česky  english  français 

rozšířené vyhledávání

Úkoly Stálé mise ČR při OECD

Stálá delegace ČR při OECD v Paříži zajišťuje především plnění úkolů vyplývajících z organizačního řádu MZV, tj. přenos informací mezi ústředními orgány státní správy ČR a sekretariátem OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, dále jen „Organizace“), a rovněž reprezentaci a obhajobu zájmů ČR na půdě Organizace a poskytování součinnosti českým delegacím přijíždějícím na zasedání pracovních orgánů Organizace. Tato součinnost zahrnuje především logistický servis, přípravu či podíl na přípravě podkladů pro jednání a organizaci setkání s představiteli OECD.

SM OECD ve vztahu k ústředí (MZV ČR v Praze) komunikuje zejména písemnou formou, která se nazývá TIC (Telegram In Claris). Prostřednictvím těchto zpráv podává SM OECD informace nejen ústředí MZV ČR, ale také ostatním stálým misím (Ženeva, New York a Vídeň)  a velvyslanectvím (případně i generálním konzulátům) ČR po celém světě a prostřednictvím svých webových stránek také veřejnosti. Publikační činnost diplomatů SM odráží jejich agendy, které zahrnují široké spektrum agend. Diplomaté tedy svým zpravodajstvím „pokrývají“ práci výborů a pracovních skupin, nedílnou součástí aktivit ČR v rámci OECD jsou však také zástupci jednotlivých resortů, kteří přijíždějí do pařížského sídla OECD, aby se zde účastnili expertních zasedání, jejichž výstupy je pak v ČR možné použít pro zkvalitnění práce ministerstev či pro implementaci do zcela konkrétních politik.

Delegáti a diplomaté SM OECD se aktivně a pravidelně účastní zasedání orgánů OECD, odborných komisí a pracovních skupin. (V průběhu r. 2012 proběhlo 2 043 oficiálních zasedání orgánů OECD. Diplomaté SM se zúčastnili 383 zasedání, delegáti z orgánů státní správy a dalších institucí v ČR byli přítomni na 841 zasedáních).

V rámci obhajoby zájmů ČR se Stálá mise (dále jen „SM OECD“) aktivně účastní pravidelné přípravy „plánu práce a rozpočtu “ (PWB – Program of Work and Budget) OECD na dvouletá období (naposledy to byla příprava plánu práce a rozpočtu na léta 2013-2014, která probíhala v roce 2012). ČR v posledních letech prosazuje zvláště maximální úspornost a "rozpočtovou zodpovědnost". Všechny níže uvedené agendy a chod OECD je financován primárně z příspěvků členských zemí OECD. Roční rozpočet OECD činí cca 350 milionů EUR (například v roce 2012 činila výše rozpočtu OECD 347 milionů EUR, z čehož příspěvek ČR tvoří méně než 1% celkového rozpočtu).