanem oblasti Machambetem Dosmuchambetovem. Součástí programu byl rovněž kulatý stůl s představiteli sektorových odborů akimátu a jednání v Atyrauské rafinérii, největším zpracovatelském závodu oblasti. Cílem návštěvy bylo rovněž představení možností, které pro tento region nabízí český agroexport.

Atyrauská oblast představuje průmyslový region, ve kterém se nachází 2 největší naleziště kazachstánských karbohydrátů Tengiz a Kašagan, produkujících více než 55 % domácí ropy a plynu. Město Atyrau je navíc sídlem Atyrauské rafinérie, jednoho ze tří největších rafinérských závodů v Kazachstánu, který zpracovává ropu na produkci benzinu, nafty, leteckého paliva a dalších odvozených výrobků. Sektor ropy a plynu je tudíž pro tuto oblast klíčovým exportním odvětvím.

Velkým tématem pro danou oblast jsou problémy s vodou, a to jak užitnou, tak i pitnou. Tyto problémy vznikají v návaznosti na úbytek vody v řece Ural, která protéká Atyrau, i v samotném Kaspickém moři. Během jednání byli účastníci mise informováni, že se v současné době připravuje rekonstrukce vodovodní soustavy, konkrétně 22 kanálů a páteřního vodovodu. Mohlo by se tak jednat o zajímavou příležitost pro české firmy, které se touto oblastí zabývají.

Potenciál pro český export do Atyrauské oblasti představuje též zemědělství, a to například v podobě dodávek skotu, technologií chovu ryb či potravinářského průmyslu. Region se též potýká s problémy s nedostatkem krmiv a veterinárních preparátů a je zainteresován o dovoz inkubačních vajec.

Výše uvedené oblasti spolupráce ČR s regionem vyplynuly z jednání velvyslance Rudolfa Hykla s Akimem (hejtmanem) oblasti Machambetem Dosmuchambetovem. To se zaměřilo nejen na představení sektoru těžby a zpracování ropy a plynu, ale i na diskuzi o možnostech spolupráce s českými firmami v této a dalších perspektivních oblastech. Zástupci akimátu byly informováni o probíhající misi CzechTrade a v obecné rovině o specializaci ČR na dodávky kvalitních průmyslových technologií. Akimát následně zorganizoval ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR sektorový kulatý stůl. Jeho prostřednictvím se mohli představitelé českých firem účastnících se mise CzechTrade blížeji seznámit s představiteli sektorových odborů, konkrétně z oblasti podnikání, financí (spravující mj. regionální letiště v Atyrau), zemědělství, komunálních služeb a investic. V rámci kulatého stolu došlo k představení jednotlivých nabídek technologií českých firem StemCon, Sherlog NG, Sigma Group a Královopolská. Zástupci místní státní správy projevovali v průběhu setkání zájem o možné investice do oblasti, projekty lokalizace a možnosti založení společných podniků.

Součástí programu podnikatelské mise bylo jednání české delegace v Atyrauské rafinérii. Ze strany kazašského subjektu se jej účastnil generální ředitel Arman Kajrdenov a zástupci všech významných technických složek závodu. České firmy podrobně představily v průběhu jednání své technologie a služby, zájem z kazachstánské strany byl projeven zejména o monitoring stavu a řešení prodloužení životnosti potrubí. V této souvislosti je důležité zmínit, že jelikož je vlastníkem rafinerie společnost KazMunaiGaz, nemohou její zástupci uzavírat obchodní kontakty napřímo. Potenciální zájemci se mohou účastnit centralizovaného nákupu technologií pouze prostřednictvím tendrů. I když se jedná se o relativně rigidní centralizovaný systém nákupu, není možnost uzavření smlouvy tímto způsobem s kazašským subjektem vyloučena. V těchto případech mohou české subjekty využít služeb agentury Czechtrade.


Zpracovala: Olga Kalinová, ekonomická diplomatka Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu

Galerie


Návštěva české delegace v Atyrauské oblasti / Визит чешской делегации в Атырауской области