česky  english  français 

rozšířené vyhledávání

Podávání podnětů a stížností

Osoby, které se cítí být dotčeny  jednáním zaměstnance Ministerstva zahraničních věcí  (MZV) či úředním postupem Stálé mise České republiky při OECD jsou oprávněny podat stížnost.

Podání stížnosti

Stížnost lze podat písemně v listinné podobě (prostřednictvím poštovního úřadu, kurýrních služeb či technických prostředků, elektronicky (datovou schránkou, e-mailem) anebo ústně, a to pouze v úředních hodinách (PO – PÁ  8.30–17.30 hod).

Náležitosti stížnosti

Stížnost adresovaná Stálé misi ČR při OECD v Paříži může být formulovaná v češtině, angličtině nebo francouzštině. Pokud je však stížnost určena přímo pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR, musí být napsána  v českém jazyce, nebo musí být opatřena překladem do českého jazyka, vyhotoveném na náklady stěžovatele.

Ze stížnosti musí být jednoznačně patrné, kdo ji podává, jaké věci se týká a co se v ní požaduje, popř. navrhuje, dále musí obsahovat co nejpřesnější označení dotčených zaměstnanců Stálé mise při OECD, popis události, která je příčinou stížnosti, popis místa a času, kdy došlo k události, uvedení případných svědků a doložení případných důkazů.

Musí zahrnovat kontaktní údaje stěžovatele (minimálně jméno a příjmení, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu, jeho doručovací adresu).

Stížnost bez výše uvedených požadovaných náležitostí nemůže být řádně vyřízena.

Vyřízení stížnosti

Řádně podaná stížnost splňující všechny požadované náležitosti se vyřizuje v zákonné lhůtě 60 dnů od data doručení.

O vyřízení stížnosti je stěžovatel vyrozuměn písemně nebo elektronicky v českém jazyce.

Podrobnější informace o podání stížností, podnětů a oznámení na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR