česky  english  français 

rozšířené vyhledávání

Na rok 2015

Významné akce OECD

Leden
 
 22. - 23.
Představení publikace "Education Policy Outlook 2014" + mezinárodní konference
International Launch Conference "Education Policy Outlook 2014" (EDU)

25. - 27.
Parlamentní dny OECD
3rd OECD Parliamentary Days

28.-29.
Výbor pro fiskální záležitosti CFA
Committee on Fiscal Affairs

Únor
 
2. -3.
Kulatý stůl k udržitelnému rozvoji
Round Table on Sustainable Development (RTSD)

10. -12.
Zasedání Výboru pro politiku ŽP na seniorní úrovni
Environment Policy Committee (EPOC) Meeting at Senior Officials Level

18.-19.
Zvláštní zasedání Výboru pro správu a řízení podniků
Corporate Governance Committee - Special Session

Březen
 
10.-13.
Pracovní skupina o podplácení
Working Group on Bribery

17.-19.
Expertní zasedání a globální fórum ke klimatické změně
Climate Change Expert Group (CCXG) Meeting and Global Forum

23.-
24.
Výbor pro správu a řízení podniků
Corporate Governance Committee

23.-25.
Zasedání Řídícího výboru PISA
PISA Governing Board Meeting

Duben
 
 
 14.-15.
Zasedání Řídícího výboru CERI
CERI Governing Board Meeting

16.-17.
Zasedání Výboru pro zaměstnanost, práci a sociální věci
Employment, Labour and Social Affairs Committee (ELSAC) Meeting

16.-17.
Zasedání Výboru pro vzdělávací politiku
Education Policy Committee (EDPC) Meeting

20.-20.
Zasedání Řídícího výboru IMHE
IMHE Governing Board Meeting

23.-24.
Výbor pro finanční trhy
Committee on Financial Markets

Květen
 
5.-6.
Zasedání Zemědělského výboru
Committee for Agriculture (COAG) Meeting

19.-20.
Výbor pro hospodářskou politiku
Economic Policy Committee

20.
Zelené investiční fórum
Green Investment Financing Forum

27.-29.
Ministerské zasedání Mezinárodního dopravního fóra (ITF)
ITF Ministerial Meeting

Červen
 
2.-3.
Fórum OECD
OECD Forum

3.-4.
Zasedání Rady OECD na ministerské úrovni (MCM)
Ministerial Council Meeting (MCM)

8.-12.
Pracovní skupina o podplácení
Working Group on Bribery

17.-19.
Výbor pro hospodářskou soutěž
Competition Committee

18.-19.
Globální fórum k odpovědnému obchodnímu jednání
Global Forum on Responsible Business Conduct

24.-25.
Výbor pro fiskální záležitosti CFA
Committee on Fiscal Affairs

25.-26.
Zasedání Zdravotního výboru
Health Committee Meeting

25.-26.
Výbor pro pojišťovnictví a privátní penze
Insurance and Private Pensions Committee

Červenec/Srpen
 
 

Září
 
30.9.-1.10.
Výbor pro fiskální záležitosti CFA
Committee on Fiscal Affairs


Říjen
 
12.-16.
Pracovní skupina o podplácení
Working Group on Bribery

15.-16.
6. kulatý stůl starostů velkých měst a ministrů odpovědných za regionální rozvoj
6th OECD Roundtable of Mayors and Ministers

19.-23.
Zasedání ministrů pro vědu, výzkum a inovace
CSTP Ministerial Meeting

22.-23.
Výbor pro finanční trhy
Committee on Financial Markets

28.-Výbor pro hospodářskou soutěž
Competition Committee

29.-30.
Globální fórum o hospodářské soutěži
Global Forum on Competition


Listopad
 
3.
Globální fórum o obchodu
Global Forum on Trade

5.-6.
Zasedání Výboru pro zaměstnanost, práci a sociální věci
Employment, Labour and Social Affairs Committee (ELSAC) Meeting

17.-18.
zasedání Řídící rady IEA na úrovni ministrů
IEA Ministerial Meeting

17.-18.
Zasedání Výboru pro vzdělávací politiku
Education Policy Committee (EDPC) Meeting

18.-19.
Výbor pro správu a řízení podniků
Corporate Governance Committee

19.-20.
Zasedání Řídícího výboru CERI
CERI Governing Board Meeting

Prosinec
 
 2.-3.
Zasedání Zemědělského výboru
Committee for Agriculture (COAG) Meeting

3.-4.
Zasedání Zdravotního výboru
Health Committee Meeting

3.-4.
Výbor pro pojišťovnictví a privátní penze
Insurance and Private Pensions Committee

8.11.
Pracovní skupina o podplácení
Working Group on Bribery

tbc (alternativně v březnu 2016)
Ministerské zasedání o boji proti korupci
Ministerial Meeting on Anti-Corruption