česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
OECD
OECD
OECD

7. vydání publikace Energy Technology Perspectives

thumb

V červnu 2016 zveřejnila Mezinárodní energetická agentura (IEA) 7. vydání publikace o perspektivách energetických technologií (Energy Technology Perspectives 2016), jejímž hlavním cílem je analýza možných přístupů a technologií, které mohou… více ►

Zvláštní zpráva IEA k problematice znečištění ovzduší z energetického sektoru

thumb

Mezinárodní energetická agentura (IEA) vydala dne 27. 6. 2016 zvláštní zprávu o výhledu světové energetiky, která se zabývá problematikou znečištění ovzduší z energetického sektoru (Energy and Air Pollution). více ►

Pohled na regiony 2016 - nové vydání publikace OECD o regionálních nerovnostech

thumb

V červnu 2016 bylo zveřejněno nové vydání publikace OECD Pohled na regiony (Regions at a Glance 2016), které na základě vybraných ukazatelů blahobytu a kvality života zkoumá rozdíly mezi regiony v členských státech OECD a přínos těchto regionů… více ►

OECD - Studie Fiscal Federalism 2016

thumb

Dne 20. června vydala OECD publikaci Fiscal Federalism 2016, která srovnává míru decentralizace řízení veřejných financí v členských státech OECD a nabízí pohled na možnosti reforem v této oblasti. Zohledněny jsou přitom makroekonomické dopady… více ►

OECD - Hospodářský přehled USA 2016

thumb

OECD dne 16. června zveřejnila Hospodářský přehled USA 2016. USA jsou hodnoceny jako jedna z nejstabilnějších rozvinutých ekonomik, přesto však existuje několik strukturálních překážek dalšího růstu. Hlavními tématy přehledu byly zpomalení růstu… více ►

OECD - Hospodářský přehled České republiky 2016

thumb

Dne 6. června 2016 zveřejnil generální tajemník OECD v Praze nový Hospodářský přehled OECD ČR 2016, nejvýznamnější výstup OECD vůči ČR. Dokument podrobněji analyzuje otázky produktivity práce a efektivnosti veřejného sektoru. více ►

OECD - Výhled pro podniky a finance 2016

thumb

Dne 9. června OECD zveřejnila nový Výhled pro podniky a finance 2016 (OECD Business and Finance Outlook 2016). Jedná se o relativně novou publikaci v portfoliu OECD, letošní vydání je teprve jejím druhým ročníkem. Dokument se primárně zaměřuje… více ►

OECD - jarní Hospodářský výhled (EO99)

thumb

OECD dne 1. června zveřejnila jarní Hospodářský výhled (EO99). Růst světového HDP zůstává po krizi nadále za očekáváním, ve výhledu OECD počítá pouze s velmi mírným zrychlením v roce 2017. Nadále lze pozorovat slabý výkon mezinárodního obchodu.… více ►

OECD - Hospodářský přehled EA/EU 2016

OECD dne 10. června zveřejnila Hospodářské přehledy eurozóny (EA) a EU 2016. Přehled eurozóny je zaměřen na výzvy, jimž členské státy – byť v různé míře – čelí v oblasti finančního sektoru (bankovní unie), měnové politiky a veřejných… více ►

Ministerské zasedání Rady OECD

Ve dnech 1. – 2. června 2016 proběhlo v Paříži zasedání Rady OECD na úrovni ministrů. Letošní zasedání pod předsednictvím Chile a místopředsednictvím Finska, Japonska a Maďarska bylo věnováno tématu posilování produktivity pro inkluzivní… více ►