по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rodinný příslušník občana EU

Rodinným příslušníkem občana EU se rozumí:
manžel/ka (1)
rodič, jde-li o občana EU mladšího 21 let, kterého vyživuje a se kterým žije ve společné domácnosti (2),
dítě mladší 21 let nebo takové dítě manžela občana EU (3)
nezaopatřený přímý příbuzný ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takový příbuzný manžela občana EU (4)

K vyřízení žádosti o krátkodobé vízum je potřeba předložit:

  • vyplněný formulář „Žádost o udělení schengenského víza“
  • platný cestovní doklad žadatele
  • fotografii
  • doklady prokazující existenci občana EU (kopie občanského průkazu nebo cestovního pasu občana EU)
  • doklad potvrzující, že jste rodinným příslušníkem občana EU (oddací list, rodný list, doklad o závislosti, vážné zdravotní důvody, doklady o existenci trvalého vztahu)
  • doklad o tom, že občan EU již pobývá v ČR, kam jej budete následovat, resp. doklady potvrzující, že hodláte cestovat společně s občanem EU nebo cestovat za tímto občanem, který již na území ČR pobývá (např. rezervace letenek)

Podání žádosti je bezplatné. K vyřízení žádosti je potřeba se registrovat na e-mailové adrese consulate_nur-sultan@mzv.cz

Upozornění

Rodinní příslušníci občanů ČR a jiných zemí EU žádají o povolení k pobytu na území ČR, nikoliv na zastupitelském úřadě, s tím, že pro cestu do ČR si musejí vyřídit schengenské vízum.