česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
OECD
OECD
OECD

Vydání nového Výhledu OECD pro digitální ekonomiku

Dne 15. 7. 2015 vydala OECD novou publikaci Výhled pro digitální ekonomiku 2015, která zkoumá vývoj v digitální ekonomice v poslední době, hlavní trendy, příležitosti, výzvy a možnosti, jak co nejlépe využít její potenciál k podpoře inovací,… více ►

Technologická cestovní mapa IEA k využití vodíku a palivových článků v energetickém sektoru

Koncem června 2015 vydala Mezinárodní energetická agentura (IEA) Technologickou cestovní mapu, která se zabývá využitím vodíku a palivových článků z hlediska energetického sektoru. více ►

Česká republika má zástupce ve vedení Mezinárodní organizace pro révu a víno (OIV)

thumb

Odborník Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Ing. Ondřej Mikeš, Ph.D. byl jmenován do prestižní funkce prezidenta subkomise pro metody a analýzy na 13. valném shromáždění OIV. Česká republika má svého zástupce ve vedení organizace… více ►

3. zasedání Globálního fóra o odpovědném obchodním chování

thumb

OECD byla jednou z prvních organizací, která se odpovědným obchodním chováním (Responsible Business Conduct - RBC) začala do hloubky zabývat a která v 70. letech přijala Směrnici OECD pro nadnárodní podniky. RBC jako jedna ze základních podmínek… více ►

OECD Výhled pro podniky a finance

OECD zveřejnila 24. června první vydání nového Výhledu pro podniky a finance: OECD Business and Finance Outlook 2015. Snaží se v něm rozluštit záhadu nízkých investic v reálné ekonomice, která kontrastuje s optimismem na finančních trzích, či… více ►

Den Ukrajiny v OECD

thumb

Dne 16. 6. 2015 se z iniciativy slovenského předsednictví Visegrádské skupiny uskutečnil Den Ukrajiny v OECD. Tato akce byla věnována podpoře implementace Akčního plánu k posílení spolupráce OECD s vládou Ukrajiny, jenž byl podepsán v dubnu… více ►

Mezinárodní energetická agentura zveřejnila zprávu o úloze energetiky v boji se změnami klimatu

thumb

V souvislosti s konáním Konference smluvních stran (COP21) Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, která se uskuteční koncem roku 2015 v Paříži, vydala Mezinárodní energetická agentura (IEA) Zvláštní zprávu zaměřenou na změny klimatu a energetiku. více ►

OECD zveřejnila jarní hospodářskou prognózu

OECD Economic Outlook představený 3. června obsahuje predikci vývoje HDP i dalších makroekonomických veličin pro všechny země OECD a významné nečlenské ekonomiky do roku 2016. Česká ekonomika dle OECD poroste letos tempem 3,1%, v r. 2016 pak… více ►

Ministerské zasedání OECD s ČR v roli místopředsedy

Premiér Nizozemska v Paříži zahájil 3. června 2015 každoroční zasedání Rady OECD na ministerské úrovni na téma “Unlocking Investment for Sustainable Growth and Jobs”. V roli místopředsedy letos figuruje Česká republika společně s… více ►

Česká republika byla oceněna za včasnost a úplnost statistických informací o oficiální rozvojové pomoci

V souvislosti se vstupem do Výboru OECD pro rozvojovou pomoc (DAC) je ČR povinna poskytovat statistické údaje o zahraniční rozvojové spolupráce podle rozsahu, členění a standardů OECD. Jednotná metodika OECD zaručuje, že vykazovaná pomoc je… více ►