по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání

Schengenská (krátkodobá) víza

Podání žádosti o schengenské vízum do ČR bez registrace

Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu oznamuje, že s účinností od 1. srpna 2019 je možné podávat žádost o schengenské vízum do ČR prostřednictvím vízových center VFS Global v Nur-Sultanu a Almaty bez registrace, tzn. na základě průběžné návštěvy… více ►

Rodinný příslušník občana EU

Rodinným příslušníkem občana EU se rozumí: manžel/ka (1) rodič, jde-li o občana EU mladšího 21 let, kterého vyživuje a se kterým žije ve společné domácnosti (2), dítě mladší 21 let nebo takové dítě manžela občana EU (3) nezaopatřený přímý… více ►

Schengenské vízum za účelem turistiky nebo léčení

Schengenské vízum za účelem obchodu

Schengenské vízum za účelem studia nebo vědeckého výzkumu

Schengenské vízum za účelem pozvání

Schengenské vízum za účelem kultury nebo sportu

Schengenské vízum za účelem zaměstnání