по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání

Informace o právu cizince na přístup do Schengenského informačního systému (SIS)

Každý cizinec má právo na přímý přístup do Schengenského informačního systému (SIS). Cizinec by měl svá práva ohledně SIS uplatňovat v první řadě u správce údajů, tj. u Policie České republiky.

Kontaktní údaje:

Policejní prezidium České republiky

P. O. Box 62/K-SOU

Strojnická 27

170 89 Praha 7

Informace o podání žádosti o informace nebo o opravu/výmaz údajů jsou k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR, a to včetně formulářů, které cizinec - subjekt údajů může použít. Informace lze nalézt i na internetových stránkách Policie ČR a Ministerstva vnitra ČR, jakož i na hlavní české internetové stránce věnované EU.

Každý cizinec má právo zaslat písemnou žádost Policii České republiky (na výše uvedenou adresu) a uplatnit tak své právo na informace a výmaz nebo opravu svých údajů, které jsou zpracovávány v SIS. Informace o zpracovávání osobních údajů v SIS se sdělují pouze dotčenému cizinci (nebo jeho právnímu zástupci). Žádost musí obsahovat údaje o totožnosti žadatele – celé jméno, příjmení, datum a místo narození a adresu. Policie má povinnost odpovědět do 60 dnů. Výkon práva na přístup je bezplatný.

Kontaktní údaje orgánu ČR pro ochranu údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

Úřad pro ochranu osobních údajů je příslušný k přezkoumání zpracování osobních údajů v rámci vnitrostátní části SIS, a to na žádost cizinců a v případech, kdy existuje podezření na neoprávněný postup, nebo v případě, že kontrolní orgán (Policie České republiky) neposkytla uspokojivou odpověď.

Policie ČR by měla sdělit, zda jsou v SIS obsaženy údaje týkající se cizinců, jaké údaje to jsou, proč byly do SIS vloženy (k jakému účelu) a kterým orgánem nebo kterým členským státem. Podle § 83 odst. 4 Zákona o policii musí policie žádostem vyhovět, pokud by tím došlo k ohrožení plnění úkolů policie v souvislosti s trestním řízením, bezpečnosti státu nebo oprávněných zájmů třetí osoby.

Použitelné právní předpisy ČR

Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (články § 12 a 21); Zákon č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky (§ 83 a 84)

Pro komunikaci s českými orgány je jediným úředním jazykem čeština. S českým Úřadem pro ochranu osobních údajů lze komunikovat i v angličtině. V angličtině jsou i základní informace o výkonu práva na přístup na internetových stránkách českého Úřadu pro ochranu osobních údajů.