по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ Nur-Sultan
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podmínky cestování občanů ČR do/z Kazachstánu

Níže uvádíme aktuální možnosti cestování občanů ČR do a z Kazachstánu.

1. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Kazachstán notifikoval dne 4.května 2021 prodloužení pozastavení bezvízového styku s 57 státy včetně ČR do 31. prosince 2021. Turistická víza v současné době ZÚ Kazachstánu v Praze nevydává. Dle oficiálních HSP se v nejbližší době chystají změny v režimu vstupu pro občany ČR, jakmile obdržíme oficiální notifikaci informace bude zveřejněna.

Od 3.11.2020 došlo  k úpravě možnosti překračovat státní hranici Kazachstánu pro cizince a jejich rodiny s pobytem v Kazachstánu a pro cizince rodinné příslušníky občana Kazachstánu - nyní mohou překračovat hranici  Kazachstánu pouze  1x za 90 dní. 

Rozhodnutí hlavního hygienika Kazachstánu č.65, které upravuje  Rozhodnutí hlavního hygienika č. 59 a č. 57, bylo dne 3.5.2021 upraveno Rozhodnutím č.17. Na základě této úpravy dále platí povinnost předložení negativního PCR testu COVID-19 při překročení všech typů hraničních  přechodů tj. letištních, mořských, říčních, železničních a silničních. Všechny osoby musí podstoupit kontrolu teploty při vstupu na území Kazachstánu a vyplnit formulář. Zároveň musí předložit negativní PCR test na COVID-19, který nesmí být starší než 72 hodin (od odběru vzorku) při překročení státní hranice Kazachstánu. Děti do 5 let věku PCR test nemusí předkládat v případě, že doprovázející osoby tento test předloží.
Povinnost předložení PCR  testu, který nesmí být starší 72 hodin, měření teploty a vyplnění příslušného formuláře platí i pro řidiče mezinárodní kamionové dopravy, bez ohledu na to, zda se jedná o tranzit či nikoliv. Stejná povinnost jako na řidiče se  vztahuje na osoby, které provádí říční a mořský transport nákladu. Na základě nařízení číslo č. 65 došlo k zásadní změně, výjimku z povinného předložení PCR testu již nemají diplomaté a pracovníci velvyslanectví a mezinárodních organizací. Nově se tato výjimka uplatní pro vládní delegace Republiky Kazachstán a letecké posádky.

Bez předložení negativního PCR testu na COVID-19, nesmí cizinec vstoupit na území Kazachstánu. Pokud i přes existenci negativního testu na COVID-19 bude u cizince při vstupu na území Kazachstánu zjištěna zvýšená teplota, bude izolován na 2 dny a bude mu proveden test na COVID-19. V případě negativního výsledku testu bude propuštěn a informován o dalších možných projevech nemoci a potřebné součinnosti. V případě pozitivního výsledku testu na COVID-19 bude cizinec ponechán v karanténě ve zdravotnickém stacionáři.  

Od 3.5.2021 nemusí při vstupu do Kazachstánu předkládat negativní PCR test občané Kazachstánu a cizinci držitelé dlouhodobého pobytového titulu, kteří předloží dokument potvrzující jejich kompletní vakcinaci proti COVID-19 absolvovanou na území Kazachstánu. 

V současné době se neuplatňuje žádná výjimka při vstupu na území pro osoby s prokazatelně prodělaným onemocněním COVID-19. Zároveň zatím není požadována povinná elektronická registrace místa pobytu na území Kazachstánu před příletem.

POZOR - důležité upozornění

Povolení k vjezdu vydané kazašskou meziresortní komisí je standardně vydáváno jako 1-vstupové. Pokud je povolení vydáno na více vstupů, musí to být v textu explicitně uvedeno. Pokud v protokolu ze zasedání komise (přesněji řečeno v příloze k tomuto protokolu) není uvedeno, že se jedná o vícenásobný vstup, pak i přesto, že Vám bude na základě žádosti kazašského partnera vydáno kazašské vícevstupové vízum na dobu např. půl roku (setkáváme se s takovými případy), pak Vám 2. vstup do země nebude umožněn (přestože je vízum platné a bylo vydáno na neomezený počet vstupů) a v případě příletu do Kazachstánu Vám bude odmítnut vstup do země s následnou deportací. Pro opakovaný vjezd do země za Vás v uvedeném případě musí kazašský partner znovu žádat meziresortní komisi o příslušný souhlas.


2. DOPRAVA:

V současné době fungují mezinárodní letecká spojení s následujícími zeměmi: Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Gruzie, Uzbekistán, Turecko, Gruzie, Ázerbájdžán, SAE, Egypt, Německo, Nizozemí, Polsko, Finsko, Maďarsko.

Vlakové spojení funguje, ale množství a typ vypravovaných souprav je omezen. Městská autobusová doprava v hlavním městě funguje každý den včetně víkendu. Příměstská autobusová doprava je povolena, ale vyžadují se zvýšená sanitární opatření pro tento druh přepravy. Všechny změny a úpravy jsou uvedeny do praxe na základě rozhodnutí hlavního hygienika pro konkrétní město, nebo oblast.


3. OPATŘENÍ:

Karanténní opatření se v Kazachstánu zpřísňují/zmírňují v závislosti na barevné škále, která platí pro daný region/město. V červených/tmavě červených regionech (např. hlavní město Nur-Sultan, Almaty atd.) se omezuje činnost obchodních center, provoz restaurací, sportovišť (zavřeno o víkendech), naopak v zelených se povoluje provoz do té doby zakázaných služeb, např. bary, karaoke, kulečníky apod. Nadále platí zákaz pořádání hromadných akcí, výstav, fór a konferencí, též rodinných sešlostí. Současně byla nařízena práce z domova pro 80 % administrativních pracovníků státní správy, státních i jiných podniků. Od 1.9.2021 je povinná vakcinace u zaměstnanců, kteří pracují v zařízeních, kde přichází do styku s veřejností např. restaurace, bazény, řidiči MHD atd.  Nošení roušek je povinné zejména ve vnitřních prostorech.

V Kazachstánu pokračuje masivní vakcinace obyvatelstva, dostupné vakcíny jsou zatím ruské, čínské a místní provenience. Dle oficiálních statistik k 17.9..2021 jednu dávku vakcíny obdrželo více než  7 mil. osob v KZ, obě dávky  více jak 6 mil.  lidí . V Kazachstánu se provozuje mobilní aplikace „Ashyk“, která označuje status klienta na základě výsledku PCR-testu, respektive dokončeného očkování. Rozšiřuje se rozsah institucí (letiště), provozoven a budov, do kterých je vstup podmíněn prokázáním statusem v této aplikaci, jejíž vydání je podmíněno vydáním místního IIN (ekvivalent rodného čísla).


4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Aktuální oficiální data o počtu nakažených v Kazachstánu a jednotlivých oblastech ZDE
Ministerstvo zdravotnictví Kazachstánu ZDE
Legislativní akty Kazachstánu ke COVID-19 (nařízení hlavní hygieničky apod.) ZDE

V souvislosti s rozšířením koronaviru v Kazachstánu je možno v případě nouze kontaktovat Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu na telefonním čísle +7 7172 986 828, linka 11 v pracovní době (pracovní dny od 8 do 16:30), příp. na telefonním čísle stálé služby velvyslanectví +7 702 214 4498, které je k dispozici 24 hodin denně.


5. NÁVRAT DO ČR

Kazachstán je zařazen dle Seznamu Ministerstva zdravotnictví  mezi  země s velmi vysokým rizikem nákazy COVID-19 - barva tmavě červená.

Vycestování z ČR dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví. 

Pro návrat českých občanů platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví, jejichž výklad přinášíme pro všechny kategorie rizikových zemí v článku Rozcestník.


Aktuálně pro návrat do ČR platí povinnost mít před vstupem do země písemné potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu; antigenní test musí být proveden nejvýše 24 hodin a RT-PCR test nejvýše 72 hodin před započetím cesty. Kontakty na místní instituce provádějící RT-PCR testy:

Hlavní město Nur-Sultan: Laboratoře Olymp (celostátní síť)
                                                        Prezidentská nemocnice v Nur-Sultanu
                                                        GrinLab laboratoř (poznámka: GrinLab laboratoř se nachází přímo na mezinárodním letišti Nur-Sultan v terminálu 2, levé křídlo, 1. poschodí)

                                   Almaty:   Laboratoře Invivo (celostátní síť)
                                                       Národní centrum expertíz 
                                                       Private clinic Almaty (poznámka: Private clinic Almaty realizuje testování na COVID-19 přímo na letišti v Almaty (2. patro, odletový terminál), a to 24h denně bez potřeby předchozí registrace. PCR-test – 11 500 KZT. Doba vydání testu 12-24 h od odevzdání analýzy. V případě odevzdání testu do 9:00, výsledek tentýž den do 18:00. Při odevzdání analýzy je nutné vyplnit kontaktní formulář. Telefon: +7-727-275-99-00 (call-center), +7-708-742-28-61 (kontakt na pracovníka laboratoře na letišti)

POZOR! Rozhodnutí soudu rušící povinnost předkládat PCR test při vstupu na území ČR v případě individuální dopravy

Pro občany ČR a jejich rodinné příslušníky podle bodu I.9 písm. e) s vydaným povolením k přechodnému pobytu na území ČR, občanům EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území ČR a cizincům s povolením k trvalému pobytu na území ČR vydaném Českou republikou před vstupem na území ČR se tímto ruší povinnost absolvovat  ATG či PCR testy před návratem do ČR, a to pouze v případě jejich cesty individuální přepravou. Povinnost testů po návratu do ČR, a to nejdříve 5. den, zůstává i nadále zachována.
Doporučujeme si ovšem dopředu zjistit podmínky přepravní společnosti pro vstup na palubu letadla, příp. podmínky tranzitující země.

MZV ČR důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.