česky  english  français 

rozšířené vyhledávání

Veřejná správa a místní rozvoj

Výbor pro veřejnou správu, Výbor pro politiku územního rozvoje, Výbor pro cestovní ruch

Výbor pro veřejnou správu (Public Governance Committee, PGC) diskutuje otázky spojené s efektivní prací veřejné správy a s governance v širším slova smyslu.

Gestor v ČR: Ministerstvo vnitra


Výbor pro politiku územního rozvoje (Regional Development Policy Committee) poskytuje fórum pro výměnu názorů a diskusi o reakcích na strategické problémy v oblasti teritoriálního rozvoje a analyzuje trendy s důrazem na ekonomický rozvoj, dobrou úroveň správy a řízení (governance), sociální soudržnost.

Gestor v ČR: Ministerstvo místního rozvoje


Výbor pro cestovní ruch (Tourism Committee) se zaměřuje především na výměnu zkušeností při tvorbě národních politik, koncepcí a strategických dokumentů v oblasti cestovního ruchu. Mj. též přispívá k analyzování makroekonomických efektů prostřednictvím podpory vývoje satelitního účtu cestovního ruchu, čímž se významně podílí na uznání odvětví cestovního ruchu jako silného hospodářského odvětví v mezinárodním měřítku. Rovněž iniciuje nebo se podílí na zpracování celé řady projektů, které svým charakterem souvisí s cestovním ruchem nebo statistikou cestovního ruchu.

Gestor v ČR: Ministerstvo pro místní rozvoj