česky  english  français 

rozšířené vyhledávání

Působnost

Stálá mise ČR je pověřena zastupováním a hájením zájmů ČR v OECD a ostatních mezinárodních vládních organizacích se sídlem ve Francii, jichž je ČR členem.
 

Jedná se o následující organizace:

Mezinárodní dopravní fórum (ITF, International Transport Forum)

Mezinárodní úřad pro výstavnictví (BIE, International Bureau of Expositions)

EutelSat IGO (European Telecommunications Satellite Organisation)

Mezinárodní ústav chladírenský(IIR, International Insitute of Refrigeration)

Mezinárodní úřad pro míry a váhy (BIPM, Bureau International des Poids et Mesures)

Mezinárodní organizace pro legální metrologii (OIML, International Organisation of Legal Metrology)

Mezinárodní úřad pro révu a víno (OIV, International Organization of Vine and Wine)

Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat (OIE, World Organization for Animal Health)

 


Česká republika zřídila kromě Stálé mise ČR při OECD také další zastupitelské úřady při ostatních mezinárodních organizacích ve světě. Níže naleznete jejich seznam: