česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česká republika podepsala mnohostrannou daňovou úmluvu proti optimalizaci daní

Dne 7. června 2017 byla v Paříži v OECD podepsána Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám, smlouva byla podepsána pověřenými zástupci 76 zemí. Za vládu České republiky Úmluvu podepsala náměstkyně ministra financí Alena Schillerová. Úmluva je jedním z hmatatelných výsledků projektu BEPS a umožňuje hromadnou a v relativně krátkém časovém úseku realizovatelnou implementaci navrhovaných opatření do obsahu existujících mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění.

Ustanovení Úmluvy budou mít po splnění všech podmínek podle Ústavy ČR při konkrétní aplikaci přednost před ustanoveními vnitrostátních právních předpisů a současně se budou přednostně aplikovat před různými ustanoveními dvoustranných smluv o zamezení dvojímu zdanění, které budou Úmluvou pokryty a v konečném důsledku rovněž modifikovány. Úmluva má v České republice charakter tzv. prezidentské smlouvy a bude se po jejím podpisu předkládat vládě ČR s návrhem na další opatření. Následně bude před její ratifikací prezidentem republiky předložena Parlamentu ČR k vyslovení jeho souhlasu s ratifikací. Vzhledem k povaze daňových úniků nelze jejich výši přesně vyčíslit, nicméně panuje obecná shoda, že jejich rozsah je bohužel značný. Např. odhad ztrát z přesunu zisků u korporátních daní ročně činí podle Mezinárodního měnového fondu pro země OECD astronomických 509 miliard amerických dolarů a pro rozvojové země 213 miliard amerických dolarů, což činí 0,6 % HDP zemí OECD a 1,7 % HDP rozvojových zemí. (https://goo.gl/y2Guc5)

Alena Schillerová - Photo by OECD      Podpisová ceremonie - Photo by OECD

Alena Schillerová - Photo by OECD

Podpisová ceremonie Podpisová ceremonie - Photo by OECD