česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
OECD
OECD
OECD

Ekonomický výhled OECD 2023

thumb

Dne 29. listopadu 2023 zveřejnila OECD svůj pravidelný Ekonomický výhled. Podle této zprávy čelí globální ekonomika výzvám spojeným s inflací a nízkým růstem. I přes to, že růst HDP v roce 2023 byl robustnější, než se původně očekávalo, začíná… více ►

OECD Skills Outlook 2023

thumb

Dne 6. listopadu 2023 byla zveřejněna zpráva OECD Skills Outlook 2023, která zdůrazňuje naléhavou potřebu posílení počátečního vzdělávání, rozšíření příležitostí pro další vzdělávání a rekvalifikaci, aby bylo zajištěno, že dostupné dovednosti… více ►

Přezkum zahraniční rozvojové spolupráce ČR 2023

thumb

Dne 2. listopadu 2023 představil předseda Výboru pro rozvojovou pomoc OECD Carsten Staur v Praze zprávu z přezkumu systému rozvojové spolupráce ČR (peer review). Zpráva obsahuje mimo jiné 10 doporučení pro další zefektivnění české podpory… více ►

Migrační výhled 2023

thumb

23. října 2023 OECD publikovala zprávu Migrační výhled 2023, která se zaměřuje na migraci a integraci imigrantů v zemích OECD. Tato zpráva obsahuje dvě speciální kapitoly zaměřené na integraci matek imigrantek na trhu práce a na vzory plodnosti… více ►

Modernizované znění Konsensu OECD umožní pojistit vývozní úvěry se splatností až 15 let

Dne 15. července 2023 vstoupilo v platnost modernizované znění Konsensu OECD týkající se oficiálně podpořeného financování a pojišťování vývozních úvěrů. Hlavní změnou je prodloužení maximální délky splatnosti úvěrů až na 15 let. Exportéři nyní… více ►

Zářijový pařížský energetický maraton za účasti českého ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkely

thumb

Ve dnech 28. až 29. září 2023 se v pařížských centrálách OECD agentur IEA (Mezinárodní energetická agentura) a NEA (Agentura pro jadernou energii) uskutečnily tři mnohostranná jednání na vysoké úrovni k energetice, jejichž spojovacím článkem… více ►

Výhled zaměstnanosti OECD

thumb

OECD dne 11. července 2023 zveřejnilo svůj pravidelný Výhled zaměstnanosti v členských státech OECD. Organizace zmiňuje ve své zprávě přetrvávající napětí na trzích práce, klesající reálné mzdy nebo hrozbu inflační spirály. Významný prostor byl… více ►

Zpráva OECD o rovnosti žen a mužů v České republice

thumb

OECD zveřejnila zprávu o genderové rovnosti v České republice. Zpráva byla vypracována s cílem pomoci vládě ČR posílit kapacity pro zavádění a zohledňování rovnosti žen a mužů v rámci celé státní správy. Posuzuje strategické faktory, jako jsou… více ►

Zpráva o vytvoření rámce pro hodnocení výkonnosti zdravotnického systému (HSPA) pro Českou republiku (ČR)

thumb

Dne 24. května 2023 zveřejnila OECD na svých internetových stránkách zprávu o nově navrhnutém rámci Hodnocení výkonnosti zdravotního systému (HSPA) pro ČR. Projekt byl financován EU a realizován ve spolupráci s OECD a Evropskou komisí. Jeho… více ►

Prohlášení MZV u příležitosti Mezinárodního dne svobody tisku

thumb

3. květen je každoročně připomínán jako Světový den svobody tisku. Ministerstvo zahraničních věcí chce při té příležitosti vyjádřit poděkování všem odvážným novinářkám a novinářům a ujistit je o pokračující podpoře ze strany Česka. Svoboda… více ►