česky  english  français 

rozšířené vyhledávání

Na rok 2013

Významné akce OECD v roce 2013

Leden

17. zasedání velvyslanecké Rady na téma rozvoje

Únor

11. zasedání pracovní skupiny pro Nové přístupy k ekonomickým výzvám (NAEC)

11. - 12. AHELO (Assessment of Higher Education Outcomes) Feasibility Study Conference, účast 1. náměstka ministra školství J. Nantla

11. - 13. Parlamentní dny OECD

13. High-Level Policy Segment, Environmental Policy Committee, účast 1. náměstka ministra životního prostředí M. Frélicha

28. Globální Fórum o soutěži (ÚOHS)

Březen

5. – 6. zasedání expertů Úkolové skupiny pro plnění environmentálního akčního programu pro země východní Evropy, Kavkazu a střední Asie (EAP TF) k tématu „Indikátory zeleného růstu“, spolupořádá MŽP a OECD (účast expertů OECD v jednání); Praha

6. - 7. Global Forum - Annual meeting on Transfer Pricing (MF)

12.-15. pracovní skupina pro úplatkářství (projednání přehledu ČR), MSp

Bude upřesněno seminář Ministerstva zdravotnictví ČR k úhradovým mechanismům ve zdravotnictví (předpokládá se účast experta z OECD Health Division); Praha

Duben

3. - 4. DAC/SLM (Výbor pro rozvojovou spolupráci/Senior Level Meeting, MZV)

4. – 5. Global Forum on Development

4. - 5. Green Growth Knowledge Platform Annual Conference (pozvánky rozeslány všem relevantním resortům, Svazu průmyslu a obchodu, ČSÚ, UK)

11.-12. Praha Regionální seminář Globálního fóra o transparentnosti a výměně informací pro daňové účely - školení pro evropské země, které se připravují na 2. fázi hodnocení v rámci Peer review procesu Globálního fóra (gestor GFŘ - Generální finanční ředitelství)

Květen

14. – 17. jarní zasedání Mezinárodní sítě finančního vzdělávání INFE (ČNB, Praha)

22. - 24. International Transport Forum - Ministerial Meeting "Funding Transport", (Lipsko)

28. – 29. OECD Forum

29. - 30. Ministerské zasedání Rady OECD

Bude upřesněno seminář ke Směrnici OECD pro nadnárodní podniky (Praha)

Červen

17. - 18. OECD High Level Parliamentary Seminar (Stockholm)

Bude upřesněno Global Partnership for Effective Development Cooperation

Bude upřesněno seminář k Trade in Value Added (Praha, MZV)

Září

23. - 24. Global Forum on the Environment and Climate Change Expert Group, (MŽP)

26. – 27. Global Forum on Tax Treaties (MF)

Bude upřesněno Green Growth and Sustainable Development Forum

Říjen

2. - 3. Informal Meeting of Education Ministers "Fostering Skills and Employability through Education" (Istanbul)

Bude upřesněno Round Table on Sustainable Development

Bude upřesněno Centres of Government

Bude upřesněno Parlamentní seminář

Bude upřesněno zasedání Skupiny pro globální strategii (GSG).

Listopad

8. Globální fórum o obchodu (MPaO)

19.-20. ministerské zasedání Řídící rady IEA (MPaO)

Bude upřesněno konference k výsledkům programu PIAAC (Programme for International Assessment of Adult Competencies)

Prosinec

2. - 6. Global Forum on Environment "Economic Instruments for Materials Management", (MŽP)

6. Global Forum on Agriculture

Bude upřesněno ministerské zasedání ke Global Partnership for Effective Development Cooperation (MZV)

 

 

Ostatní mezinárodní organizace:

26. – 31. května 81. General Assembly OIE (Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat, Paříž), účast ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR M. Malena

7. června General Assembly OIV (Mezinárodní organizace pro víno a vinnou révu, Bukurešť)

11. – 12. června General Assembly BIE (Mezinárodní úřad pro výstavnictví, Paříž)