по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ Nur-Sultan
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Velvyslanectví ČR představilo české strojírenství na oborovém veletrhu v Nur-Sultanu

Ve dnech 22. -  24. 9. 2021  se  Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu účastnilo prostřednictvím vlastního stánku veletrhu “Kazakhstan Machinery Fair“. Cílem bylo prezentovat ČR jakou vyspělou zemi zaměřenou na strojírenský průmysl za účelem navázání pro české podnikatele využitelných kontaktů. S ohledem na současnou pandemickou situaci totiž byla účast českých firem možná pouze v katalogovém formátu. Nabídku velvyslanectví na prezentaci touto fomou využilo 14 předních českých exportérů včetně těch, kteří mají zkušenosti z Kazachstánu. Ze strany kazašských subjektů i představitelů státní správy byl zájem o českou produkci značný. Návštěvníci se zajímali především o různé druhy obráběcích strojů, soustruhů, o důlní mechaniku a čerpadla.

Ve dnech 22. – 24. 9. 2021 se v Nur-Sultanu uskutečnilo IX Strojírenské fórum a Mezinárodní průmyslová výstava "Kazakhstan Machinery Fair“ (Týden obráběcího průmyslu Kazachstánu). Spoluorganizátorem akce bylo Ministerstvo průmyslu a infrastrukturního rozvoje Kazachstánu.  Jedná se o každoročně organizovaný veletrh, kterého se účastní strojírenské firmy z celého světa. ČR byla na veletrhu jako jediná zastoupena stánkem Velvyslanectví ČR.

Stánek byl navštíven několika významnými představiteli státní správy. Jednalo se např. o náměstka ministra obchodu a integrace, který je spolupředsedou Mezivládní komise pro hospodářskou spolupráci mezi ČR a Kazachstánem Kajrata Torebajeva, náměstka ministra průmyslu a infrastrukturního rozvoje Berika Kamalijeva, předsedy výboru pro průmyslový rozvoj pana Iljasa Ospanova a další ředitele a zástupce městských úřadů, ministerstev a jiných velkých korporací se státní účastí. Oblast českého strojírenství bylo možné aktivně propagovat prostřednictvím dvou vstupů zprostředkovaných ekonomickými diplomatkami Olgou Kalinovou a Markétou Pěčkovou – O. Kalinová informovala formou krátkého vystoupení věnovanému představení aktivit velvyslanectví s akcentem na pomoc českým podnikatelům a M. Pěčková formou samostatné prezentace ohledně českého strojírenského průmyslu ve středoevropském kontextu včetně představení forem podpory ze strany ČR. Součástí prezentace byla i podrobná informace o službách poskytovaných velvyslanectvím ČR v Nur-Sultanu. Účastníci byli rovněž informování o největších českých vývozcích strojírenských výrobků s akcentem na ty, kteří mají zkušenost s dodávkami do Kazachstánu.  

Zájemcům byly předány kromě obecných prospektů, věnovaných např. investičnímu prostředí v ČR, katalogy těchto firem: ČeMeBo, s.r.o.,EXMONT-Energo a.s.,  ICZ a.s.,KPS Metal, a.s., KSK Precise Motion, a.s., Logio s.r.o., OMNIPOL a.s., Sigma Pumpy Hranice, s.r.o., STROJÍRNA TYC s.r.o., ŠKODA JS a.s., T Machinery a.s., TOSHULIN, a.s., TOS VARNSDORF a.s. a ŽĎAS, a.s. Oblast financování se státní podporou byla zastoupena informačními materiály ČEB a EGAP. Při kontaktování exportérů pomohli i zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR, Svazu strojírenské technologie a Komory SNS.

S ohledem na hygienická opatření se výstavy účastnili pouze návštěvníci, kteří měli skutečný zájem o výrobky z oblasti strojírenství; na českém stánku proběhla jednání s cca 60 firmami. Dotazy se týkaly především zprostředkování kontaktů na výrobce různých  druhů obráběcích strojů, soustruhů, na důlní mechaniku a na čerpadla. V návaznosti na jejich obory činnosti jim byly poskytnuty katalogy příslušných exportérů. Zájem byl však i o další druhy výrobků, např. o stavební výrobky.
 

Markéta Pěčková, ekonomický diplomat Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu.

Galerie


Kazakhstan Machinery Fair 2021