česky  english  français 

rozšířené vyhledávání

Na rok 2018 - 2019

Významné akce OECD

 

Září:

17. – 18. září  2018                          zasedání Výboru pro ocel

19. září 2018, Paříž                         Mezinárodní organizace pro víno a vinnou révu:  mimořádné
                                                            valné shromáždění OIV

26. – 27. září 2018, Paříž              zasedání Stálé skupiny pro globální energetický dialog IEA (SGD)

 

Říjen:

9. – 11. října 2018, Paříž                zasedání Pracovní skupiny k boji proti korupci

10. – 11. října 2018, Paříž              zasedání Globální sítě parlamentů

17. - 18. října 2018, Paříž               zasedání Výboru pro zaměstnanost, práci a sociální věci (ELSAC)

17. – 18. října 2018                          zasedání Řídící rady IEA

22. – 26. října 2018                         zasedání Investičního výboru

23. – 24. října 2018                         zasedání Obchodního výboru

29. – 31. října 2018, Paříž             zasedání Globálního vědeckého fóra OECD (GSF)

30. – 31. října 2018                         zasedání Řídícího výboru NEA

30. – 31. října 2018                         zasedání Výboru pro energetický výzkum a technologie IEA (CERT)

30. – 31. října 2018                         zasedání Výboru pro cestovní ruch

 

Listopad:

5. – 7. listopadu 2018, Soul          zasedání Transport Management Board – Mezinárodní dopravní
                                                           fórum (TMB ITF)

13. - 14. listopad 2018, Paříž        zasedání Výboru pro politiku vzdělávání (EDPC)

13. – 16. listopadu 2018                 zasedání Generální konference pro míry a váhy

14. – 15. listopadu 2018                 zasedání Výbor pro průmysl, inovace a podnikání (CIIE)

14. – 16. listopadu 2018                 zasedání Výboru pro digitální ekonomiku (CDEP)

15. – 16. listopadu 2018                 zasedání Programu pro místní ekonomický rozvoj (LEED)

15. – 16. listopadu 2018, Paříž      zasedání Centra pro výzkum a inovace ve vzdělávání (CERI)

26. – 27. listopadu 2018, Bratislava    zasedání Programu mezinárodního hodnocení dovedností
                                                                    dospělých (PIAAC)

26. – 27. listopadu 2018               zasedání Výboru pro spotřebitelskou politiku (CCP)

28 – 29. listopadu 2018, Paříž     zasedání Zemědělského výboru (COAG)

28. listopadu 2018                          společné zasedání výborů pro hospodářskou soutěž
                                                            a spotřebitelskou politiku

 

Prosinec:

5. prosince 2018, Paříž                   zasedání Výboru pro rozvojovou pomoc na vysoké úrovni

5. – 6. prosince 2018, Paříž           zasedání Zdravotního výboru (HC)

12. – 13. prosince 2018                   zasedání Řídící rady IEA

13. – 14. prosince 2018                   zasedání Globálního fóra pro digitální transformaci

 

Leden:

 

Únor:

7. – 8. února 2019, Paříž               Parlamentní dny OECD

13. -15. února 2019, Paříž              zasedání Výboru pro politiku životního prostředí (EPOC)

Březen:

28. – 29. března 2019, Paříž          zasedání Transport Management Board – Mezinárodní dopravní
​                                                             fórum (TMB ITF)

Duben:

3. - 4. dubna 2019, Paříž                 zasedání Výboru pro zaměstnanost, práci a sociální věci (ELSAC)

8. - 9. dubna 2019, Paříž                 zasedání Programu mezinárodního hodnocení dovedností
                                                             dospělých (PIAAC)

9. – 10. dubna 2019, Paříž              zasedání Centra pro výzkum a inovace ve vzdělávání (CERI)

Květen

15. – 16. května 2019, Paříž            zasedání Zemědělského výboru (COAG)

Červen

24. -26. června 2019, Paříž             zasedání Pracovní skupiny k migraci