česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
OECD
OECD
OECD
OECD Forum 2013

Setkání velvyslance Petra Gandaloviče se zástupci FZS Univerzity J. E. Purkyně

Ve dnech 29. - 30. května 2017 se velvyslanec Petr Gandalovič setkal se zástupci Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Jednání bylo věnováno vymezení rámce vzájemné spolupráce a možnostem využití… více ►

Nové publikace OECD k malým a středním podnikům

thumb

OECD vydala v nedávné době 2 nové publikace k malým a středním podnikům. Malé a střední podniky jsou důležitou součástí ekonomiky v zemích OECD a významně se podílejí na zaměstnanosti a tvorbě přidané hodnoty (nejvyšší podíl malých a středních… více ►

Publikace OECD o příští výrobní revoluci

thumb

V květnu 2017 vydala OECD publikaci The Next Production Revolution, která představuje výsledky nedávno ukončeného projektu k problematice příští výrobní revoluce. Cílem projektu bylo prozkoumání dopadů nových výrobních technologií, které mohou… více ►

Nárůst oficiální rozvojové pomoci v roce 2016

V roce 2016 došlo k celkovému růstu objemu prostředků na rozvojovou spolupráci. České republice se podařilo učinit další krůček k plnění přijatých závazků. více ►

Klavírní koncert u příležitosti nástupu do funkce nových velvyslanců ČR v Paříži

thumb

Ve středu 22. března večer uspořádalo Velvyslanectví České republiky ve Francii ve spolupráci se Stálou misí České republiky při OECD slavnostní kulturní akci u příležitosti nástupu do funkcí nových velvyslanců České republiky v Paříži, Petra… více ►

OECD – Going for Growth

thumb

Dne 17. března bylo na zasedání skupiny G20 v Baden Baden zveřejněno 13. vydání klíčové publikace OECD ke strukturálním reformám Going for Growth. Publikace v úvodní části nabízí výčet stávajících překážek růstu v zemích OECD a dalších vybraných… více ►

OECD - Hospodářský přehled Švédska 2017

thumb

OECD dne 8. února zveřejnila Hospodářský přehled Švédska 2017. V období po krizi je velmi pozitivně hodnocena odolnost švédské ekonomiky, přestože země čelí mnoha externím rizikům. OECD ocenila rovněž pokrok v sociální oblasti, stále však vidí… více ►

Komunikační aktivity OECD

Přiložené grafické schéma názorně prezentuje narůstající zájem veřejnosti o produkty OECD. Například internetovou stránku oecd.org navštívilo v roce 2016 celkem 19 milionů lidí, což představuje nárůst o 14 % oproti předchozímu roku. Významně… více ►

Studentské stáže na Stálé misi ČR při OECD

Zasedání Výboru OECD pro zdravotnictví na ministerské úrovni (Health Ministerial)

Dne 17. ledna 2017 se v pařížském konferenčním centru Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) uskutečnilo ministerské zasedání Výboru pro zdravotnictví (tzv. OECD Health Ministerial Meeting) s tématem budoucnosti a reforem… více ►