по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání

Postup při ztrátě občanského průkazu

Podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) novelizovaného zákona o občanských průkazech je občan ČR povinen v zahraničí ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení nebo zničení občanského průkazu, nebo jeho nález nejbližšímu zastupitelskému úřadu.

Zastupitelský úřad, jemuž byla ohlášena ztráta, odcizení nebo zničení občanského průkazu či jeho nález, je povinen předat bezodkladně tuto informaci obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu. Zastupitelský úřad vydává v tomto případě občanovi potvrzení o ztrátě, odcizení nebo zničení občanského průkazu.

K zajištění splnění výše uvedené povinnosti sepíše zastupitelský úřad s občanem (oznamovatelem)Oznámení o ztrátě/odcizení/zničení/nálezu občanského průkazu. Vyplněný tiskopis oznámení postoupí zastupitelský úřad průvodním dopisem orgánu, který občanský průkaz vydal, případně obecnímu úřadu s rozšířenou působností příslušnému podle místa trvalého pobytu občana v ČR, resp. posledního trvalého pobytu na území ČR. Současně zastupitelský úřad vydá občanovi potvrzení o ztrátě, odcizení nebo zničení občanského průkazu.

přílohy

OP_hlaseni 24 KB DOC (Word dokument) 27.12.2012