по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání

Povolení k trvalému pobytu

Průběh řízení - upozornění veřejné listiny

Všechny předkládané cizozemské listiny (např. oddací list, rodný list, úmrtní list, rejstřík trestů) musí být legalizovány způsobem, který zaručí jejich platnost v ČR. Výjimku tvoří veřejné listiny zemí, které na základě platné bilaterální… více ►

Trvalý pobyt rodinného příslušníka občana EU - občana třetí země

Trvalý pobyt - občan třetí země