по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání

Konzulární služba

Základním mezinárodním smluvním dokumentem, který upravuje působení konzulární služby, je Vídeňská úmluva o konzulárních stycích ze dne 24. dubna 1963, která byla publikována vyhláškou č. 32/1969 Sb. Tato úmluva definuje konzulární funkce a současně stanoví i meze, ve kterých se zastupitelské úřady mohou pohybovat. Je třeba proto mít na paměti, že zastupitelské úřady České republiky působí na území cizích států, a proto musí respektovat právní řád a zvyklosti země působnosti. Rovněž tak personální a technické možnosti zastupitelských úřadů nejsou neomezené.

Konzulární úsek ZÚ Astana zajišťuje služby a asistenci pro žadatele zejména v následujících oblastech:

 1. cestovní doklady

- vystavení náhradního cestovního dokladu při ztrátě nebo krádeži cestovního pasu
- cestovní pasy biometrické;
- doklad o rodném čísle pro účely vydání cestovního dokladu.

 2. matriční agenda

- zápisy o narození, uzavření manželství a úmrtí Českých občanů v Kazachstánu a obstarávání příslušných matričních dokladů z ČR;
- změna jména, resp. příjmení, k níž došlo v Kazachstánu.

 3. státoobčanská agenda
- obstarání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství ČR;
- znovunabytí státního občanství ČR některými bývalými československými nebo českými státními občany;
- pozbytí českého občanství prohlášením.

 4. legalizační agenda
- ověření podpisu a shody kopie či opisu listiny s originálem. Správnost překladu listin sepsaných v ruském, kazašském a českém jazyce KÚ neprovádí.

 5. pomoc v nouzi
- asistence při získání finančních prostředků od příbuzných a blízkých osob českým občanům, kteří se v Kazachstánu ocitli v nouzi;

- zprostředkování naléhavých informací postiženým nebo jejich příbuzným;
- zprostředkování kontaktů s příbuznými a zdravotními pojišťovnami českým občanům, kteří v Kazachstánu utrpěli zranění či byli hospitalizováni;
- pomoc při repatriaci nemocných, zraněných nebo zemřelých;

- asistence příbuzným českých občanů, kteří v Kazachstánu zemřeli;

- pomoc při jednání s příslušnými ruskými úřady občanům, kteří se v Kazachstánu stali obětmi trestné činnosti, nebo naopak těm českým občanům, kteří byli ze spáchání trestné činnosti obviněni;

- pomoc při zajišťování návštěv uvězněných osob (v případě, že omezení svobody bylo zastupitelskému úřadu ohlášeno);

 6. informační servis
- poskytování základních informací a kontaktů českým občanům na instituce v Kazachstánu (telefonicky, e-mailem, faxem, poštou či osobně na našem úřadě);

- publikace užitečných informací z konzulární a právní oblasti pro občany ČR

Co naopak český zastupitelský úřad udělat nemůže:

- platit účty za hotelové a jiné služby, pokuty, poplatky za pobyt v nemocnici a kauce při omezení osobní svobody;

-  financovat další pobyt v zahraničí při ztrátě finančních prostředků;

-  vykonávat činnosti, které mají v náplni práce komerční instituce jako jsou banky, cestovní kanceláře, zdravotní pojišťovny, advokáti, tlumočníci a detektivní kanceláře;

-  vykonávat činnosti poštovního či pracovního úřadu;

-  poskytovat pomoc při obstarání víza cizího státu a zaručit vstup na území cizího státu, pokud občan nemá platný pas, resp. vízum;

-  garantovat lepší péči v nemocnicích či zacházení ve věznicích, než je místní standard;

-  provádět vyšetřování protiprávního jednání, zasahovat do probíhajících soudních řízení a vyvíjet činnost jako obhájce u soudu;

-  přebírat náklady pátrací nebo záchranné akce a náklady repatriace zemřelých do vlasti nebo náklady pohřbu v místě;

- poskytování informací turistického rázu (ubytování, doprava apod.).