по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání

Povolení k dlouhodobému pobytu

Průběh řízení - upozornění veřejné listiny

Všechny předkládané cizozemské listiny (např. oddací list, rodný list, úmrtní list, rejstřík trestů) musí být legalizovány způsobem, který zaručí jejich platnost v ČR. Výjimku tvoří veřejné listiny zemí, které na základě platné bilaterální… více ►

Dlouhodobý pobyt za účelem studia

Dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití rodiny

Dlouhodobý pobyt za účelem vědeckého výzkumu

Zaměstnanecká karta

Modrá karta

Přenos povolení