česky  english  français 

rozšířené vyhledávání

Na rok 2012

Přehled významných akcí v roce 2012

 

Leden

19. : Council Meeting on Development – zasedání velvyslanecké rady k tematice rozvoje

19.-20. : Global Forum on Public Debt Management („Globální fórum o řízení veřejného dluhu“)

23.-24. : Green Growth and the Future of Aviation (kulatý stůl k udržitelnému rozvoji na téma „Zelený růst a budoucnost letecké dopravy“

Únor

16. : Global Forum on Competition („Globální fórum na téma konkurence“)

28.-29.: Global Forum on Development („Globální fórum na téma rozvoje“)

Březen

1.: Zasedání Rozvojového centra na vysoké úrovni

29.-30.: zasedání Výboru pro politiku životního prostředí na úrovni ministrů k implementaci konceptu zeleného růstu

Duben

3.-4.: DAC Senior Level Meeting“ – Zasedání Výboru pro rozvojovou spolupráci na vysoké úrovni

Květen

22.-23. Global Forum OECD

23.-24. Ministerské zasedání Rady OECD

Červen

1. Seminář "Regulatory Impact Assesment" (Praha)

18. Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes

25.-26. Measuring the Economic Impact of ICT´s:Policy Drivers and Economic Evidence

27.-28. European Conference on Measuring Well-Being and Fostering the Progress in Societies

Červenec

3.-4. Capacity building seminar: Strategic approaches to demographic change in Russia and Eastern Europe

Září

17.-19. IMHE General Conference 2012: Attaining and Sustaining Mass Higher Education

27.9. Global Forum on Tax Treaties

Říjen

8.-9. Global Forum on Responsible Business Conduct

16.-19. 4th OECD World Forum on Statistics, Knowledge and Policies: Measuring Well Being and Fostering the Progress of Societies (New Delhi, India)

24.-26. XIII. Forum on Stakeholders Confidence (Praha a Lubenec, ve spolupráci s NEA)

tbc XII. International Exchange Meeting – Actinide and Fission Product Partitioning and Transmutation (Praha)

tbc kulatý stůl na vysoké úrovni k problematice udržitelného rozvoje

Listopad

28.-29. Patent Statistics for Decision Makers 2012: Knowledge assets and economic growth

Prosinec

4.-5. Zasedání DAC na vysoké úrovni (DAC High Level Meeting), Londýn