česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
OECD
OECD
OECD
OECD Forum 2013

OECD zveřejnila publikaci Engaging Public Employees for a High-Performing Civil Service

thumb

OECD zveřejnila publikaci Engaging Public Employees for a High-Performing Civil Service, která se zabývá problematikou efektivity státních správ a výkonnosti jejich zaměstnanců. Studie mapuje opatření na snížení administrativních nákladů v… více ►

Nové vydání Regionálního výhledu OECD se zabývá problematikou produktivity na regionální úrovni

thumb

V říjnu 2016 bylo zveřejněno nové vydání Regionálního výhledu OECD (OECD Regional Outlook 2016), které se zaměřuje na problematiku produktivity na regionální úrovni. Regiony mají podle OECD velký význam pro budování produktivní ekonomiky,… více ►

Nové vydání publikace o vývoji na trhu energetické účinnosti

thumb

V rámci každoročně vydávaných zpráv Mezinárodní energetické agentury (IEA) o vývoji v oblasti energetické účinnosti byla v říjnu 2016 publikována zpráva IEA o vývoji na trhu energetické účinnosti za rok 2016 (Energy Efficiency Market Report… více ►

World Energy Investment 2016 – nová publikace IEA o investičních trendech v energetice

thumb

V polovině září 2016 vypracovala Mezinárodní energetická agentura (IEA) první podrobnou analýzu aktuálního vývoje v investicích v energetickém sektoru zahrnující jednotlivé energetické zdroje, technologie i státy (World Energy Investment 2016). více ►

OECD – Průběžná hospodářská prognóza: Stabilní výhled růstu s mírným zrychlením v příštím roce

OECD zveřejnila dne 21. září průběžný výhled hospodářského růstu pro země G7, eurozónu, Čínu, Indii a Brazílii. Výhled rovněž nabízí projekci růstu světového HDP. více ►

Náměstek Tlapa jednal v Paříži

Náměstek MZV Martin Tlapa jednal ve dnech 13. – 14. září 2016 s představiteli Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v Paříži. více ►

Prohlášení MZV ke statusu měst Jeruzalém a Tel Aviv

V souvislosti s některými mediálními zprávami k otázce statusu měst Jeruzalém a Tel Aviv sděluje MZV ČR následující: více ►

Program vysílání zaměstnanců státní správy do sekretariátu OECD

Stálá mise ČR při OECD realizuje od roku 2011 program šestiměsíčních pracovních stáží pro experty ze státní správy ČR v sekretariátu OECD (v terminologii OECD tzv. „Staff on loan“ program). Program probíhá na základě Memoranda o… více ►

7. vydání publikace Energy Technology Perspectives

thumb

V červnu 2016 zveřejnila Mezinárodní energetická agentura (IEA) 7. vydání publikace o perspektivách energetických technologií (Energy Technology Perspectives 2016), jejímž hlavním cílem je analýza možných přístupů a technologií, které mohou… více ►

Zvláštní zpráva IEA k problematice znečištění ovzduší z energetického sektoru

thumb

Mezinárodní energetická agentura (IEA) vydala dne 27. 6. 2016 zvláštní zprávu o výhledu světové energetiky, která se zabývá problematikou znečištění ovzduší z energetického sektoru (Energy and Air Pollution). více ►