по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání

Dlouhodobá víza

Průběh řízení - upozornění veřejné listiny

Všechny předkládané cizozemské listiny (např. oddací list, rodný list, úmrtní list, rejstřík trestů) musí být legalizovány způsobem, který zaručí jejich platnost v ČR. Výjimku tvoří veřejné listiny zemí, které na základě platné bilaterální… více ►

Dlouhodobé vízum za účelem studia

Dlouhodobé vízum za účelem podnikání

Dlouhodobé vízum za účelem sloučení rodiny

Dlouhodobé vízum za účelem kulturním

Dlouhodobé vízum za účelem pozvání

Dlouhodobé vízum za účelem sportu