česky  english  français 

rozšířené vyhledávání

Životní prostředí, zemědělství

Výbor pro životní prostředí, Výbor pro chemikálie, Zemědělský výbor


Výbor pro životní prostředí má široký mandát, odvíjející se od podpory spolupráce mezi členskými zeměmi vedoucí k naplňování společných environmentálních cílů. Podporuje integraci environmentální, ekonomické a sociální politiky za účelem dosažení udržitelného rozvoje, provádí hodnocení stavu a vývoje životního prostředí, připravuje ukazatele životního prostředí a srovnatelných údajů a statistik apod. Má množství pracovních skupin věnujících se např. chemickým látkám, nakládání s odpady, biotechnologiím, dopravě, biodiverzitě apod.

Gestor v ČR: Ministerstvo životního prostředí


Výbor pro chemikálie je řídícím orgánem Zvláštního programu pro chemické látky.

Gestor v ČR: Ministerstvo životního prostředí


Zemědělský výbor se zabývá obecnými otázkami zemědělské politiky a liberalizace zemědělského sektoru. Má několik komoditních pracovních skupin. Zabývá se také vztahem zemědělství k životnímu prostředí a k obchodu.

Gestor v ČR: Ministerstvo zemědělství