по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Hospodářské a obchodní vztahy ČR - Kyrgyzstán

Bilaterální vztahy jsou na dobré úrovni, avšak dosavadní objem obchodní a ekonomické spolupráce byl na nízké úrovni - k hlavním překážkám patří geografická vzdálenost, slabost kyrgyzské ekonomiky spojená s nedostatkem finančních zdrojů, vysoká míra teritoriálního rizika atd. Přestože je obrat vzájemného obchodu nízký, v posledních letech došlo k prudkému zvýšení kontaktů mezi podnikatelskými sférami obou zemí (svědčí o tom mj. organizace několika business fór během posledních let). Tato skutečnost, spolu s možností financování projektů Českou exportní bankou, vytváří předpoklad pro růst vzájemného obchodu v příštích letech.

Hospodářské a obchodní vztahy ČR - Kyrgyzstán

Obchodní obrat ČR – KG se v průběhu několika posledních let pohyboval na úrovni do 10 mil. USD. V roce 2019 klesl obrat vzájemného obchodu podle ČSÚ o 27 %. Za leden-říjen 2020 došlo ke snížení vzájemného obchodu o 24,8 %. Český vývoz klesl zejména díky poklesu vývozu léčiv a plastů. Snížil se také dovoz z KG, zejména u dodávek zeleniny.

Jak na české, tak i na KG straně je zájem na dalším rozšíření bilaterální hospodářské spolupráce ČR – KG, a to i prostřednictvím přímých kontaktů mezi hospodářskými komorami apod. ZÚ Nur-Sultan tento proces aktivně podporuje.

 Níže uvádíme tabulku obchodní výměny ČR – KG za poslední roky (v tisících USD)

Rok Vývoz Dovoz Obrat Saldo
2015 6 749 2 060 8 809 4 689
2016 6 686 535 7 221 6 151
2017 15 588 644 16 251 14 924
2018 8 674 3 953 12 627 4 720
2019 7 210 754 7 964 6 099
2020 (I- X) 4 102 578 4 680 3 523

Zdroj: Český statistický úřad

Kyrgyzstán vyváží do ČR hliník, semena rostlin, plody ořechů, oděvy a obuv, nástroje a náčiní, měděný šrot apod. ČR vyváží do Kyrgyzstánu telefony, léky, traktory, počítače, drogistické výrobky, výrobky chemických sloučenin kovů, nápoje, sklo, výrobky z hliníku apod.

V KG zatím nepůsobí přímo žádné české firmy nebo joint-ventures. Pokud se české firmy v KG obchodně angažují, jedná se o firmy se zastoupením v Kazachstánu, odkud pokrývají i své obchodní aktivity v KG.

Vedle současných menších, nahodilých obchodních případů představují potenciální možnost pro export z ČR do KG dodávky technologií pro malé potravinářské provozy a lehký průmysl.  Po zotavení ekonomiky KG jsou možným předmětem obchodního zájmu dodávky pro obnovitelné zdroje energie. V posledních dvou letech byly do Kyrgyzstánu dodány čističky odpadních vod a solární systémy na ohřev vody a vzduchu. Omezený zájem je evidován o možnosti v oblasti těžby a zpracování plynu.      

V oblasti obchodu službami je nejvýznamnějším a také nejvíce rostoucím sektorem cestovní ruch. Ročně navštěvuje Kyrgyzstán více jak 1000 turistů z ČR. Českým turistům, stejně jako dalšímu rozvoji obchodně-ekonomických bilaterálních vztahů, pomohlo zřízení honorárního konzulátu ČR v Biškeku v lednu 2017.

Více informací: Souhrnná teritoriální informace Kyrgyzstán

 

Bilaterální smluvní základna ČR – Kyrgyzstán je tvořena například Protokolem o spolupráci mezi MZV ČR a MZV KG (1995), Smlouvou ČR – Kyrgyzstán o spolupráci v boji s organizovaným zločinem, s nezákonným nakládáním s narkotiky, s terorismem a různými nebezpečnými druhy zločinnosti (1998) a Dohodou mezi vládou ČR a vládou Kyrgyzské republiky o leteckých službách (2004). Dne 30. 11. 2020 vstoupila v platnost Smlouva mezi vládou ČR a vládou KG o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmů a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti. 

Česká strana je v Kyrgyzstánu aktivní v oblasti rozvojové spolupráce, a to prostřednictvím malých lokálních projektů Ministerstva zahraničních věcí ČR, Czech Trust Fund v EBRD a Českého svěřeneckého fondu UNDP. 

 

V roce 2019-2020 proběhly následující bilaterální akce CZ-KG:

2020

  • 22. 9. 2020 - videokonference sekretářů meziresortní pracovní skupiny mezi MPaO ČR a Ministerstvem hospodářství KG;
  •  4. – 6. 10. 2020 - návštěva velvyslance ČR Rudolfa Hykla v KG,  jednání na ministerstvu hospodářství, Státní inspekci ekologické a technické bezpečnosti;
  • 5. 10. 2020 - v Biškeku zorganizována recepce ke státnímu svátku ČR pro KG subjekty aktivní v obchodu s ČR, krajany, představitele KG státní správy a diplomatický sbor.

2019