česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Čtyřicet ministrů diskutovalo o přechodu k čisté energetice na virtuálním summitu IEA

Mezinárodní energetická agentura (IEA) uspořádala 9. července 2020 virtuální Summit o přechodu k čisté energetice, jehož se zúčastnilo přes 40 ministrů členských států organizace. Tyto státy společně reprezentují přes 80% celosvětové ekonomiky. Ministři debatovali o opatřeních na podporu ekonomik, vytváření pracovních míst, snížení globálních emisí a zvýšení odolnosti energetických systémů. Českou republiku na summitu reprezentoval místopředseda vlády,  ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček.

Debaty se účastnili i představitelé velkých energetických firem, finančních institucí, mezinárodních organizací a zástupci občanské společnosti. Diskuzi, která byla přístupná široké veřejnosti, sledovalo živě přes půl milionu diváků, do poloviny července 2020 záznam shlédlo přes 1,7 milionu lidí.

Účastníci z různých států mimo jiné ocenili „Plán udržitelné obnovy IEA“, který stanoví realizovatelná a ambiciózní politická doporučení a cílené investice. Plán, vyvinutý ve spolupráci s Mezinárodním měnovým fondem, by posílil celosvětový ekonomický růst o 1,1% ročně, ušetřil nebo by vytvořil 9 milionů pracovních míst ročně a zamezil opětovnému nárůstu emisí. Dosažení těchto výsledků by však vyžadovalo celosvětové investice 1 bilion USD ročně během příštích tří let.

Podle „Plánu udržitelné obnovy IEA“ by mohlo být 35% nových pracovních míst vytvořeno prostřednictvím opatření na zvýšení energetické účinnosti a dalších 25% v energetických systémech, zejména ve větrných a solárních, a také modernizací a posílením  elektrických sítích. Účastníci zdůraznili zvláštní význam energetické účinnosti a vyjádřili uznání práci Světové komise pro naléhavé kroky v oblasti energetické účinnosti.

V rámci panelu zaměřeného na urychlení inovací v oblasti čisté energetiky ocenili účastníci novou zprávu „Zvláštní zpráva k inovacím v oblasti čisté energetiky“,  který poukazuje na zásadní význam inovací pro splnění sdílených cílů v oblasti energetiky a klimatu. Účastníci čerpali z pěti klíčových inovačních principů IEA a diskutovali o tom, jak rozšířit technologie, jako jsou baterie, vodík, zachycování uhlíku, využití a skladování uhlíku (CCUS) a bioenergie.

Celkově pak účastníci podpořili úsilí IEA v této oblasti a shodli se na pokračování dialogu na vysoké úrovni v polovině roku 2021 v rámci druhého summitu o přechodu k čisté energetice.